ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ

2.16€
Μεταβολή -4%
Τελ. ενημ: 17:25:01 - 2021-09-20
 • Υψηλό Ημέρας 2.92
 • Χαμηλό Ημέρας 1.575
 • Άνοιγμα 2.2
 • Προηγούμενο Κλείσιμο 2.25
 • Όγκος 24.764
 • Τζίρος 53232.65
 • Αγορά 0,00€
 • Πώληση 2,16€
 • Κεφαλαιοποίηση 39767412.24
 • Αριθμος Μετοχών 18410839
 • Κωδ. ISIN GRS088003017
 • BBGID BBG000BVN8Y8
 • Κλάδος Σίδηρος & Χάλυβας

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

ΔιάστημαΕλάχιστη ΤιμήΜέγιστη ΤιμήΜεταβολή %Συνολικός ΌγκοςΠράξειςΤζίρος
7 Ημέρες2,1002,220-4,0024.7649753.232
30 Ημέρες2,0702,350-5,68290.5071.09530.479
3 Μήνες1,8502,3502,86850.3483.10227.477
6 Μήνες1,3702,35051,051.791.0366.28627.488
12 Μήνες0,7742,350151,163.553.01911.23521.839
2021-09-03 | 16:02:27
ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. - ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Επισυνάπτεται Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ελέγχου.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
2021-09-03 | 16:00:56
ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. - ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.

Επισυνάπτεται Πρακτικό Συνεδρίασης του Δ.Σ.

Πρακτικό Συνεδρίασης Δ.Σ.
2021-09-03 | 15:23:23
ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Σ. ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΣΕ ΣΩΜΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΚΛΟΓΗΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Σ. ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΣΕ ΣΩΜΑ

H Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε – ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» (εφεξής η «Εταιρεία»), γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.3.1 και 4.1.3.6 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, ότι με την από 03.09.2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τα άρθρα 82 του Ν.4548/2018 και 9 παρ. 4 Ν. 4706/2020, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψη-φιοτήτων, ο κ. Γεώργιος Κολοβός εκλέχθηκε ως νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ. κ. Δημήτριου Παπαριστείδη για το υπόλοιπο της θητείας αυτού. Ο εκλεγείς πληροί άπαντα τα κριτήρια και εχέγγυα ανεξαρτησίας που προβλέπει το άρθρο 9 Ν. 4706/2020.

Κατόπιν τούτου το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα ως ακολούθως:


Εκτελεστικά μέλη:

Παναγιώτης Σίμος του Νικολάου, Πρόεδρος

Αθανάσιος Καλπίνης του Ανδρέα, Διευθύνων Σύμβουλος

Ανδρέας Καλπίνης του Στυλιανού, Σύμβουλος

Βασίλειος Μάνεσης του Νικολάου, Σύμβουλος

Αναστάσιος Μπινιώρης του Πατσώνη, Σύμβουλος

 

Μη εκτελεστικά μέλη

Ελβίρα Καλπίνη του Ανδρέα, Αντιπρόεδρος

Ειρήνη Σίμου του Νικολάου, Σύμβουλος

Κωνσταντίνος Γιαννίρης του Ιωάννου, Σύμβουλος

 

Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά μέλη

Γεώργιος Κούβαρης του Θεολόγου, Σύμβουλος

Γεώργιος Κολοβός του Κωνσταντίνου, Σύμβουλος

Σμαραγδή Αθανασάκου του Γεωργίου, Σύμβουλος

Νικόλαος Γεωργιάδης του Ηρακλή, Σύμβουλος


Η θητεία του παρόντος Δ.Σ. λήγει την 20η Ιουνίου 2022 και παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία (θητεία) όμως δεν μπορεί να εκτείνεται πέραν της 20ης Ιουνίου 2023.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.