ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧ/ΣΗ ΗΛΕΚΤ/ΣΜΟΥ Α.Ε

 • Άνοιγμα 11,040
 • Υψηλό 14,520
 • Όγκος 620.247
 • Αγορά 11,22€
 • Κλείσιμο 11,170
 • Χαμηλό 7,820
 • Τζίρος 6.965.631,160
 • Πώληση 0,00€
 • Κεφαλαιοποίηση 4.286.040.000,000
 • Αριθμος Μετοχών 382.000.000
 • Πράξεις 1338

Ανακοινώσεις

2024-06-20 | 09:36:05
ΔΕΗ Α.Ε. - Ανακοίνωση - Ρυθμιζόμενη πληροφορία

Δείτε την ανακοίνωση 

Ανακοίνωση
2024-06-13 | 09:20:29
ΔΕΗ Α.Ε. - Ανακοίνωση - Ρυθμιζόμενη πληροφορία

Δείτε την ανακοίνωση 

Ανακοίνωση
2024-06-10 | 18:45:13
ΔΕΗ Α.Ε. - Δωρεάν διάθεση ιδίων μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018

Δείτε την ανακοίνωση

Ανακοίνωση
2024-06-07 | 09:14:47
ΔΕΗ Α.Ε. - Ανακοίνωση - Ρυθμιζόμενη πληροφορία

Δείτε την ανακοίνωση 

Ανακοίνωση
2024-06-07 | 09:12:21
ΔΕΗ Α.Ε. - Ανακοίνωση - Ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν. 3556/2007

Δείτε την ανακοίνωση 

Ανακοίνωση
2024-05-30 | 09:53:26
ΔΕΗ Α.Ε. - Ανακοίνωση - Ρυθμιζόμενη πληροφορία

Δείτε την ανακοίνωση

Ανακοίνωση
2024-05-29 | 17:36:31
ΔΕΗ Α.Ε. - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.

Δείτε την πρόσκληση

Πρόσκληση
2024-05-24 | 18:25:56
ΔΕΗ Α.Ε. - Διάθεση εγγράφων στους μετόχους σε σχέση με την Απόσχιση του Τηλεπικοινωνιακού Κλάδου χονδρικής της ΔΕΗ Α.Ε. και εισφορά του στην 100% θυγατρική της εταιρεία με την επωνυμία «ΔΕΗ ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. "Fibe

 Δείτε την ανακοίνωση

Ανακοίνωση
2024-05-23 | 17:46:47
ΔΕΗ Α.Ε. - Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, Αμοιβών και Προσλήψεων

Δείτε την ανακοίνωση

Ανακοίνωση
2024-05-23 | 17:45:21
ΔΕΗ Α.Ε. - Ανακοίνωση - Ρυθμιζόμενη πληροφορία

Δείτε την ανακοίνωση

Ανακοίνωση
2024-05-21 | 17:49:54
ΔΕΗ Α.Ε. - Ανακοίνωση - Ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν. 3556/2007

Δείτε την ανακοίνωση

Ανακοίνωση
2024-05-21 | 15:19:16
ΔΕΗ Α.Ε. - ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΕ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ

Δείτε το πρακτικό

Πρακτικό
2024-05-20 | 19:29:20
ΔΕΗ Α.Ε. - Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α' τριμήνου 2024

 

                                                  Ανακοίνωση – Ρυθμιζόμενη πληροφορία

 

20 Μαΐου 2024

 

 

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. πραγματοποίησε σήμερα, Δευτέρα 20 Μαΐου 2024, την ενημέρωση της επενδυτικής κοινότητας για τα οικονομικά αποτελέσματα του  Α' τριμήνου 2024  μέσω τηλεδιάσκεψης.

 

 

 

Παρουσίαση
2024-05-20 | 17:30:20
ΔΕΗ Α.Ε. - Αποτελέσματα Α' Τριμήνου 2024 Ομίλου ΔΕΗ

Αποτελέσματα Α' Τριμήνου 2024 Ομίλου ΔΕΗ

Αποτελέσματα ΑΆ Τριμήνου 2024 Ομίλου ΔΕΗ
2024-05-20 | 15:27:14
ΔΕΗ Α.Ε. - ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΣ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ - ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΥΑΠ

Δείτε το πρακτικό

Πρακτικό
2024-05-16 | 18:17:56
ΔΕΗ Α.Ε. - Ανακοίνωση - Ρυθμιζόμενη πληροφορία

Δείτε την ανακοίνωση

Ανακοίνωση
2024-05-13 | 10:10:43
ΔΕΗ Α.Ε. - Νέα συγκρότηση σε σώμα-σύνθεση Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε. - Σύνθεση Επιτροπής Δ.Σ.

Δείτε την ανακοίνωση

Ανακοίνωση
2024-05-10 | 09:45:18
ΔΕΗ Α.Ε. - Ανακοίνωση - Ρυθμιζόμενη πληροφορία

Δείτε την ανακοίνωση 

Ανακοίνωση
2024-05-02 | 18:28:25
ΔΕΗ Α.Ε. - Ανακοίνωση - Ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν. 3556/2007

Δείτε την ανακοίνωση

Ανακοίνωση
2024-05-02 | 09:19:32
ΔΕΗ Α.Ε. - Ανακοίνωση - Ρυθμιζόμενη πληροφορία

Δείτε την ανακοίνωση

Ανακοίνωση
2024-05-01 | 12:52:08
ΔΕΗ Α.Ε. - Αποτελέσματα Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε.

Δείτε την ανακοίνωση 

Ανακοίνωση
2024-04-30 | 17:55:30
ΔΕΗ Α.Ε. - Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου 2024

Δείτε την ανακοίνωση 

Ανακοίνωση
2024-04-25 | 09:29:17
ΔΕΗ Α.Ε. - Ανακοίνωση - Ρυθμιζόμενη πληροφορία

Δείτε την ανακοίνωση

Ανακοίνωση

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ