Ρεύμα: Πίνακας τιμών από ΡΑΑΕΥ - Οι χρεώσεις Ιανουαρίου των πράσινων τιμολογίων & τα σταθερά προϊόντα

Κώστας Δεληγιάννης
Viber Whatsapp Μοιράσου το
Ρεύμα: Πίνακας τιμών από ΡΑΑΕΥ - Οι χρεώσεις Ιανουαρίου των πράσινων τιμολογίων & τα σταθερά προϊόντα
Πίνακα σύγκρισης τιμών, τόσο για τα οικιακά τιμολόγια, όσο και για τα επαγγελματικά, δημοσίευσε η ΡΑΑΕΥ.

Συγκριτικό πίνακα τιμών, με τις χρεώσεις όλων των διαθέσιμων τιμολογίων όλων των προμηθευτών, δημιούργησε η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων. Στον πίνακα σύγκρισης τιμών θα μπορούν οι καταναλωτές να βρουν κάθε μήνα τα στοιχεία τόσο των οικιακών όσο και των επαγγελματικών τιμολογίων που διαθέτουν στην αγορά οι εταιρείες.

Επομένως, όσον αφορά τα πράσινα τιμολόγια (που είναι υποχρεωτικά για όλους τους προμηθευτές), στον πίνακα έχουν ήδη αναρτηθεί οι τελικές τιμές για τον Ιανουάριο, πρώτο μήνα εφαρμογής τους, για το σύνολο των παρόχων. Ο πίνακας περιλαμβάνει την πάγια χρέωση και την τελική τιμή προμήθειας, κατόπιν υπολογισμού τυχόν εκπτώσεων.

Για τη διαφανή ενημέρωση των καταναλωτών, αναγράφεται η προϋπόθεση βάσει της οποίας χορηγείται η εκάστοτε έκπτωση.

Όπως έχει ήδη γράψει το Insider.gr, οι χρεώσεις στα οικιακά πράσινα τιμολόγια κυμαίνονται τον Ιανουάριο από 13,635 έως 19,8 σεντς ανά κιλοβατώρα.

Στον ίδιο πίνακα, με την κατάλληλη επιλογή από το σχετικό μενού ("Είδος τιμολογίου"), μπορεί ο καταναλωτής θα δει τις τιμές των σταθερών (μπλε) τιμολογίων που διατίθενται ήδη στην αγορά. Στην περίπτωση των νοικοκυριών, τα προϊόντα αυτά ξεκινούν από 14,9 και φτάνουν μέχρι τα 36 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Τέλος, στον πίνακα μπορούν να βρεθούν τα κίτρινα τιμολόγια που έχουν κλειδώσει τιμή για τον Ιανουάριο. Πρόκειται για κίτρινα προϊόντα τα οποία ακολουθούν τη λογική των πράσινων τιμολογίων, δηλαδή οι τιμές τους κλειδώνουν την 1η κάθε μήνα εφαρμογής.

Τέτοια είναι π.χ. το MyHome 4All της ΔΕΗ και το Value Simple της Protergia. Οι τιμές τους κυμαίνονται από 12,653 έως 16,69 σεντς ανά κιλοβατώρα.

Βέβαια, τα περισσότερα κίτρινα προϊόντα κλειδώνουν τιμή μετά τον μήνα εφαρμογής - το αργότερο ένα δίμηνο αργότερα. Επομένως, σε κάποια οι χρεώσεις Ιανουαρίου θα οριστικοποιηθούν την 1η Φεβρουαρίου, ενώ στα υπόλοιπα την 1η Μαρτίου. Επομένως, τα σχετικά στοιχεία στον πίνακα για τον Ιανουάριο (και στη συνέχεια για τους επόμενους μήνες) θα εμφανίζονται το αργότερο ένα δίμηνο αργότερα, ξεκινώντας από την 1η Μαρτίου για τις τιμές του Ιανουαρίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο καταναλωτής μπορεί να επιλέξει παραπάνω από μία κατηγορίες τιμολογίων, ώστε να εμφανιστούν τα στοιχεία όλων των αντίστοιχων προϊόντων για τον ίδιο μήνα. Έτσι, π.χ. μπορεί ήδη να αντιπαραβάλει τις τιμές των σταθερών (μπλε) προϊόντων με τις χρεώσεις Ιανουαρίου των πράσινων τιμολογίων - ή, και πάλι για τον Ιανουάριο, να αντιπαραβάλει τις τιμές των διαθέσιμων κίτρινων τιμολογίων με τις χρεώσεις των πράσινων προϊόντων.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΡΑΑΕΥ αναφέρει τα εξής:

«Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 138Α του ν.4951/2022 και της Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/120637/2107 (ΦΕΚ Β’ 6600/21.11.2023), η Αρχή δημοσιεύει μηνιαίως στην ιστοσελίδα της, έως την πέμπτη ημέρα του εκάστοτε μήνα, τις τιμές παροχής από τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας του Ειδικού «Πράσινου» Τιμολογίου. Σχετικώς, η Αρχή δημοσιεύει πίνακα που περιλαμβάνει:

(α) την Πάγια Χρέωση και (β) την Τελική Τιμή Προμήθειας του σχετικού μήνα, η οποία προκύπτει από το άθροισμα της Βασικής Τιμής Προμήθειας και του Μηχανισμού Διακύμανσης, κατόπιν υπολογισμού τυχόν εκπτώσεων. Για τη διαφανή ενημέρωση των καταναλωτών, θα αναγράφεται η προϋπόθεση βάσει της οποίας χορηγείται η εκάστοτε έκπτωση.

Για τη διευκόλυνση των καταναλωτών στη σύγκριση των τιμών των προϊόντων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, η Αρχή θα διατηρεί στην ιστοσελίδα της δυναμικό «Πίνακα Δημοσίευσης των Τιμών Ρεύματος», ο οποίος θα περιλαμβάνει τις τιμές των Ειδικών (Πράσινων) Τιμολογίων, καθώς και τις τιμές των Σταθερών «Μπλε» Τιμολογίων, δηλαδή των τιμολογίων που η τιμή τους παραμένει σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, χρονικής έκτασης τουλάχιστον ενός (1) έτους, και των Κυμαινόμενων «Κίτρινων» Τιμολογίων.

Κατά τον τρόπο αυτό, οι καταναλωτές θα μπορούν εύκολα και γρήγορα να συγκρίνουν τις τιμές όλων των προϊόντων όλων των προμηθευτών.

Ο καταναλωτής δύναται να επιλέξει κατηγορία τιμολογίου (Οικιακό, Επαγγελματικό), καθώς και τον μήνα κατανάλωσης. Ως προεπιλογή εμφανίζονται τα Ειδικά Τιμολόγια του τρέχοντος μήνα.

Οι τιμές του εκάστοτε μήνα θα αναρτώνται στον Πίνακα Δημοσίευσης των Τιμών Ρεύματος ως εξής:

Οι τιμές των Ειδικών «Πράσινων» Τιμολογίων θα αναρτώνται στον Πίνακα έως την 5η ημέρα κάθε μήνα.

Οι τιμές των Σταθερών «Μπλε» Τιμολογίων θα αναρτώνται στον Πίνακα την 1η ημέρα κάθε μήνα. Σε περίπτωση νέου προϊόντος, αυτό θα προστίθεται εντός δύο ημερών από την διάθεσή του από τον Προμηθευτή.

Οι τιμές των Κυμαινόμενων «Κίτρινων» Τιμολογίων θα αναρτώνται στον Πίνακα εντός δύο ημερών από την ημέρα που οριστικοποιούνται, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στην Απόφαση Ε-160/2023 (ΦΕΚ Β΄ 6001/16.10.2023) της Αρχής.

Αναλυτικότερα, οι τιμές των «Κίτρινων ex-ante» τιμολογίων θα αποτυπώνονται στον Πίνακα την 1η ημέρα κάθε μήνα, ενώ οι τιμές των «Κίτρινων ex-post[2]» τιμολογίων θα αναρτώνται στον Πίνακα κατά μέγιστο δύο μήνες μετά τον μήνα εφαρμογής τους (για παράδειγμα, την 1η Μαρτίου 2024 θα συμπληρωθούν στον Πίνακα που αφορά τον Ιανουάριο 2024 οι τιμές των ex-post κίτρινων τιμολογίων).

Μπορείτε να συμβουλευτείτε τον Πίνακα Σύγκρισης των Τιμών Ρεύματος εδώ.

Σημειώνεται ότι ως «Κίτρινα ex ante» τιμολόγια νοούνται αυτά, των οποίων όλοι οι όροι τιμολόγησης ανακοινώνονται πριν τον μήνα κατανάλωσης ή το αργότερο την 1η μέρα του μήνα κατανάλωσης. Δηλαδή, οι τιμές παροχής («Τιμή Προμήθειας») των «Κίτρινων ex ante» τιμολογίων του μηνός Ιανουαρίου 2024 γνωστοποιούνται το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2024, του Φεβρουαρίου την 1η Φεβρουαρίου 2024 κοκ.

Ως «Κίτρινα ex post» τιμολόγια νοούνται αυτά, των οποίων όλοι οι όροι τιμολόγησης ανακοινώνονται έως την 1η μέρα του τρίτου μήνα από τον μήνα κατανάλωσης. Δηλαδή, οι όροι τιμολόγησης («Τιμή Προμήθειας») των «Κίτρινων ex ante» τιμολογίων του μηνός Ιανουαρίου 2024 γνωστοποιούνται το αργότερο την 1η Απριλίου 2024, οι όροι των «Κίτρινων ex ante» τιμολογίων του μηνός του Φεβρουαρίου την 1η Μαΐου 2024 κοκ.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Bitcoin: Οι πιο τολμηρές προβλέψεις για το 2024 - Βλέπουν ακόμη και τιμή 500.000 δολαρίων!

gazzetta
gazzetta reader insider insider