Χωρίς κανέναν περιορισμό μπορούν να κάνουν ανάληψη χρημάτων από τον λογαριασμό τους οι καταθέτες, διευκρινίζει με νέα ανακοίνωσή της η Έλληνική Ένωση Τραπεζών.

Συγκεκριμένα, τονίζει ότι ο περιορισμός αφορά μόνο στο μέσο της ανάληψης: για ανάληψη κάτω από 400 ευρώ θα πρέπει ο καταθέτης να χρησιμοποιεί τα ΑΤΜ, ενώ για ποσά άνω των 400 ευρώ θα έχει και την επιλογή του γκισέ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΕΤ:

Σε συνέχεια της από 24/3/2020 ανακοίνωσής της, σχετικά με  τις συναλλαγές που δεν επιτρέπεται να διενεργούνται με φυσική παρουσία στα τραπεζικά καταστήματα, η Ελληνική Ένωση Τραπεζών διευκρινίζει ότι: Δεν υπάρχει οποιοσδήποτε περιορισμός ως προς τις ελεύθερες αναλήψεις μετρητών και οι συναλλασσόμενοι δύνανται να αναλαμβάνουν όποια ποσά επιθυμούν από τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους.

Ειδικότερα, για λόγους συμμόρφωσης του τραπεζικού τομέα στους τεθέντες περιορισμούς και για λόγους διαφύλαξης της δημόσιας υγείας, οι συναλλασσόμενοι θα πρέπει να χρησιμοποιούν τη χρεωστική τους κάρτα για αναλήψεις μέχρι ποσού  400  ευρώ ημερησίως. Για ποσά υψηλότερα των 400 ευρώ, και εφόσον οι συναλλασσόμενοι δεν επιθυμούν να επιλέξουν τα ΑΤΜ, οι αναλήψεις μπορούν να γίνονται και από τα ταμεία.