Αναστολή σύμβασης για ένα μήνα δηλαδή έως τις 20 Απριλίου και εκ περιτροπής εργασία έως και για 6 μήνες, δηλαδή έως τις 20 Σεπτεμβρίου, θα μπορούν να εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις που πλήττονται, δηλαδή όσες συμπεριλαμβάνονται στη λίστα με τους ΚΑΔ του υπουργείου Οικονομικών. 

Το μέτρο του «παγώματος» της σύμβασης επιτρέπει στον εργαζόμενο να λάβει το έκτακτο επίδομα των 800 ευρώ, ενώ η εκ περιτροπής εργασία, δηλαδή για δύο εβδομάδες τον μήνα, συνεπάγεται και μείωση κατά 50% των προβλεπόμενων αποδοχών. 

Σύμφωνα με χθεσινές δηλώσεις του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιάννη Βρούτση «βρισκόμαστε σε έκτακτη περίοδο και το ζητούμενο είναι να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας την επόμενη μέρα. Για να υπάρξουν θέσεις εργασίας πρέπει να υπάρξουν και επιχειρήσεις. Και για να υπάρξουν επιχειρήσεις πρέπει να δώσουμε ευέλικτα εργαλεία διατήρησης των θέσεων εργασίας. Στις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί αλλά λειτουργούν με βάση τις ΚΑΔ, δώσαμε δυο εργαλεία

- να αξιολογήσουν το προσωπικό τους και σε ένα τμήμα να αναστείλουν την σύμβαση εργασίας τους με απαγόρευση απόλυσης ώστε να πάρουν τα 800 ευρώ,

- να χρησιμοποιήσουν το 50% του προσωπικού τους στη βάση του μήνα, με τις μισές αποδοχές για να ζήσουν οι επιχειρήσεις», τόνισε.

Προσωπικό ασφαλείας

Το μέτρο της εκ περιτροπής εργασίας ονομάζεται "λειτουργία επιχειρήσεων με προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας".

Όπως ρητά αναφέρεται στην ΠΝΠ της 20ης Σεπτεμβρίου, ο εργοδότης δύναται, με απόφασή του, να ορίζει προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας της επιχείρησης ως εξής:

- Κάθε εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται κατ' ελάχιστο 2 εβδομάδες με περίοδο αναφοράς τον μήνα, συνεχόμενα ή διακεκομμένα,

- Ο ανωτέρω τρόπος οργάνωσης της εργασίας γίνεται ανά εβδομάδα και εντάσσεται σε αυτόν τουλάχιστον το 50% του προσωπικού της επιχείρησης,

- Εργοδότης που θα εφαρμόσει αυτόν τον τρόπο οργάνωσης της εργασίας υποχρεούται να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που απασχολούνταν κατά την έναρξη εφαρμογής του.

- Στο τέλος κάθε μήνα o εργοδότης υποχρεούται να δηλώνει την εφαρμογή του ανωτέρω τρόπου εργασίας σε ειδικό έντυπο στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.