Με γοργούς ρυθμούς προχωρά η διαδικασία της τιτλοποίησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων της Alpha Bank, καθώς η τράπεζα ξεκινά τη διαδικασία απόσχισης του κλάδου των μη εξυπηρετούμενων δανείων και την ενσωμάτωση των εργαζομένων στην εταιρεία Cepal. Μάλιστα, σύμφωνα με ανακοίνωση του συλλόγου των εργαζομένων, οι όροι που δίνονται για όσους επιλέξουν να μεταφερθούν στη Cepal είναι ιδιαίτερα ευνοϊκοί, περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλω 10 μεικτούς μισθούς. 

Η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη προκειμένου να «τρέξει» το project Galaxy, καθώς μαζί με τα τιτλοποιημένα δάνεια οι αγοραστές θα πάρουν και την εταιρεία διαχείρισης, δηλαδή τη Cepal. 

Οι όροι προς τους εργαζόμενους

Συγκεκριμένα, το «πακέτο παροχών» που δίνει η τράπεζα σε εκείνους που θα μεταφερθούν στη Cepal περιλαμβάνει τα παρακάτω:

1. Πλήρης αναγνώριση των ετών προϋπηρεσίας από τη Cepal, όλων των εργαζομένων.

2. Ουδεμία μισθολογική μεταβολή στις αποδοχές του εργαζόμενου με ενσωμάτωση όλων των επιδομάτων που λαμβάνει.

3. Διατηρούνται όλες οι οικειοθελείς παροχές (όπως π.χ. έξοδα κίνησης, αυτοκίνητο, κινητό τηλέφωνο κ.λπ.).

4. Διατηρείται το βρεφονηπιακό επίδομα με τους ίδιους ακριβώς όρους που ισχύουν στην Τράπεζα.

5. Διατηρείται το ομαδικό νοσοκομειακό πρόγραμμα με τους υφιστάμενους όρους.

6. Διατηρείται το εξωνοσοκομειακό πρόγραμμα με τους υφιστάμενους όρους.

7. Διατηρείται το υφιστάμενο αποταμιευτικό πρόγραμμα της ΑΧΑ, δίνοντας το πλεονέκτημα της καταβολής συνολικού ποσού (100%) του ατομικού λογαριασμού που προέρχεται από τις εισφορές του εργαζόμενου αλλά και του εργοδότη, με δέσμευση της Cepal συνέχισης καταβολής εισφοράς σε αντίστοιχο πρόγραμμα.

8. Διατηρείται η ίδια τιμολογιακή πολιτική, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις στα υφιστάμενα εξυπηρετούμενα δάνεια και κάρτες.

9. Οι δικαιούχοι του λογαριασμού αρωγής τέκνων θα λάβουν, όλως εξαιρετικώς, το 100% των εισφορών εργαζόμενου και εργοδότη.

10. Οι εργαζόμενοι-ασφαλισμένοι στο ΤΑΠΙΛΤΑΤ βάσει του νόμου 4680/2020 έχουν το δικαίωμα να διατηρήσουν την επικουρική τους ασφάλιση.

11. Οι εργαζόμενοι-ασφαλισμένοι στο ΤΑΥΤΕΚΩ, βάσει του Νόμου 4680/2020, θα επανεγγραφούν στο Ταμείο διατηρώντας τις υφιστάμενες παροχές.

12. Οι εργαζόμενοι που προέρχονται από την πρώην Πίστεως και πρώην Εμπορική διατηρούν το προσυνταξιοδοτικό δικαίωμα βάσει των Νόμων 4387/2016 και 4680/2020, εφόσον έχουν πρωτοασφαλισθεί πριν την 1/1/93.

Η μεταφορά δεν επηρεάζει το εν λόγω δικαίωμα, το οποίο συνεχίζει να ισχύει και μπορεί να το ασκήσει όποτε επιθυμεί ο ασφαλισμένος.

13. Οι εργαζόμενοι ασφαλισμένοι της πρ. Ιονικής και πρ. Εμπορικής που καταβάλλουν εισφορές στον Κλάδο Πρόνοιας του ΤΑΥΤΕΚΩ, στο πλαίσιο καθολικής διαδοχής, θα εξακολουθήσουν να καταβάλλουν εισφορές με την προϋπόθεση (που ήδη έχουμε ζητήσει) σχετικής υπουργικής απόφασης.

14. Το ομαδικό πρόγραμμα ζωής θα μεταφερθεί στο ομαδικό πρόγραμμα της Cepal.

15. Θα ισχύει για όλους τους εργαζόμενους το προβλεπόμενο από τη νομοθεσία ωράριο και το δικαίωμα κανονικής άδειας ισχύει λαμβανομένης υπόψη της προϋπηρεσίας.

16. Οι εργαζόμενοι, προερχόμενοι από την πρ. Πίστεως θα λάβουν στο ακέραιο το συνολικό ποσό του εφάπαξ που έχει παρακρατηθεί από την Τράπεζα.

17. Οι εργαζόμενοι που μεταφέρονται στη CEPAL θα λάβουν χρηματική παροχή 10 μεικτών μηνιαίων αποδοχών με κατώτατο πλαφόν που ανέρχεται στο ποσό των 25.000€ και ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση που προέρχεται από τη λύση σύμβασης εργασίας δηλ. μηδέν φόρος έως 60 χιλιάδες €.

Οπως αναφέρει ο Σύλλογος, «η επιτυχία της διαπραγμάτευσης ολοκληρώθηκε με την ενσωμάτωση της προϋπηρεσίας, των μισθολογίων και των λοιπών παροχών στους όρους της ατομικής σύμβασης που θα υπογραφεί ξεχωριστά από κάθε συνάδελφο (κύριο σώμα-προσαρτήματα). Αυτό σημαίνει ότι με την ατομική του σύμβαση ο συνάδελφος ενσωματώνει στα ατομικά του δικαιώματα ό,τι μέχρι σήμερα έχει. Οι όροι της ατομικής σύμβασης μόνο προς το καλύτερο μπορούν να εξελιχθούν και όχι προς το δυσμενέστερο, όπως ρητά προβλέπει ο Ν. 1876/1990».

Με πλήρη σεβασμό μισθολογικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων η μεταφορά προσωπικού

Όπως αναφέρει η τράπεζα, η μεταβίβαση της Δραστηριότητας Διαχείρισης NPEs της Alpha Bank στην Cepal αποτελεί βασικό στάδιο της μεγάλης συναλλαγής (Project Galaxy) που υλοποιεί η Τράπεζα.

Παράλληλα, συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη της Cepal, του πρώτου servicer που αδειοδοτήθηκε στην Ελληνική αγορά σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4354 και στην ανάδειξή της ως την ισχυρότερη Εταιρεία διαχείρισης NPEs στην Ελλάδα και εκ των πρωταγωνιστριών στη νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η μεταφορά στη Cepal του Προσωπικού της Τράπεζας, που εντάσσεται στη Δραστηριότητα Διαχείρισης NPEs, θα πραγματοποιηθεί με όλες τις πρόνοιες της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ. 178) και με πλήρη σεβασμό των μισθολογικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων, καθώς και των λοιπών παροχών που σήμερα απολαμβάνουν.

Επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική της στήριξη προς τους εργαζομένους στον Όμιλο και την αποφασιστικότητά της για την υλοποίηση του Project Galaxy με όρους ασφάλειας και προοπτικής για το Προσωπικό που θα στηρίξει την ανάπτυξη της Cepal, η Διοίκηση της Αlpha Bank εκφράζει την ικανοποίησή της για την επιτυχή ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων με τους εκπροσώπους του Συλλόγου των Εργαζομένων στην Τράπεζα.

Η μεταβίβαση της Δραστηριότητας Διαχείρισης NPEs αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του Νοεμβρίου 2020.

Διαβάστε επίσης: