Τράπεζες: Τι δείχνουν τα λειτουργικά έξοδα – Αντιστάσεις στον πληθωρισμό, δαπάνες για τεχνολογία

Νένα Μαλλιάρα
Μοιράσου το
Τράπεζες: Τι δείχνουν τα λειτουργικά έξοδα – Αντιστάσεις στον πληθωρισμό, δαπάνες για τεχνολογία
Τα λειτουργικά έξοδα των τεσσάρων συστημικών τραπεζών το β' τρίμηνο του έτους ανήλθαν σε περίπου 1,47 δισ. ευρώ. Η μείωσή τους μέσω της συρρίκνωσης δικτύου και προσωπικού δείχνει πλέον σημάδια ανελαστικότητας. Νέα έξοδα δημιουργούν οι επενδύσεις στην τεχνολογία και στις θυγατρικές εξωτερικού.

Συγκράτηση των λειτουργικών εξόδων τους, καταφέρνοντας να μην περάσει σε αυτά η άνοδος του πληθωρισμού, έδειξαν οι τράπεζες στο β΄ τρίμηνο του έτους.

Ωστόσο, η συνεχής συμπίεση του λειτουργικού κόστους που περνούσε τα προηγούμενα χρόνια μέσα από τη συρρίκνωση του δικτύου καταστημάτων και τη μείωση του προσωπικού φαίνεται να τείνει στο όριο της ανελαστικότητας. Παράλληλα, νέες πηγές εξόδων καταγράφονται για τις τράπεζες και προέρχονται κυρίως από τις ανάγκες μετασχηματισμού και επενδύσεων στην τεχνολογία, καθώς επίσης και από τις επενδύσεις στις θυγατρικές εξωτερικού.

Συνολικά, τα λειτουργικά έξοδα των τεσσάρων συστημικών τραπεζών στο β΄ τρίμηνο του έτους ανήλθαν σε περίπου 1,47 δις. ευρώ (1.468,9 εκατ. ευρώ), με το «ισοζύγιο» να δείχνει συγκράτησή τους και αντιστάσεις στον πληθωρισμό.

Ειδικότερα:

H Τράπεζα Πειραιώς πέτυχε να μειώσει τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα το α΄ εξάμηνο 2022 στα 408 εκατ. ευρώ (μειωμένα κατά 4% ετησίως), ενώ κατά το β΄ τρίμηνο 2022 διαμορφώθηκαν σε 209 εκατ. ευρώ (μειωμένα κατά 2% ετησίως).

Αντίστοιχα, οι επαναλαμβανόμενες δαπάνες προσωπικού το β΄ τρίμηνο 2022 μειώθηκαν 2% ετησίως, στα 95 εκατ. ευρώ, καθώς σε αυτές αποτυπώθηκε η εξοικονόμηση από τις ενέργειες αναδιάρθρωσης του ανθρώπινου δυναμικού (η Τράπεζα επωφελήθηκε από τα προγράμματα εθελουσίας εξόδου του 2021 με τα οποία αποχώρησαν 1.000 εργαζόμενοι).

Στις 30 Ιουνίου 2022 το προσωπικό του Ομίλου ανερχόταν σε 9.206 εργαζόμενους στις συνεχιζόμενες δραστηριότητες, εκ των οποίων οι 8.839 απασχολούνταν στην Ελλάδα, μειωμένοι κατά 954 ετησίως.

Επιπλέον, τα γενικά και διοικητικά έξοδα το β΄ τρίμηνο 2022 παρέμειναν σταθερά σε ετήσια βάση, στα 90 εκατ. ευρώ, παρά τις πληθωριστικές πιέσεις. Στην παρουσίαση που έδωσε η Τράπεζα στους αναλυτές, φαίνεται ότι η επίπτωση του πληθωρισμού στα διοικητικά έξοδα β΄ τριμήνου ανήλθε σε 4 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης κόστους προς έσοδα σε επαναλαμβανόμενη βάση διαμορφώθηκε στο 49% το β΄ τρίμηνο 2022 έναντι 47% ένα χρόνο πριν, κυρίως λόγω της μείωσης των εσόδων από μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Η Τράπεζα αναμένεται περαιτέρω βελτίωση του δείκτη, καθώς είναι σε εξέλιξη το σχέδιο μετασχηματισμού και η συνεχιζόμενη ψηφιοποίηση των δραστηριοτήτων της.

Η Alpha Bank είχε αμετάβλητη επίδοση στα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα σε τριμηνιαία βάση, τα οποία παρέμειναν στα 244,7 εκατ. ευρώ, καθώς η μικρή αύξηση στις δαπάνες προσωπικού (+2 εκατ. ευρώ) αντισταθμίστηκε από τα χαμηλότερα γενικά έξοδα και τις αποσβέσεις.

Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα ανήλθαν σε 250,9 εκατ. ευρώ έναντι 238 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο (+5,4%), κυρίως λόγω μη επαναλαμβανόμενων εξόδων («Εξαιρουμένων Κονδυλίων») ύψους 6,1 εκατ. ευρώ, έναντι έκτακτων εσόδων 6,8 εκατ., που καταγράφηκαν το α’ τρίμηνο.

Σύμφωνα με την Τράπεζα, επιπλέον οφέλη θα προκύψουν, καθώς η Alpha Bank έχει ήδη εξασφαλίσει εξοικονόμηση κόστους από συναλλαγές ύψους 18 εκατ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση, η οποία αναμένεται να λογιστικοποιηθεί με την ολοκλήρωσή τους, συμβάλλοντας στην αντιστάθμιση των πληθωριστικών πιέσεων.

Σε ό,τι έχει να κάνει με τη συρρίκνωση του δικτύου καταστημάτων και του προσωπικού, από την παρουσίαση που έδωσε η Τράπεζα στους αναλυτές προκύπτει ότι το δίκτυο μειώθηκε τον Ιούνιο 2022 σε 287 καταστήματα στην Ελλάδα (από 299 τον Μάρτιο 2022 και 313 τον Δεκέμβριο 2021) και 438 σε επίπεδο Ομίλου (από 450 και 464 στο τέλος α΄ τριμήνου 2022 και δ΄ τριμήνου 2021 αντίστοιχα). Οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα μειώθηκαν σε 5.923 και 8.476 σε επίπεδο Ομίλου. Παραθέτοντας στην παρουσίαση αποτελεσμάτων στοιχεία από τον Δεκέμβριο του 2018, η Alpha Bank αναφέρει ότι τότε το προσωπικό της στην Ελλάδα ανερχόταν σε 8.147 εργαζόμενους (σε επίπεδο Ομίλου 11.314) και το δίκτυό της σε 443 καταστήματα (629 σε επίπεδο Ομίλου).

Η Eurobank έδειξε στο β΄ τρίμηνο 2022 αύξηση των λειτουργικών δαπανών της κατά 3,9% στα 450 εκατ. ευρώ λόγω των εργασιών στο εξωτερικό, ενώ στην Ελλάδα οι λειτουργικές της δαπάνες παρέμειναν αμετάβλητες.

Ο δείκτης κόστους – οργανικών εσόδων βελτιώθηκε σε 47,1% το α΄ εξάμηνο 2022, από 49,3% ένα χρόνο πριν, ενώ ο δείκτης κόστους-εσόδων μειώθηκε σημαντικά στο 29,5% λόγω των υψηλών χρηματοοικονομικών κερδών.

Από την παρουσίαση που δόθηκε στους αναλυτές προκύπτει ότι στο α΄ εξάμηνο 2022 η Eurobank επένδυσε 25 εκατ. ευρώ σε τεχνολογία (από 23 εκατ. το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο), μειώνοντας τις δαπάνες προσωπικού στα 155 εκατ. από 158 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Σε επίπεδο Ομίλου, το προσωπικό της Τράπεζας ανήλθε σε 11.556 εργαζόμενους (από 11.434 το α΄ εξάμηνο 2021), εκ των οποίων στην Ελλάδα 6.464 εργαζόμενοι (από 6.672). Το δίκτυο καταστημάτων στην Ελλάδα διαμορφώθηκε σε 274 καταστήματα στο τέλος του α΄ εξαμήνου 2022 από 299 στο τέλος Ιουνίου 2021.

Η Εθνική Τράπεζα εμφάνισε επίσης αύξηση των λειτουργικών δαπανών της, κατά 2% σε ετήσια βάση, στα 360 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2022. Η αύξηση αποτυπώνει τα αυξημένα γενικά και διοικητικά έξοδα και τις υψηλότερες αποσβέσεις λόγω των στρατηγικών επενδύσεων της Τράπεζας στον τομέα της πληροφορικής, με επίκεντρο την αντικατάσταση του συστήματος Βασικών Τραπεζικών Εργασιών (Core Banking System).

Η λελογισμένη διαχείριση του κόστους και η περιστολή των δαπανών προσωπικού, ως αποτέλεσμα της μείωσης του προσωπικού της Τράπεζας κατά 235 άτομα σε ετήσια βάση, λειτούργησαν αντισταθμιστικά, διατηρώντας το κόστος περιορισμένο.

Από την παρουσίαση που δόθηκε στους αναλυτές προκύπτει ότι οι δαπάνες προσωπικού ανήλθαν σε 207 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο 2022, από 213 εκατ. το α’ εξάμηνο 2021 (-2,7%). Οι εργαζόμενοι στον Όμιλο της ΕΤΕ ανέρχονταν σε 8.700, εκ των οποίων 7.100 στην Τράπεζα (στον Όμιλο της ΕΤΕ εργάζονταν 19.800 εργαζόμενοι το 2015, 10.800 το 2018, 10.100 το 2019, 9.400 το 2020 και 8.800 το 2021). Το δίκτυο των καταστημάτων στην Ελλάδα μειώθηκε κατά 34 καταστήματα από το τέλος του 2020 και στο τέλος του α΄ εξαμήνου 2022 αυτά ανέρχονταν σε 332 (337 α΄ εξάμηνο 2022, 338 τέλος 2021, 366 τέλος 2020, 389 τέλος 2019, 461 τέλος 2018, 527 τέλος 2015).

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Επιβράδυνση πληθωρισμού τον Ιούλιο - Στο 11,6% από 12,1% τον Ιούνιο - Εκτίναξη 178,9% στο φυσικό αέριο

Τελικά είναι ύφεση αυτό που βλέπω ή όχι;

Goldman Sachs: Τιμή στόχος οι 1.025 μονάδες για τον Γενικό Δείκτη του Χρηματιστηρίου

Όλες οι ειδήσεις

23:59

Μετσόλα: Η Ευρώπη δεν μπορεί να είναι ολόκληρη όσο η Κύπρος παραμένει διαιρεμένη

23:46

Διάστημα: Νέες ενδείξεις για την ύπαρξη υγρού νερού κάτω από τον νότιο πόλο του Άρη

23:31

Φινλανδία-Σουηδία-Λιθουανία: Ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας μετά τη διαρροή στον Nord Stream

23:23

Πατούλης: «Στόχος μας είναι μέχρι το 2030 η Περιφέρεια Αττικής να διαθέτει ψηφιακά το 80% των υπηρεσιών που προσφέρει»

23:10

Wall Street: Σε «βαθύ κόκκινο» από τις ανησυχίες για ύφεση - Απώλειες άνω των 400 μονάδων στον Dow Jones

23:02

ΗΠΑ: Τα ψευδοδημοφίσματα διοργανώθηκαν για να συγκαλυφθεί η ρωσική προσπάθεια αρπαγής ουκρανικών εδαφών

22:52

Η Γερμανία ενέκρινε την εξαγωγή αμυντικού εξοπλισμού στη Σαουδική Αραβία

22:42

Ζελένσκι για πόλεμο: Η Ρωσία μπορεί να αποφύγει τα χειρότερα εάν ο Πούτιν σταματήσει

22:35

ΗΠΑ: Προς δίκη φρουροί του Ερντογάν για επίθεση εναντίον διαδηλωτών στην Ουάσιγκτον το 2017

22:25

Εκδήλωση στην Τράπεζα της Ελλάδος για τον καθηγητή Ανδρέα Ανδρεάδη

22:15

ΗΠΑ: Η Γερουσία ενέκρινε νομοσχέδιο για αποφυγή του ομοσπονδιακού shutdown - 12 δισ. δολάρια στην Ουκρανία

22:05

Πούτιν για Nord Stream: Πράξη διεθνούς τρομοκρατίας

21:53

Απώλειες για το πετρέλαιο - Στα 81 δολάρια ανά βαρέλι το αμερικανικό αργό

21:37

Φον ντερ Λάιεν: Είναι καθήκον της γενιάς μας να σταθούμε στο πλευρό της Ουκρανίας γιατί αγωνίζεται για το μέλλον της

21:30

«Παγώνει» τις προσλήψεις της Meta ο Ζούκερμπεγκ - Ετοιμάζει αναδιάρθρωση τμημάτων

21:26

Nord Stream: Επίσημη άδεια αναμένει η εταιρεία διαχείρισης για να γίνει εκτίμηση της ζημιάς

21:19

Ντράγκι: Να υπάρξει μια νέα ευρωπαϊκή αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης

21:16

Ο Ερντογάν συνεχίζει τις πιέσεις στον Πούτιν για αποκλιμάκωση στον πόλεμο της Ουκρανίας

21:08

Τσαβούσογλου: Περισσότερες δυνάμεις θα αναπτύξει η Τουρκία στην κατεχόμενη Κύπρο

20:56

Metron Analysis: Στις 8,4 μονάδες η διαφορά ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ στην εκτίμηση ψήφου

20:52

Μικρές απώλειες για τον χρυσό - Οι αναλυτές αναμένουν περαιτέρω πτώση μέχρι το τέλος του 2022

20:47

Γκουτέρες (ΟΗΕ): «Επικίνδυνη κλιμάκωση» η προσάρτηση ουκρανικών επαρχιών στη Ρωσία

20:43

Ο Πούτιν τονίζει πως θα διορθωθούν όλα τα λάθη στην επιστράτευση της Ρωσίας

20:34

ΗΠΑ: Έξι πολιτείες προσφεύγουν στη δικαιοσύνη για να μπλοκάρουν τη διαγραφή φοιτητικών χρεών του Μπάιντεν

20:30

Νέες αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές για 1,2 εκατ. επαγγελματίες - Τα τρία σενάρια για το 2023

20:25

Οι ΗΠΑ ετοιμάζουν νέες κυρώσεις για το πετρέλαιο του Ιράν

20:16

Λοβέρδος: Στο Ειδικό Δικαστήριο κατέθεσε ο πρώην υπουργός - Τι είπε για Τουλουπάκη-Παπαγγελόπουλο

20:10

Πούτιν: Η Δύση υποκινεί «έγχρωμες επαναστάσεις» και «λουτρά αίματος» στις χώρες της πρώην ΕΣΣΔ

20:09

Βρετανία: Ο ΥΠΟΙΚ ζητά τη στήριξη των βουλευτών των Τόρις, με «μπαμπούλα» την άνοδο των Εργατικών

19:59

Κυκλώνας Ίαν: Τουλάχιστον ένας νεκρός και «ιστορικών διαστάσεων» καταστροφές στη Φλόριντα