Β. Ψάλτης: Το σχέδιο διοικητικής αναδόμησης για την αύξηση πυρός της Alpha Bank

Νένα Μαλλιάρα
Μοιράσου το
Β. Ψάλτης: Το σχέδιο διοικητικής αναδόμησης για την αύξηση πυρός της Alpha Bank
Eυρεία «αποκέντρωση» από την κορυφή, με «ανακάτεμα» της «τράπουλας» των διοικητικών στελεχών και τη δημιουργία ομάδων ενδιαφέροντος σε τέσσερις μεγάλες περιοχές.

Σε μία ευρεία «αποκέντρωση» από την κορυφή, με «ανακάτεμα» της «τράπουλας» των διοικητικών στελεχών και τη δημιουργία ομάδων ενδιαφέροντος σε τέσσερις μεγάλες περιοχές, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, επιδιώκει να αυξήσει τη δύναμη πυρός της Τράπεζας.

Έχοντας σχεδόν ολοκληρώσει την εξυγίανση του ισολογισμού της, μέσω μίας σειράς συναλλαγών χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, και ευρισκόμενη σε τροχιά ισχυρής ανάπτυξης μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που υλοποίησε το 2021, η Alpha Bank αναδιατάσσει τώρα και την διοικητική της δομή, στοχεύοντας στην πλήρη και ταχεία αξιοποίηση των νέων ευκαιριών που παρουσιάζονται. Ζητούμενο από τους 11 Γενικούς Διευθυντές που θα πλαισιώνουν τον CEO Βασίλη Ψάλτη, απαρτίζοντας από τις 20 Μαΐου τη νέα Εκτελεστική Επιτροπή της Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών A.E. και της Τράπεζας, είναι ο διαμοιρασμός της υλοποίησης έργων, αλλά και η συνεργασία μεταξύ τους και με το team του καθενός, ώστε να αναπτυχθεί ο πυρήνας δραστηριοτήτων της Alpha Bank, να διευρυνθούν οι πηγές εσόδων και να επιτευχθεί η βέλτιστη διαχείριση του κόστους. Κοινός παρονομαστής όλης της προσπάθειας και μεταξύ των στρατηγικών προτεραιοτήτων του Ομίλου και του Προγράμματος Μετασχηματισμού, είναι η ψηφιοποίηση.

Η νέα Εκτελεστική Επιτροπή της Alpha θα απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη:

• Βασίλης Ψάλτης, CEO
• Σπύρος Φιλάρετος, Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης και Καινοτομίας
• Σπύρος Ανδρονικάκης, Γενικός Διευθυντής και Chief Risk Officer
• Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, Γενικός Διευθυντής και Chief Financial Officer
• Γιάννης Εμίρης, Γενικός Διευθυντής Wholesale Banking
• Ισίδωρος Πάσσας, Γενικός Διευθυντής Retail Banking
• Νικόλας Χρυσανθόπουλος, Γενικός Διευθυντής και Chief of Corporate Center
• Sergiu Oprescu, Γενικός Διευθυντής International Network
• Αναστασία Σακελλαρίου, Γενική Διευθύντρια και Chief Transformation Officer
• Στέφανος Μυτιληναίος, Γενικός Διευθυντής και Chief Operating Officer
• Φραγκίσκη Μελίσσα, Γενική Διευθύντρια και Chief Human Resources Officer
• Γιώργος Μιχαλόπουλος, Γενικός Διευθυντής Wealth Management & Treasury

H Εκτελεστική Επιτροπή, τόσο στο επίπεδο της Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών A.E. όσο και της Τράπεζας, διευρύνεται με στόχο αύξηση του στελεχιακού δυναμικού και της ικανότητας της ανώτατης διοικητικής ομάδας για ταχεία και αποτελεσματική υλοποίηση. Παράλληλα, συνενώνονται σε κρίσιμους τομείς, οι δυνάμεις Γενικών Διευθυντών, με σκοπό την επιτάχυνση στη λήψη των αποφάσεων, την αποτελεσματικότερη άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων, καθώς και την ενίσχυση της συνεργασίας σε οριζόντιο άξονα σε όλο το φάσμα των υποστηρικτικών υπηρεσιών, αποβλέποντας στην προώθηση των αλλαγών με πιο ολοκληρωμένο τρόπο.

Ειδικότερα:

- Ο Γιάννης Εμίρης, Γενικός Διευθυντής Wholesale Banking θα συνεχίσει να ηγείται του τομέα Wholesale Banking, που θα αποτελέσει κύριο πυλώνα ανάπτυξης του Ομίλου Alpha Bank τα αμέσως επόμενα έτη. Επιβεβαιώνοντας την προτεραιότητα της Alpha να ενισχύσει περαιτέρω τον ηγετικό της ρόλο στο Wealth Management, που αποτελεί βασικό τομέα εσόδων από προμήθειες, ο Γιώργος Μιχαλόπουλος, Εντεταλμένος Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Διαθεσίμων διορίζεται Γενικός Διευθυντής Wealth Management και Treasury συνεργαζόμενος με τον Γιάννη Εμίρη. Οι θυγατρικές του Ομίλου Alpha Asset Management και Alpha Finance θα αναφέρονται στον Γιώργο Μιχαλόπουλο. Ο Γιώργος Μιχαλόπουλος θα συμμετέχει εφεξής μαζί με τον Γιάννη Εμίρη στην Εκτελεστική Επιτροπή.

- Ο Ισίδωρος Πάσσας συνεχίζει να ηγείται του τομέα δικαιοδοσίας του ως Γενικός Διευθυντής Retail Banking, δρομολογώντας τη δημιουργία ενός πελατοκεντρικού μοντέλου εξειδικευμένης ανά πελατειακό κοινό και πολυκαναλικής υπηρεσίας, την ανάπτυξη νέων προϊόντων και την οικονομική αποδοτικότητα μέσα από την ανάπτυξη ενός λιτού και αποτελεσματικού μοντέλου εξυπηρέτησης. Ο κ. Πάσσας συνεχίζει ως μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής.

- Ο Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, Γενικός Διευθυντής και Chief Financial Officer, έχει διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο ώστε η χρηματοοικονομική πειθαρχία και η δημιουργία αξίας να αποτελέσουν θέματα αιχμής στην ατζέντα της Εκτελεστικής Επιτροπής.

- Ο Στέφανος Μυτιληναίος, Γενικός Διευθυντής και Chief Operating Officer θα συνεργάζεται στενά με τον κ. Παπαγαρυφάλλου για να προωθηθεί περαιτέρω η ισορροπημένη προσέγγιση μεταξύ τεχνολογικών και χρηματοοικονομικών προτεραιοτήτων, καθώς και η διασφάλιση των απαραίτητων ανθρώπινων και τεχνολογικών πόρων για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων της Alpha Bank. Ο κ. Μυτιληναίος, από τα τέλη του 2020 που ανέλαβε τα καθήκοντά του, έχει συμβάλει σημαντικά στη διασφάλιση υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, μέσω συστημάτων πληροφορικής που διακρίνονται για την ασφάλεια και τη σταθερότητά τους, στον επανασχεδιασμό της κεντρικής πλατφόρμας προμηθειών και θέτοντας τις προϋποθέσεις για την υιοθέτηση νέων προηγμένων τεχνολογιών για την περαιτέρω αυτοματοποίηση των διαδικασιών μας. Τόσο ο κ. Παπαγαρυφάλλου όσο και ο κ. Μυτιληναίος θα συνεχίσουν να είναι μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής.

- Ο Sergiu Oprescu, ως Γενικός Διευθυντής International Network, θα συνεχίσει να είναι επικεφαλής του συντονισμού των θυγατρικών του εξωτερικού για την εναρμόνισή τους με τις στρατηγικές προτεραιότητες και τους επιχειρηματικούς στόχους του Ομίλου. Η διεθνής παρουσία του Ομίλου επικεντρώνεται στη Ρουμανία, την Κύπρο και το Ηνωμένο Βασίλειο, με δραστηριότητες που χαρακτηρίζονται από διαφορετικό επιχειρησιακό προφίλ και ανάγκες. Ο κ. Oprescu θα συνεργαστεί με τον κ. Παπαγαρυφάλλου ώστε να διασφαλίζεται η βέλτιστη χρήση των εποπτικών κεφαλαίων, η εφαρμογή των πολιτικών διαχείρισης ενεργητικού-παθητικού και η πειθαρχία στην παρακολούθηση των επιδόσεων. Ο κ. Oprescu συνεχίζει να είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής.

- Ο Chief Economist Παναγιώτης Καπόπουλος έχει συνεισφέρει τα μέγιστα στoν καθορισμό της στρατηγικής της Alpha Bank, υποστηρίζοντας το έργο του CEO και της Διοίκησης, σε μία εποχή αβεβαιότητας. Εφεξής θα συνεργάζεται στενά με τον CFO για την περαιτέρω διαμόρφωση του στρατηγικού σχεδίου της Διοίκησης και θα συνεχίσει να υποστηρίζει την επικοινωνία της Alpha Bank με την επενδυτική κοινότητα.

- Ο Νικόλας Χρυσανθόπουλος που σήμερα εκτελεί καθήκοντα Εντεταλμένου Γενικού Διευθυντή Στρατηγικής αναλαμβάνει Γενικός Διευθυντής και Chief of Corporate Center, αναφερόμενος στον CEO. Οι τομείς της Στρατηγικής, του Ανθρώπινου Δυναμικού, της Εταιρικής Διακυβέρνησης και Βιωσιμότητας, της Επικοινωνίας και Εταιρικών Σχέσεων και της Νομικής Υποστήριξης Τραπεζικών Εργασιών και Υπηρεσιών και Στρατηγικών Έργων και Εποπτικών Θεμάτων εντάσσονται σε ένα ενιαίο και συνεκτικό σχήμα, διαμορφώνοντας μία ομοιογενή και οριζόντια ατζέντα.

Αναγνωρίζοντας τη στρατηγική σημασία των θεμάτων διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, η Φραγκίσκη Μελίσσα αναλαμβάνει Γενική Διευθύντρια και Chief Human Resources Officer, συνεργαζόμενη στενά με τον κ. Χρυσανθόπουλο, με στόχο τη διευκόλυνση της μετάβασης του οργανισμού σε ευέλικτες δομές, την ενίσχυση της διατμηματικής συνεργασίας και τη διασφάλιση της ταχύτητας στη λήψη κρίσιμων αποφάσεων από τα κατάλληλα εγκριτικά επίπεδα. Η προσπάθεια αυτή θα υποστηριχθεί από ένα νέο, πλήρες πλαίσιο εξέλιξης σταδιοδρομίας που θα ενδυναμώσει τους Εργαζόμενους του Ομίλου Alpha Bank στην ανάπτυξή τους προς νέες κατευθύνσεις, μέσα από δυνατότητες για κάθετη ή οριζόντια πορεία ανέλιξης, σε κάθε στάδιο της καριέρας τους. Ο κ. Χρυσανθόπουλος και η κυρία Μελίσσα εισέρχονται στην Εκτελεστική Επιτροπή.

- Ο Γιώργος Τερζής αναλαμβάνει Επικεφαλής της νέας Μονάδας Communications & Corporate Affairs, συνεχίζοντας την ήδη επιτυχημένη διαδρομή στον τομέα της επικοινωνίας και των σχέσεων με τα ΜΜΕ.

- Ο Σπύρος Φιλάρετος, Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης και Καινοτομίας έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο τα τελευταία δύο χρόνια ώστε η ψηφιοποίηση να τεθεί στο επίκεντρο της ατζέντας μετασχηματισμού της Τράπεζας.

- Η Αναστασία Σακελλαρίου, Γενική Διευθύντρια και Chief Transformation Officer έδωσε σημαντική ώθηση στην προσπάθεια μετασχηματισμού της Τράπεζας, υπηρετώντας αδιάκοπα και με αφοσίωση την επιτυχή προώθηση της ατζέντας μετασχηματισμού και την ενίσχυση της αλλαγής στην Τράπεζα. Με δεδομένο ότι η ψηφιοποίηση και η παροχή σύγχρονων προϊόντων μέσα από τα εναλλακτικά δίκτυα αποτελεί το κοινό υπόβαθρο για τις στρατηγικές προτεραιότητες του Ομίλου και το Πρόγραμμα Μετασχηματισμού, η κυρία Σακελλαρίου θα συνεργαστεί με τον κ. Φιλάρετο για την περαιτέρω ενίσχυση της απρόσκοπτης συνεργασίας τους. Τόσο ο Σπύρος Φιλάρετος όσο και η Αναστασία Σακελλαρίου συνεχίζουν να είναι μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής. Ο τομέας του Marketing θα αποτελέσει επίσης μέρος της Μονάδας Ανάπτυξης και Καινοτομίας, προκειμένου να ενισχυθεί η στενή σύμπραξη με τις ομάδες ψηφιακών υπηρεσιών και μετασχηματισμού.

- Ο Σπύρος Ανδρονικάκης, Γενικός Διευθυντής - Chief Risk Officer θα συνεχίσει να είναι επικεφαλής των περιοχών πιστωτικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων. Οι τομείς της Κανονιστικής Συμμόρφωσης και των Δικαστικών Υποθέσεων και Υποστήριξης Ανοιγμάτων σε Καθυστέρηση υπάγονται επίσης στον κ. Ανδρονικάκη, με στόχο τη συνολική εποπτεία όλων των περιοχών που σχετίζονται με τη διαχείριση κινδύνων. Με την κίνηση αυτή ισχυροποιείται η δεύτερη γραμμή άμυνας της Alpha Bank έναντι των πιστωτικών και λειτουργικών κινδύνων, καθώς και των κινδύνων από τη λειτουργία των Αγορών, αξιοποιώντας δυναμικά την τεχνολογία και τη διαχείριση των δεδομένων για την αύξηση της αποδοτικότητας, της ταχύτητας και της ποιότητας των αποφάσεων και των ελέγχων στον τομέα αυτό. Ο κ. Ανδρονικάκης παραμένει μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Σημειώνεται ότι στον κ. Ανδρονικάκη περνούν οι δραστηριότητες του κ. Νίκου Σαλακά, ο οποίος εξέφρασε την πρόθεσή του να αποχωρήσει από τη θέση του Chief Legal and Governance Officer και να επιστρέψει στην συμβουλευτική δικηγορία. Ωστόσο, ο κ. Σαλακάς θα συνεχίσει να υποστηρίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου και τη Διοίκηση ως Ειδικός Νομικός Σύμβουλος.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Alpha Bank: Διοικητικές αλλαγές- Διευρύνεται η εκτελεστική επιτροπή

Όλες οι ειδήσεις

23:59

Μελόνι: Η ενεργειακή κρίση είναι ευρωπαϊκή υπόθεση κι έτσι πρέπει να αντιμετωπιστεί

23:45

Πόρους 4,9 δισ. ευρώ για την κατάρτιση, έχει στη «φαρέτρα» του το υπουργείο Εργασίας

23:32

Ρουμανία: Έφοδος των αρχών στα γραφεία σερβικής θυγατρικής της Gazprom

23:21

ΗΠΑ για συμφωνία Άγκυρας-Τρίπολης: Η προσωρινή κυβέρνηση της Λιβύης υποχρεούται να μην υπογράφει νέες συμφωνίες

23:10

Wall Street: Στις +800 μονάδες... σταμάτησε το ράλι του Dow Jones - Κέρδη άνω του 22% για την Twitter λόγω του Μασκ

22:57

Μπακογιάννης: «Η αντιπολίτευση να καταδικάσει τους προπηλακισμούς και τη βία στο Λόφο του Στρέφη»

22:42

Γεωργιάδης: Η Ελλάδα καταφέρνει και προσελκύει μεγάλες επενδύσεις

22:30

Twitter: Επίσημα το νέο αίτημα του Μασκ για την εξαγορά των 44 δισ. δολαρίων

22:20

NATO: Στα χέρια του Στόλτενμπεργκ η αίτηση της Ουκρανίας για ένταξη στη Συμμαχία

22:13

Ισχυρά κέρδη για το πετρέλαιο, πριν από τις ανακοινώσεις του OPEC+ για μείωση της παραγωγής

21:58

Στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ η προσάρτηση ουκρανικών εδαφών από τη Ρωσία

21:54

Λευκός Οίκος: Καμία ένδειξη ότι η Ρωσία θα χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα

21:50

Κομισιόν: Εξετάζεται ένα «ευέλικτο» πλαφόν για τις τιμές του φυσικού αερίου

21:42

Γεωργιάδης-Παπαθανάσης για ΣΥΡΙΖΑ: Εμμονή στην άγνοια, την τοξικότητα και το ψέμα

21:32

WSJ: Ελλάδα και Κύπρος εγείρουν επιφυλάξεις για το εμπάργκο της ΕΕ στο ρωσικό πετρέλαιο

21:28

Λιζ Τρας: Εξετάζουμε μακροπρόθεσμες ενεργειακές συμφωνίες με άλλες χώρες

21:17

Ταμβακάκης (EOS Capital): Το πρόβλημα για τις επιχειρήσεις είναι η έλλειψη κεφαλαίων – Μεγάλη η προοπτική των private equity funds

21:02

Γκουτέρες: «Κλιμάκωση» η εκτόξευση πυραύλου από Β. Κορέα

20:56

Σε υψηλό 3 εβδομάδων ο χρυσός - Ρεκόρ από τα τέλη Ιουνίου για το ασήμι

20:51

Υπόθεση Novartis: Ολοκλήρωσε την κατάθεση του ο Α. Λοβέρδος στο Ειδικό Δικαστήριο - Ξεκίνησε η Εύη Χριστοφιλοπούλου

20:40

Μετά την Meta, και η Amazon «παγώνει» τις προσλήψεις προσωπικού λόγω της οικονομικής αβεβαιότητας

20:37

Μπρετόν: Πρέπει να αποφύγουμε τον κατακερματισμό της ενιαίας αγοράς

20:33

ΙΑΕΑ: «Κανένας κίνδυνος» για την ασφάλεια του πυρηνικoύ σταθμού της Ζαπορίζια από την εκδίωξη του διευθυντή του

20:28

Η Apple πληρώνει 85 εκατ. δολάρια στην πολιτεία της Αριζόνα για απάτη

20:13

Χαρδούβελης (ΕΤΕ): Η βιωσιμότητα του χρέους θα είναι το ζητούμενο στο απώτερο μέλλον

20:06

Ουκρανία: Σημαντική υποχώρηση των ρωσικών δυνάμεων από την επαρχία της Χερσώνας

20:05

Τουρισμός: Με καλούς οιωνούς μπαίνει ο Οκτώβριος

20:04

Reuters: Η Γερμανία προς επιπλέον ενισχύσεις σε επιχειρήσεις για τις εισαγωγές φυσικού αερίου

19:53

Βρετανός ΥΠΕΞ: Η χρήση πυρηνικών όπλων από τη Ρωσία δεν θα μείνει χωρίς απάντηση

19:52

ΗΠΑ: Ο Μπάιντεν δίνει επιπλέον 625 εκατ. δολαρία για στρατιωτική στήριξη στην Ουκρανία