Η αγορά εργασίας μετά την πανδημία: Ευέλικτα μοντέλα εργασίας και προκλήσεις στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού

Newsroom
Μοιράσου το
Η αγορά εργασίας μετά την πανδημία: Ευέλικτα μοντέλα εργασίας και προκλήσεις στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού
Σύμφωνα με την έρευνα, το 86% των εταιρειών είναι πρόθυμο να πληρώσει περισσότερα ώστε να διατηρήσει και να προσελκύσει ταλέντα, ενώ το 33% των εταιρειών δηλώνει ότι θα αυξήσει τους μισθούς κατά 30% με βάση τον πληθωρισμό.

Το 2021 έφερε ριζικές αλλαγές και στην αγορά εργασίας, με τις συνέπειες της υγειονομικής κρίσης να είναι πολυδιάστατες, τόσο για τους εργαζόμενους, όσο και για τις επιχειρήσεις. Ένας νέος κόσμος εργασίας διαμορφώθηκε για την πλειοψηφία των εργαζομένων, αλλάζοντας τα δεδομένα για την προσωπική και επαγγελματική τους ζωή. Αναδείχθηκε, επίσης, η σημασία διατήρησης της ισορροπίας μεταξύ των εργασιακών σχέσεων και της υψηλής παραγωγικότητας, στα νέα μοντέλα εξ αποστάσεως εργασίας.

Η έρευνα HR Trends της Randstad για το 2022, παρέχει πληροφορίες και στοιχεία σχετικά με το πώς οι εταιρείες αναδιαμόρφωσαν τη λειτουργία τους λόγω της πανδημίας COVID-19. Αποτυπώνει, επίσης, τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί, εκείνα που θα εδραιωθούν και θα αποτελέσουν το μέλλον της εργασίας, αλλά και τις επιπτώσεις για το ανθρώπινο δυναμικό. Η έρευνα διεξήχθη από τον Νοέμβριο 2021 έως τον Μάρτιο 2022 με τη συμμετοχή 545 στελεχών από διάφορους κλάδους της ελληνικής αγοράς και σημαντικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων για το ανθρώπινο δυναμικό. Στο πλαίσιο της έρευνας παρουσιάζεται, όπως κάθε χρόνο, και η μισθολογική έκθεση που αφορά σε διάφορους κλάδους της ελληνικής αγοράς.

O αντίκτυπος της πανδημίας και η αποτύπωση της ανάκαμψης των επιχειρήσεων

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, 24 μήνες μετά την ανακήρυξη της πανδημίας Covid-19, το 76% των εταιρειών έχουν ανακάμψει πλήρως από τις συνέπειες της εμφάνισης και επέκτασης της υγειονομικής κρίσης και μόλις το 21% αντιμετωπίζει ακόμη επιχειρηματικούς κινδύνους. Η εγγύηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων και η διαχείριση απρόβλεπτων δαπανών, είναι οι δυσκολίες που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι περισσότερες εταιρείες ως συνέπεια της πανδημίας, με το 38% να αντιμετωπίζει δυσκολίες στη διαχείριση της τηλεργασίας και το 44% να υποστηρίζει ότι η αποφυγή σημαντικών οικονομικών απωλειών αποτελεί το μείζον ζήτημα.

Αισιοδοξία δημιουργεί το γεγονός ότι περισσότερο από το 70% των εταιρειών προβλέπουν αύξηση των πωλήσεών τους, έναντι 49% που ήταν το προηγούμενο έτος, κάτι που αποδεικνύει την προθυμία των επιχειρήσεων να διατηρήσουν και να ενισχύσουν την επιχειρησιακή τους λειτουργία. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι η έρευνα ολοκληρώθηκε πριν τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις συνέπειες που μπορεί να επιφέρει στην αγορά.

Υβριδικό μοντέλο εργασίας επιλέγουν οι Έλληνες εργαζόμενοι

Σε ποσοστό 66% υιοθέτησαν υβριδικό μοντέλο εργασίας το 2021 οι εταιρείες που συμμετείχαν στην έρευνα, ενώ το 28% των εταιρειών παρείχαν τη δυνατότητα στους εργαζόμενους για πλήρως απομακρυσμένη εργασία. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μισές από τις εταιρείες που συμμετείχαν στην έρευνα, ανέπτυξαν νέες τεχνολογίες και ειδικά εργαλεία, για τους εργαζομένους που εργάζονται εξ αποστάσεως ή με υβριδικό μοντέλο με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητά τους.

Με βάση τα στοιχεία της έρευνας HR Trends, η ευελιξία στην αγορά εργασίας αποτελεί τη νέα σταθερά: με το 24% των εταιρειών που εφάρμοσαν υβριδικό μοντέλο εργασίας, να δηλώνει θετικό στο να προσφέρει τη δυνατότητα στους ανθρώπους του να επιλέγουν αυτόνομα πού και πώς θα εργαστούν.

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει το πόρισμα της έρευνας που καταγράφει ότι το 80% των εταιρειών θα διατηρήσει τις αλλαγές αυτές στο μέλλον, ενώ και το 19% αντιμετωπίζει θετικά το ενδεχόμενο διατήρησης των αλλαγών αυτών.

Στον αντίποδα, ωστόσο, βρίσκονται οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες απέναντι στο νέο εργασιακό κόσμο, αφού οι νέες συνθήκες συνδέονται και με τις διαφορετικές δυναμικές που αναπτύσσονται μεταξύ ομάδων εργαζομένων, με σημαντικότερη δυσκολία την ισορροπία μεταξύ φυσικής παρουσίας και απομακρυσμένης εργασίας, με ποσοστό 51%.

Η προσέλκυση υποψηφίων με τις κατάλληλες δεξιότητες, η μεγαλύτερη πρόκληση για το ανθρώπινο δυναμικό

Καθώς διανύουμε ένα μεταβατικό στάδιο ανάπτυξης στην αγορά εργασίας, στο προσκήνιο βρίσκεται και η προσέλκυση ταλέντων. Σύμφωνα με την έρευνα της Randstad, τα στελέχη HR καταγράφουν ως κυριότερο λόγο δυσκολίας κάλυψης των θέσεων εργασίας, την εύρεση και προσέλκυση υποψηφίων ταλέντων, με τις κατάλληλες δεξιότητες. Στον αντίποδα, οι εταιρείες προτείνουν την αύξηση των μισθών και την περαιτέρω υιοθέτηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, ως βασικές στρατηγικές για την αντιμετώπιση των δυσκολιών.

Σημειώνεται πως σε ό, τι αφορά την εύρεση ταλέντων ο κλάδος της τεχνολογίας εμφανίζει τις περισσότερες δυσκολίες, με ποσοστό 85%, ενώ στη δεύτερη θέση σε ό,τι αφορά τις δυσκολίες ανεύρεσης ταλέντων έρχεται ο τομέας των μηχανικών.

Η ελκυστικότητα των επιχειρήσεων

Το ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών θεωρείται ως ένα από τα σημαντικά στοιχεία προσέλκυσης κορυφαίων ταλέντων με ποσοστό 75% και η επαγγελματική εξέλιξη σε ποσοστό 69%. Την τρίτη και την τέταρτη θέση καταλαμβάνουν, με ποσοστά 59% και 55% αντίστοιχα, το ευχάριστο περιβάλλον εργασίας και η διατήρηση της ισορροπίας ανάμεσα στην προσωπική και επαγγελματική ζωή.

Πλάνα προσλήψεων για το 2022

78% των ερωτηθέντων σκοπεύουν να προσλάβουν νέους εργαζόμενους το 2022, με την πλειοψηφία να αφορά σε θέσεις προσωρινής απασχόλησης. Το 34% των εταιρειών αναμένεται να προχωρήσει σε προσλήψεις, για λόγους επέκτασης της δραστηριότητάς τους (20% το 2021), με τον κλάδο των πωλήσεων και της τεχνολογίας να βρίσκονται στις πρώτες θέσεις, αν και ο κλάδος της τεχνολογίας αντιμετωπίζει τις μεγαλύτερες δυσκολίες στην εύρεση ταλέντων. Οι εταιρείες συνεχίζουν να επικεντρώνονται στην εκπαίδευση και κατάρτιση των υπαλλήλων τους και οι επιλογές ευέλικτης εργασίας είναι από τις πιο σημαντικές παροχές που προσφέρουν στους εργαζόμενούς τους. Σε ό, τι αφορά στις διαδικασίες προσλήψεων, οι συστάσεις εργαζομένων και τα επαγγελματικά ψηφιακά δίκτυα αποτελούν τις πιο συχνές πρακτικές και πηγές στελέχωσης.

Οι μισθοί στην Ελλάδα

Σημαντικές αλλαγές παρουσιάζονται στην έκθεση μισθών για το 2022 της τρέχουσας αγοράς εργασίας στην Ελλάδα. Σε σύγκριση με το 2021, οι μισθολογικές κλίμακες έχουν αλλάξει σχεδόν σε όλους τους κλάδους υπηρεσιών, με τις υψηλότερες οικονομικές παροχές να προσφέρονται στον κλάδο της τεχνολογίας και των πωλήσεων, ενώ στην τρίτη και τέταρτη θέση έρχεται ο κλάδος των χρηματοοικονομικών και της ναυτιλίας.

Συνολικά, καταγράφηκε αυξητική τάση στους μισθούς όλων των κλάδων, ενώ καμία από τις συμμετέχουσες εταιρείες δεν προέβλεπε μείωση των μισθών για το τρέχον έτος. Είναι αξιοσημείωτο ότι το 86% των εταιρειών εξέφρασε την πρόθεσή του, να εφαρμόσει επιχειρησιακές στρατηγικές και να αυξήσει τα μισθολογικά επίπεδα, για να προσελκύσει και να διατηρήσει υποψήφια ταλέντα. Μάλιστα, το 33% των εταιρειών δήλωσε ότι θα αυξήσει τους μισθούς σύμφωνα με τον πληθωρισμό και το 30% πάνω από αυτόν.

Το 64% των εταιρειών διατηρεί μισθούς στα ίδια επίπεδα σε σύγκριση με ανταγωνιστικές εταιρείες, ενώ το 21% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι παρέχει υψηλότερους μισθούς σε σχέση με τους ανταγωνιστές του.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα ευρήματα της έρευνας εδώ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Ρεκόρ ετήσιων εσόδων ύψους 24,6 δισ. ευρώ για τη Randstad

Randstad Intelligence Series for Candidates: Πρωτοβουλία για την ανάδειξη των επαγγελματικών ευκαιριών στην Ελλάδα

Όλες οι ειδήσεις

11:35

Μπακογιάννης: Να ληφθούν μέτρα για να μην παραλύει το κέντρο της Αθήνας από τις πορείες

11:30

Τράπεζα Πειραιώς: Αξιολογεί επενδύσεις 1,6 δισ. ευρώ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης

11:26

Κέρδη στο Χρηματιστήριο με ώθηση από τράπεζες και Jumbo

11:23

ΔΝΤ: Περίπου το 20% του προσωπικού αποχώρησε, δείχνει εσωτερική έρευνα

11:16

Βρετανικά ΜΜΕ: Προς παραίτηση ο Μπόρις Τζόνσον εντός της ημέρας

11:16

G20 - ΥΠΕΞ ΗΠΑ: Καμία νομιμοποίηση της «θηριωδίας» της Ρωσίας στην Ουκρανία

11:06

Η «βουτιά» του Ευρώ στην «στέρνα» της ύφεσης

10:55

ΥΠΕΝ: Nομοσχέδιο για υπεράκτια αιολικά σε δημόσια διαβούλευση - Στόχος 2 γιγαβάτ ως το 2030

10:52

ΠΟΥ: Δύο νέοι θάνατοι από ευλογιά των πιθήκων στην Αφρική

10:51

Ισχυρή άνοδος πάνω από 1,5% στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

10:49

Μασούτης: Εγκαινιάζει το πρώτο σουπερμάρκετ στην Ελλάδα φιλικό για άτομα με οπτική αναπηρία

10:36

Μητσοτάκης: Οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας - Δεν αναζητώ «δημοσκοπικό ξέφωτο»

10:32

Μυλωνάς (ΕΤΕ): Αισιοδοξία για την οικονομία και το τραπεζικό σύστημα

10:27

Ρέγκλινγκ: Προφυλαγμένο το ελληνικό χρέος από άνοδο του κόστους δανεισμού - Αλλαγή των δημοσιονομικών κανόνων

10:22

Jumbo: Αύξηση 12,8% στις πωλήσεις του α' εξαμήνου παρά την εισοδηματική αναστάτωση

10:19

Mytilineos: Σύμβαση για Γραμμή Μεταφοράς ενέργειας μεταξύ Ελλάδας – Βουλγαρίας

10:14

Σκρέκας: Περίπου 825.000 αιτήσεις έχουν υποβληθεί για το πρόγραμμα αντικατάστασης συσκευών

10:03

Οι Έλληνες πόνταραν το πρώτο πεντάμηνο του 2022 10,726 δισ. ευρώ 

10:00

Επιστρεπτέα: Έρχεται ο λογαριασμός για 605.530 επαγγελματίες και επιχειρήσεις - Ξεκινά η ανάρτηση των εκκαθαριστικών

09:59

Σταϊκούρας: Προς άνοδο του ΑΕΠ πολύ πάνω από το 3,1% φέτος – Θα συνεχισθούν τα στοχευμένα μέτρα

09:56

NASA: Αποκαταστάθηκε η επικοινωνία με το σκάφος Capstone που κατευθύνεται στη Σελήνη

09:49

ΟΗΕ: Πάνω από 70 εκατ. άνθρωποι ολίσθησαν στη φτώχεια - Κρίσιμη η κατάσταση στα Βαλκάνια

09:44

Επίσκεψη Βαρβιτσιώτη στο Βερολίνο - Ουκρανία, μεταναστευτικό, ενέργεια και Τουρκία στην «ατζέντα»

09:41

Στο… κόκκινο οι ελλείψεις φαρμάκων - Φόβοι για επιδείνωση της κατάστασης

09:37

Γερμανία: Μικρότερη των εκτιμήσεων η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής

09:30

Ρωσία: Το πλοίο που μεταφέρει σιτηρά απέπλευσε από τουρκικό λιμάνι - Δεν είναι «κλεμμένα»

09:25

Οικονόμου: Η Ελλάδα εξασφάλισε 600 εκατ. ευρώ για ανακύκλωση και επεξεργασία αποβλήτων

09:22

Καπραβέλος: Σπάνια περίπτωση ο θάνατος βρέφους με οξεία ηπατίτιδα

09:17

Γερμανία: Σολτς εναντίον του ακροδεξιού AfD, του «κόμματος της Ρωσίας»

09:07

Meta: Δημιούργησε νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που μεταφράζει 200 γλώσσες