Επιχειρήσεις | Ελλάδα
24-12-2021 | 07:38

Τι συμβαίνει με την περιμετρική οδό της Καβάλας

Τι συμβαίνει με την περιμετρική οδό της Καβάλας
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Τις διαδικασίες για την ολοκλήρωση ενός σημαντικού έργου με τοπικό, και όχι μόνο, ενδιαφέρον προωθεί ο φορέας «Εγνατία Οδός Α.Ε.», της παράκαμψης της Καβάλας. Ειδικότερα, προκήρυξε διεθνή διαγωνισμού (προσφορές έως τέλη Ιανουαρίου 2022) για την εξεύρεση συμβούλου που θα αναλάβει το έργο «Προγραμματισμός, επίβλεψη και αξιολόγηση Α’ φάσης γεωερευνητικών εργασιών και εκπόνηση γεωτεχνικής μελέτης χωματουργικών έργων στο οδικό τμήμα «Περιμετρική οδός Καβάλας (τμήμα R1402)».

Με τη μελέτη αυτή, επιδιώκεται να αντιμετωπιστούν σε πρώτο στάδιο τα απαραίτητα γεωτεχνικά αντικείμενα και οι τυχόν δυσκολίες που αφορούν την εφικτότητα της χάραξης.

Ο Περιμετρική οδός Καβάλας ολοκληρώνει τον εγγύτερο περιφερειακό δακτύλιο της πόλης επιδιώκοντας την ουσιαστική βελτίωση των μετακινήσεων στο ευρύτερο πολεοδομικό συγκρότημα με την παροχή άμεσης πρόσβασης και επικοινωνίας στους περιφερειακούς τομείς της πόλης. Ολοκληρώνει, αποτελώντας συνέχειά του, το τμήμα της περιμετρικής οδού που έχει ήδη κατασκευασθεί, στη περιοχή σύνδεσης με την οδό προς το Νοσοκομείο (Σανατόριο) στο βόρειο όριο της πόλης.

Το έργο έχει μήκος περίπου 7,8km από τα οποία τα 2,3 χλμ. είναι κατασκευασμένα. Σήμερα βρίσκεται υπό μελέτη το υπόλοιπο τμήμα του περιφερειακού δακτυλίου. Η όδευση διέρχεται περιμετρικά των βορείων και ανατολικών ορίων της πόλης. Η διατομή του οδοστρώματος είναι 9,0m με δύο (2) λωρίδες κυκλοφορίας (μία ανά κατεύθυνση) πλάτους 3,75m.

Για τη σύνδεση του δακτυλίου με τις κύριες οδικές αρτηρίες της πόλης προβλέπεται η κατασκευή έξι (6) ισόπεδων κόμβων (Κ1 έως Κ6).

Μέχρι σήμερα η Διεύθυνση Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, ανέθεσε τις απαιτούμενες μελέτες από τις οποίες ολοκληρώθηκε μόνο το στάδιο της προμελέτης λόγω έλλειψης περαιτέρω χρηματοδότησης. Σύμφωνα με τις παραπάνω μελέτες κατά μήκος της χάραξης προβλεπόταν μία σήραγγα μήκους 300m, η οποία δεν εγκρίθηκε περιβαλλοντικά από το αρμόδιο Υπουργείο, διότι υπήρξε απαίτηση του Δασαρχείου Καβάλας να κατασκευαστεί σήραγγα μήκους 1000m προκειμένου να μειωθούν οι επιπτώσεις στο Αισθητικό Δάσος Αμυγδαλεώνα μέσω του οποίου διέρχεται τμήμα του έργου.

Μετά τα ανωτέρω, η «Εγνατία Οδός Α.Ε.» στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της, ανέλαβε την εκπόνηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, προβλέποντας σήραγγα με μήκος της τάξης των 500μ (συμπεριλαμβανομένου και 130m τμήματος Cut and Cover εισόδου και 38m τμήματος Cut and Cover εξόδου) και σχεδόν σε επαφή με το εγκεκριμένο ΓΠΣ Καβάλας, τροποποιώντας την αρχική Περιβαλλοντική μελέτη.

Η επικαιροποιημένη ΜΠΕ υποβλήθηκε στην αρμόδια διεύθυνση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, η οποία είναι η αδειoδοτούσα αρχή βάσει της κείμενης νομοθεσίας και αφού ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη από τη νομοθεσία διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, εκδόθηκε η υπ. αρ. πρωτ. 3554/26-11-2014 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.

Με απόφαση (28.09.2021) του Διοικητικού Συμβουλίου της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» εγκρίθηκε διεθνής διαγωνισμός με αντικείμενο «Προγραμματισμός, επίβλεψη και αξιολόγηση Α΄ φάσης γεωερευνητικών εργασιών και εκπόνηση γεωτεχνικής μελέτης χωματουργικών έργων στο οδικό τμήμα “Περιμετρική οδός Καβάλας (Τμήμα R1402)”» προϋπολογισμού 225.640,32 ευρώ(πλεόν Φ.Π.Α.). Μέσω επιμέρους συμβάσεων Συμφωνιών – Πλαίσιο θα εκπονηθούν η προμελέτη οδοποιίας και η προμελέτη ισόπεδων κόμβων και η προμελέτη αποχέτευσης – αποστράγγισης της οδού.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.