Ελλάδα
31-08-2021 | 19:42

Σταθερά τα κέρδη της Intercontinental για το α' εξάμηνο - Ανοδικά η αξία του χαρτοφυλακίου ακινήτων

Newsroom
Μοιράσου το
Σταθερά τα κέρδη της Intercontinental για το α' εξάμηνο - Ανοδικά η αξία του χαρτοφυλακίου ακινήτων
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Κυρίως σταθερά εμφανίστηκαν τα κέρδη της Intercontinental για το α' εξάμηνο του 2021, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε ο όμιλος.

Η αξία του χαρτοφυλακίου των ακινήτων της εταιρείας αυξήθηκε κατά 13% σε εξαμηνιαίο επίπεδο, ανερχόμενη στα 104,3 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη  προ φόρων ανήλθαν σε €2,37εκ. έναντι €2,75 εκ. του αντίστοιχου περσινού διαστήματος, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε €2,32 εκ. έναντι €2,7 εκ. του αντίστοιχου περσινού.

Αναλυτικά, η σχετική ανακοίνωση: 

Η Intercontinental International Α.Ε.Ε.Α.Π. (ο «Όμιλος»), ακολουθώντας τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, ανακοινώνει ότι τα Κεφαλαία από Λειτουργικές Δραστηριότητες (FFO) παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα στα €3.032.268 στο Α’ εξάμηνο 2021, έναντι €3.146.550 στο Α’ εξάμηνο του 2020 (μείωση 3,6%), επηρεαζόμενα ελάχιστα από την οριακή μείωση των μισθωμάτων, λόγω των επιβαλλόμενων μειώσεων σε όσους μισθωτές ανήκαν στην κατηγορία των πληττόμενων επιχειρήσεων από την πανδημία του COVID-19.

Η δε αξία του χαρτοφυλακίου των ακινήτων του Ομίλου αυξήθηκε κατά 13% σε σχέση με αυτή της 31/12/2020, ανερχόμενη πλέον στα €104,3 εκ, ενώ πλέον βρίσκεται στο επίπεδο των €112,3 εκ, μετά και την εξαγορά εμπορικού διώροφου ακινήτου στο Πικέρμι. Την 30.06.2021 στον Όμιλο ανήκαν συνολικά 33 ακίνητα - κυρίως καταστήματα και γραφεία - επιφάνειας 43.277τμ. και σχεδόν αμετάβλητα σε σχέση με την 31/12/2020.

Η πορεία των βασικών οικονομικών μεγεθών του Ομίλου κατά το φετινό Α’ εξάμηνο, σε σχέση με αντίστοιχο εξάμηνο του προηγούμενου έτους, είναι η ακόλουθη:

1. Τα λογιστικοποιημένα έσοδα από μισθώματα ανήλθαν σε €4 εκ. έναντι €4,11 εκ. (μείωση 2,68%), συμπεριλαμβανομένων των συμβατικά συμφωνημένων ετήσιων αναπροσαρμογών, καθώς και της υποχρεωτικής επιβαλλόμενης μείωσης κατά 40% μικρού μέρους των μισθωμάτων (βάσει σχετικών υπουργικών αποφάσεων), ως ένα από τα μέτρα στήριξης των πληττόμενων επιχειρήσεων.

2. Οι ζημιές από αναπροσαρμογή της εύλογης αξία των ακινήτων ανήλθαν σε €0,116 εκ. έναντι ζημιών €0,28 εκ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

3. Τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε €2,9 εκ. έναντι €2,85 εκ. του αντίστοιχου περσινού διαστήματος, επηρεασμένα κυρίως από μικρότερες ζημιές από αναπροσαρμογή των ακινήτων σε εύλογες αξίες και λιγότερα λειτουργικά έξοδα, αλλά αντίστοιχα και λιγότερα έσοδα από μισθώματα.

4. Κατ’ επέκτασιν, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €2,37εκ. έναντι €2,75 εκ.του αντίστοιχου περσινού διαστήματος, περαιτέρω επηρεασμένα από σημαντική αύξηση στα χρηματοοικονομικά έξοδα λόγω του επιπλέον δανεισμού για επενδυτικούς σκοπούς.

5. Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε €2,32 εκ. έναντι €2,7 εκ. του αντίστοιχου περσινού διαστήματος.

Βασικοί Δείκτες

• Δανειακές Υποχρεώσεις προς Επενδύσεις (LTV): 32,52% (31/12/2020: 28,64%)

• Προσαρμοσμένο EBITDA: €3.086.355 (Α’ εξάμηνο 2020: €3.199.801)

• Κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες (FFO): €3.032.268 (Α’ εξάμηνο 2020: €3.146.550)

• Γενική Ρευστότητα: 1,36 (31/12/2020: 4,46), μειωμένη λόγω της επένδυσης σημαντικού μέρους των

διαθεσίμων σε νέα ακίνητα.

• Εσωτερική Λογιστική αξία της μετοχής (NAV p.s.): €7,27 (31/12/2020: €7,42)

• Κέρδη ανά μετοχή (EPS): €0,22 (Α’ εξάμηνο 2020: €0,26)

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.