Τράπεζες
12-03-2021 | 14:44

Στις 6 Απριλίου η Γ.Σ. της Τράπεζας της Ελλάδος

Newsroom
Μοιράσου το
Στις 6 Απριλίου η Γ.Σ. της Τράπεζας της Ελλάδος
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Την Τρίτη 6 Απριλίου και στις 12:00 μέσω τηλεδιάσκεψης θα πραγματοποιηθεί η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση της ΤτΕ την Παρασκευή.

Στα θέματα προς συζήτηση βρίσκεται και η καταβολή μερίσματος 0,6720 ευρώ ανά μετοχή. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα α θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα εξής:

1. Ανάγνωση της Ετήσιας Έκθεσης επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2020 (του Ισολογισμού και των λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με το Καταστατικό της Τράπεζας), καθώς και της διαχείρισης, που υποβάλλεται με εντολή του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας.

2. Ανάγνωση της Έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2020.

3. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2020, μετά της επ’ αυτών και της διαχείρισης Ετήσιας Έκθεσης, καθώς και της Έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

4. Έγκριση της διάθεσης των καθαρών κερδών της χρήσης 2020, σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καταστατικού, που ανέρχονται στο συνολικό ποσό των ευρώ 946.561.217.

5. Καθορισμός αποζημίωσης και οδοιπορικών εξόδων των μελών του Γενικού Συμβουλίου.

6. Συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2020.

7. Καθορισμός αμοιβής των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση 2021.

8. Απαλλαγή των μελών του Γενικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε προσωπική ευθύνη για τα πεπραγμένα και τη διαχείριση της χρήσης 2020.

9. Εκλογή Συμβούλων.

10. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση 2021.

11. Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου.

12. Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2020.

13. Εκλογή μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.

14. Ανακοίνωση διορισμού μελών της Διοίκησης και του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής.

15. Λοιπές Ανακοινώσεις.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.