Επιχειρήσεις
26-02-2021 | 09:45

Υπ. Υποδομών: «Ψάχνει» τεχνικό σύμβουλο για την επέκταση της Λεωφόρου Κύμης

Υπ. Υποδομών: «Ψάχνει» τεχνικό σύμβουλο για την επέκταση της Λεωφόρου Κύμης

«Ξετυλίγεται το κουβάρι» σταδιακά των ενεργειών του υπουργείου Υποδομών αναφορικά με τις περίφημες επεκτάσεις της Αττικής Οδού. Η αρχή, όπως είναι γίνει γνωστό, θα γίνει με την “Επέκταση λεωφόρου Κύµης από την Αττική Οδό µέχρι τον Α/Κ µε την Ε.Ο. Νο 1 (ΠΑΘΕ)”.

Ηδη, χθες Πέμπτη 25/02/2021, αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» η δέσμευση σχετικού κονδυλίου για την αναζήτηση τεχνικού συμβούλου, με το υπ. Υποδομών να δίνει το σύνθημα για την εκκίνηση του διαγωνισμού. Η συνολική δαπάνη της υπόψη σύβασης Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου ανέρχεται στο ποσό των 139.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

Η δουλειά του συμβούλου θα είναι να συντάξει, επικαιροποιήσει – συμπληρώσει τα κτηματολόγια αλλά και βοηθήσει στην ολοκλήρωση των διαδικασιών ωρίμανσης για δημοπράτηση του έργου. Υπενθυμίζεται ότι το μήκος της επέκτασης είναι συνολικά 3,8 χιλιόμετρα, η διασύνδεση μέσω της Αττικής οδού, με την ΠΑΘΕ θα γίνεται στον κόμβο Καλυφτάκη που αναβαθμίσει τη βόρεια Αθήνα, και δεν θα έχει διόδια.

Ειδικότερα, αποφάσισε:

Την έγκριση δέσμευσης προϋπολογισμού ποσού εκατόν εβδοµήντα δύο χιλιάδων τριακόσιων εξήντα ευρώ (172.360,00€) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και διάθεσης ισόποσης πίστωσης σε βάρος του προϋπολογισµού του εναρίθµου έργου 2014ΣΕ57100005 της ΣΑΕ 571 του Π∆Ε για την σύναψη σύµβασης 5 µε τίτλο : «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συµβούλου, για την υποβοήθηση της ∆/νσης Απαλλοτριώσεων Τοπογραφήσεων & Γεωπληροφορικής ∆25, στη σύνταξη, επικαιροποίηση - συµπλήρωση κτηµατολογίων για την ολοκλήρωση των διαδικασιών ωρίµανσης για δηµοπράτηση του έργου: ‘’Επέκταση λεωφόρου Κύµης από την Αττική Οδό µέχρι τον Α/Κ µε την Ε.Ο. Νο 1 (ΠΑΘΕ)’’»

Την έγκριση διενέργειας διαδικασίας σύναψης της εν θέµατι σύµβασης, σύµφωνα µε το άρθρο 128 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 µε προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης, µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ, µε ανάρτηση της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής.

Οι Οικονοµικού Φορείς που θα κληθούν να λάβουν µέρος στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης σύµφωνα µε το άρθρο 128 παρ. 2 του Ν4412/2016 είναι οι εξής : α) HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (µε δ.τ. «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.») β) ΤΟ.Π.Π.Ο.Σ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ - ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ - ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (µε δ.τ. «ΤΟ.Π.Π.Ο.Σ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.») γ) ΚΑΤΙΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΙΩΑΝΝΗ δ) ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ.

Ο σχεδιασμός του έργου περιλαμβάνει:

1.Την επέκταση που θα ξεκινάει από τον κόμβο της Αττικής Οδού και θα καταλήγει στον κόμβο Καλυφτάκη στην Κάτω Κηφισιά.

2.Μια σήραγγα υπόγειας εξόρυξης μήκους 1.260 μέτρων και μια σήραγγα 1.160 μέτρων, με ανοικτή εκσκαφή τύπου Cut & Cover.

 

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.