Στην εφαρμογή των μέτρων για το προσφυγικό τόσο από πλευράς ΕΕ όσο και από την πλευρά της Τουρκίας αναφέρθηκε ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Κοτζιάς, ύστερα από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ε.Ε.

«Σήμερα είχαμε στο επίκεντρο της συζήτησής μας το προσφυγικό ζήτημα και συζητήσαμε ιδιαίτερα τα ζητήματα αντιμετώπισης των προσφυγικών ροών που έρχονται στην Ευρώπη από την κεντρική Μεσόγειο, ιδίως από τη Λιβύη.

Καταλήξαμε ότι πρέπει να προχωρήσουμε στην υιοθέτηση και εφαρμογή σειράς μέτρων για την εντατικοποίηση του Σχεδίου SOPHIA, αλλά καταστήσαμε σε όλους σαφές ότι αυτό δεν μπορεί, χωρίς εγγυήσεις προς την Ελλάδα, να επεκταθεί προς τα Ανατολικά και εξηγήσαμε τους όρους και τις απαιτήσεις μας.

Επίσης, υπενθυμίσαμε στην Επιτροπή και στα κράτη-μέλη ότι σειρά από δεσμεύσεις που έχει πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι η μετεγκατάσταση 160.000 προσφύγων και η εγκατάσταση 50.000 προσφύγων στο διάδρομο των Δυτικών Βαλκανίων, η χρηματοδότηση της Ελλάδας, η οποία έχει δαπανήσει σχεδόν 2 δισ. ευρώ σε αυτή την υπόθεση, δεν έχουν ικανοποιηθεί, όπως δεν έχουν ικανοποιηθεί πολλές πλευρές των αποφάσεων της 25ης του Οκτώβρη. Κατά συνέπεια, οφείλουν να τις υλοποιήσουν. Επίσης, συζητήσαμε για τις σχέσεις ΕΕ – Τουρκίας και για τον τρόπο εφαρμογής των κοινών αποφάσεων των δύο πλευρών».