Υπέρ της επιδότησης του κόστους μεταφοράς των επιβατών και προϊόντων από και προς τα νησιά εμφανίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην επικαιροποιημένη έκθεση συμμόρφωσής της για την τρίτη αξιολόγηση που έδωσε στη δημοσιότητα, ωστόσο θέτει προϋποθέσεις στην εφαρμογή του λεγόμενου «μεταφορικού ισοδύναμου».

Σημειώνεται πως προαπαιτούμενο της τέταρτης αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος είναι η καθολική κατάργηση του καθεστώτος του μειωμένου ΦΠΑ μέχρι τα τέλη Ιουνίου του 2018 και στα εναπομείναντα πέντε νησιά του Αιγαίου που αυτό ισχύει.

«Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα είναι σε θέση να συζητήσουν προτάσεις με τις ελληνικές αρχές για τη δημιουργία ενός ευρύτερου συστήματος που θα υποστηρίζει καλύτερα τις κοινότητες που ζουν σε απομονωμένα νησιά και επιβαρύνονται με υψηλότερο κόστος μεταφοράς, εφόσον αυτό συμβαδίζει με τις βέλτιστες πρακτικές, αλλού στην Ευρώπη και λαμβάνει υπόψη το διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο», αναφέρει η επικαιροποιημένη έκθεση συμμόρφωσής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Για το θέμα αυτό έχει ήδη υπάρξει προεργασία από την κυβέρνηση. Μάλιστα, εντός της εβδομάδος πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Ναυτιλίας και διαβούλευση με αντικείμενο την εφαρμογή του μεταφορικού ισοδύναμου στα νησιά της χώρας, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των νησιωτικών επιμελητηρίων και επιμελητηριακών ενώσεων των νησιών.

Σκοπός της κυβέρνησης είναι το μέτρο να εφαρμοστεί από 1/7/2018 σε 32 νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 1/1/2019, καθολικά, σε όλη τη νησιωτική Ελλάδα και θα επιδοτηθεί από εθνικούς πόρους, μέσω Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).