Αύξηση 0,23% σημείωσε το συνολικό ενεργητικό των Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Δευτέρα 02/11 φθάνοντας τα 7.859,9 εκατ. ευρώ με τις επιμέρους κατηγορίες να σημειώνουν μικτές τάσεις.

Αναλυτικά, σύμφωνα με μελέτη της Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ, που επικαλείται στοιχεία της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών, το ενεργητικό των Funds of Funds ανήλθε οριακά κατά +0,03% στα 1.074,6 εκατ. ευρώ, με τα Μετοχικά Funds of Funds να διαμορφώνονται στα 325,5 εκατ. ευρώ (+0,17%), τα Μικτά Funds of Funds στα 671,2 εκατ. ευρώ (-0,03%) και τα Ομολογιακά Funds of Funds στα 77,8 εκατ. ευρώ (-0,03%).

Τα Μετοχικά Α/Κ διαμορφώθηκαν στα 1.142,2 εκατ. ευρώ καταγράφοντας άνοδο κατά +1,76% με τις υποκατηγορίες τους να εμφανίζουν αντίστοιχες τάσεις. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα Μετοχικά Ελλάδας, των οποίων το συνολικό ενεργητικό διαμορφώθηκε στα 759,8 εκατ. ευρώ (+2,19%), τα Μετοχικά Αναπτυγμένων Αγορών στα 219,73 εκατ. ευρώ (+0,26%), τα Μετοχικά Αναπτυσσομένων Αγορών στα 41,9 εκατ. ευρώ (+2,97%), τα Μετοχικά Αμερικής στα 27,6 εκατ. ευρώ (+0,91%) και τα Μετοχικά Ευρωζώνης στα 34,5 εκατ. ευρώ (+0,47%).

Αντίθετα, το συνολικό ενεργητικό των Ομολογιακών Α/Κ κινήθηκε πτωτικά κατά -0,34% στα 1.462,1 εκατ. ευρώ, με τα Ομολογιακά Α/Κ Ελλάδας να διαμορφώνονται στα 511,2 εκατ. ευρώ (-0,62%), τα Ομολογιακά Κρατικά – Αναπτυγμένων Αγορών στα 389,3 εκατ. ευρώ (-0,41%), τα Ομολογιακά Διεθνή στα 328,4 εκατ. ευρώ (-0,09%) και τα Ομολογιακά Α/Κ μη Κρατικά – Επενδυτικής Διαβάθμισης στα 226,6 εκατ. ευρώ (+0,04%).

Τέλος, το ενεργητικό των Μικτών Α/Κ κινήθηκε ανοδικά κατά +0,39% στα 1.153,5 εκατ. ευρώ  και τα υπό διαχείριση κεφάλαια της κατηγορίας των Σύνθετων Α/Κ κατά +0,06% και διαμορφώθηκαν στα 566,1 εκατ. ευρώ, ενώ το ενεργητικό των Α/Κ Χρηματαγοράς υποχώρησε κατά -0,07% στα 2.461,5 εκατ. ευρώ.