Στα 85 δισ. ευρώ ανήλθαν το 2015 οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των φορολογούμενων προς το Δημόσιο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων στο 12μηνο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2015 τα παλαιά ληξιπρόθεσμα χρέη (αυτά που δημιουργήθηκαν πριν το 2015) ανήλθαν σε 71,5 δισ. ευρώ, ενώ τα νέα ληξιπρόθεσμα χρέη (δημιουργήθηκαν το 2015) ανήλθαν στα 13,4 δισ. ευρώ.

Το Δεκέμβριο το ύψος των νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών (αυτών που έχουν δημιουργηθεί μέσα στο 2015) αυξήθηκε κατά 1,6 δισ. ευρώ σε μηναία βάση και διαμορφώθηκε σε 13,4 δισ. ευρώ, από 11,8 δισ. ευρώ το Νοέμβριο. Το ύψος των παλαιών ληξιπρόθεσμων οφειλών μειώθηκε ανεπαίσθητα σε σχέση με το Νοέμβριο (71,7 δισ. ευρώ).

Στο 12μηνο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου μέσω ρυθμίσεων και κατασχέσεων εισπράχθηκαν 2,2 δισ. ευρώ από τα νέα ληξιπρόθεσμα χρέη (το 16,8%) και 1,6 δισ. ευρώ από τα παλαιά, ενώ διαγράφηκαν ως ανεπίδεκτες είσπραξης οφειλές περίπου 780 εκατ. ευρώ (παλαιές και νέες).

Από τα στοιχεία της ΓΓΔΕ προκύπτει πως εφορίες και ΣΔΟΕ υπέβαλαν 3.022 μηνύσεις το 2015 για παράλειψη υποβολής δήλωσης ή υποβολή ανακριβούς δήλωσης, αλλά και για μη απόδοση ή ανακριβής απόδοση ΦΠΑ και λοιπών φόρων. Ακόμη, υπεβλήθηκαν 621 αναφορές για βεβαιωμένη φοροδιαφυγή προς την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων υποθέσεων με βεβαιωμένη φοροδιαφυγή άνω των 50.000 ευρώ.

Έως τα τέλη Δεκεμβρίου ήταν σε εξέλιξη 799 πλήρεις και 177 μερικοί έλεγχοι της φορολογικής διοίκησης σε μεγάλες επιχειρήσεις. Συνολικά στο πρώτο 12μηνο εισπράχθηκαν από πλήρεις και μερικούς ελέγχους σε μεγάλες επιχειρήσεις 344 εκατ. ευρώ από φόρους και πρόστιμα, έναντι στόχου 370 εκατ. ευρώ.

Στα τέλη Δεκεμβρίου το Κέντρο Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ), είχε σε εξέλιξη 1.258 ελέγχους, ενώ είχε ολοκληρώσει 488 ελέγχους, σχεδόν τους μισούς σε σχέση με τον ετήσιο στόχο (900). Στο 12μηνο 2015 το ΚΕΦΟΜΕΠ βεβαίωσε φόρους 417 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων εισπράχθηκαν τα 63 εκατ. ευρώ, έναντι ετήσιου στόχου είσπραξης 77 εκατ. ευρώ.