Η νέα σύμβαση παραχώρησης μεταξύ ελληνικού Δημοσίου και ΟΛΠ, η οποία έχει ολοκληρωθεί και αναμένεται να εγκριθεί από τους μετόχους του Οργανισμού αλλά και να ψηφισθεί και στη Βουλή, προκειμένου να προχωρήσει η πώληση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών του λιμανιού του Πειραιά, εξετάστηκε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΛΠ την Πέμπτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα 11 από τα 13 μέλη του συμβουλίου αποφάσισαν ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της αλληλογραφίας μεταξύ ΟΛΠ και ελληνικού Δημοσίου, δεν έχει τηρηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία αναδιαπραγμάτευσης της σύμβασης παραχώρησης. Αυτό που επικαλούνται κάποια από τα μέλη του συμβουλίου του ΟΛΠ είναι ότι το ΤΑΙΠΕΔ δεν προχώρησε σε διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς για την εν λόγω σύμβαση.

Επίσης αποφασίστηκε η διεύρυνση σχετικής επιτροπής που είχε δημιουργηθεί το 2014 για το θέμα αυτό, ενώ ζητείται από το ΤΑΙΠΕΔ και τα εμπλεκόμενα υπουργεία αναδιαπραγμάτευση της εν λόγω σύμβασης και να εξεταστεί αν εγκρίνεται η τροποποίησή της, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 15.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΠ δεν ψήφισε και απείχε της διαδικασίας, ενώ ο εκπρόσωπος του ΤΑΙΠΕΔ που ήταν αρνητικός, φέρεται να ανέφερε ότι έως τώρα με τη σύμβαση παραχώρησης, έχει τηρηθεί όλη η νομιμότητα από τα συναρμόδια υπουργεία.

Η νέα σύμβαση παραχώρησης μεταξύ ελληνικού Δημοσίου και ΟΛΠ παραδόθηκε στα 13 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού στις 21 Δεκεμβρίου.