Ενισχυμένες εποπτικές δικλείδες ασφαλείας, ώστε να μην επαναληφθούν υποθέσεις σαν εκείνη της Folli Follie στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, δρομολογεί η κυβέρνηση, αυξάνοντας τις εξουσίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ).

Αυτό προκύπτει από όσα δήλωσε σήμερα ο υφυπουργός Οικονομικών αρμόδιος για το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, Γιώργος Ζαββός, σε συνέδριο που διοργάνωσε το Ινστιτούτο κατά της Απάτης (ACFE) με θέμα «Integrity: The Ultimate Brand».

Ο κ. Ζαββός τόνισε στην τοποθέτηση του πως μετά το πλήγμα που δέχθηκε η αξιοπιστία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς μετά από τις πρόσφατες υποθέσεις η κυβέρνηση εξετάζει ριζικές αλλαγές στο πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησης των επιχειρήσεων, ώστε να υπάρξουν δικλείδες ασφαλείας για τη προστασία του μικροεπενδυτή.

Οι βασικοί άξονες

Στη βάση αυτή προανήγγειλε ένα νέο νομοθετικό σχέδιο για την εποπτεία της αγοράς που στηρίζεται στους εξής βασικούς άξονες:

-Στη θωράκιση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στην αύξηση των εξουσιών της.

-Στον εκσυγχρονισμό του νομικού πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης των εισηγμένων εταιρειών.

-Στην ανάθεση της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών.

Όπως σημείωσε ο κ. Ζαββός, θα επιδιωχθεί η συστηματικότερη και αποτελεσματικότερη παρακολούθησης των οικονομικών στοιχείων και καταστάσεων των εισηγμένων επιχειρήσεων από την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, η οποία έχει την ειδική γνώση για να κάνει τους εν λόγω ελέγχους.

Ακόμη, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα λάβει σημαντικές εξουσίες, οι οποίες θα περιλαμβάνουν μέχρι και την δυνατότητα αντικατάστασης των μελών και του ίδιου του Διοικητικού Συμβουλίου των εισηγμένων επιχειρήσεων εάν και εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο. Ωστόσο, και ο εσωτερικός κανονισμός της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς θα αλλάξει, ώστε να αναγνωρίζονται ξεκάθαρα οι ευθύνες των στελεχών της που δεν πράττουν τα δέοντα.

Σε σχέση με τον εκσυγχρονισμό του νομικού πλαισίου της εταιρικής διακυβέρνησης, εκτός από την ενίσχυση του εποπτικού ρόλου του Διοικητικού Συμβουλίου θα ενισχυθεί και ο ρόλος των Επιτροπών Ελέγχων, με βασικό στόχο την ανεξαρτησία τους στη λήψη αποφάσεων.