Τη δημιουργία ενός ενισχυμένου μηχανισμού ενιαίου ελέγχου για τις χώρες που βρίσκονται σε οικονομικό κίνδυνο πρότεινε ως λύση ο Γερμανός κεντρικός τραπεζίτης,  Jens Weidmann, μιλώντας χθες στη Ρώμη.

Ο επικεφαλής της Bundesbank εξήγησε ότι η ευρεία και από κοινού αντιμετώπιση των προβλημάτων χωρίς έναν τέτοιο μηχανισμό θα ήταν λάθος καθώς δεν θα δημιουργούσε κίνητρα για τον σεβασμό των κανόνων. Μάλιστα ο κ. Weidmann τόνισε πως η θέση του αυτή δεν συμπίπτει με εκείνη του Ιταλού υπουργού Οικονομικών, κ. Padoan, ο οποίος όπως είπε ο Γερμανός τραπεζίτης, είναι πιο αισιόδοξος.

Αναφερόμενος εν γένει στο θέμα του δημόσιου χρέους αλλά με προφανή στόχο την Ελλάδα και την Ιταλία ο Weidmann είπε:

«Για να κατανοήσουμε την αρχιτεκτονική του κοινού μας νομίσματος, θα πρέπει να προβληματισθούμε σχετικά με την τραγωδία των κοινών αγαθών. Το σχετικό παράδειγμα είναι εκείνο της υπερεκμετάλλευσης από μέρους ενός μοναδικού ψαρά που μειώνει τον πλούτο της θάλασσας για τους άλλους ψαράδες και απειλεί, μακροπρόθεσμα, τα ιχθυολογικά αποθέματα.

Και με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, ένα υψηλό δημόσιο χρέος μπορεί να φανεί ελκυστικό για μια μεμονωμένη χώρα. Παρά ταύτα είναι επιζήμιο για την Ευρωζώνη, διότι μπορεί να επιφέρει την αύξηση των μακροπρόθεσμων επιτοκίων για όλα τα κράτη μέλη της Νομισματικής Ένωσης. Παράλληλα αν το χρέος αυτό απειλήσει τη χρηματοοικονομική σταθερότητα, τα άλλα κράτη μέλη μπορεί να αναγκασθούν να αναλάβουν την ευθύνη των χρεών της εν λόγω χώρας, εγκαταλείποντας, με τον τρόπο αυτό, την αρχή της ευθύνης».