Παρουσία του υπουργού Οικονομικών, Ευκλείδη Τσακαλώτου, συνεχίζεται η διαπραγμάτευση της κυβέρνησης με τους Θεσμούς για τα προληπτικά μέτρα ενώ την Τετάρτη αναμένεται να ληφθεί η απόφαση για τη σύγκληση του έκτακτου Eurogroup. 

Την ίδια ώρα, κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι η ελληνική πλευρά έχει κατοχυρώσει όλες τις κόκκινες γραμμές που έθεσε σε αυτή τη φάση της διαπραγμάτευσης.

Ειδικότερα, αναφέρουν ότι η διαπραγμάτευση έχει κλείσει ως προς τα μέτρα 3% του ΑΕΠ που προβλέπει η συμφωνία του περασμένου Ιουλίου, με στόχο πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% το 2018, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές σχετικά με τη διαπραγμάτευση με τους θεσμούς. Εξηγούν ειδικότερα ότι από τα μέτρα 3% του ΑΕΠ που αντιστοιχούν σε 5,4 δισ., έχουν υλοποιηθεί ήδη μέτρα που αντιστοιχούν σε 2,8 δισ., ενώ τα υπόλοιπα μέτρα ύψους 2,6 δισ. θα ληφθούν στο διάστημα των επόμενων 2,5 ετών, με μέση ετήσια επιβάρυνση 1,1 δισ.

Οι πηγές της κυβέρνησης υπογραμμίζουν ότι η ελληνική πλευρά έχει κατοχυρώσει όλες τις κόκκινες γραμμές που έθεσε σε αυτή την φάση της διαπραγμάτευσης και αφορούν την προστασία των συντάξεων, την προστασία της πρώτης κατοικίας, το αφορολόγητο και την προστασία των πιο χαμηλότερων στρωμάτων στην ασφαλιστική και την φορολογική μεταρρύθμιση.

Σχετικά με το ΔΝΤ αναφέρουν ότι το Ταμείο, παραβλέποντας τα επίσημα στοιχεία της Eurostat, αμφισβητεί ότι με τα μέτρα αυτά είναι εφικτός ο στόχος για πλεόνασμα 3,5% στο 2018, και επισημαίνουν ότι το ζήτημα αυτό, αποτελεί στοιχείο διαφωνίας ανάμεσα στο ΔΝΤ και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Επισημαίνουν επιπλέον ότι προκειμένου να επιτευχθεί συμβιβασμός ανάμεσα στο ΔΝΤ και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς ώστε να παραμείνει το ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραμμα, το πρόσφατο Eurogroup ζήτησε να υπάρξει η δυνατότητα κάλυψης ενδεχόμενων αποκλίσεων από τους στόχους, με τρόπο που θα είναι α) αυτόματος, β) αξιόπιστος, γ) αντικειμενικός και δ) θεσμοθετημένος.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το ΔΝΤ επιμένει ότι η Ελλάδα πρέπει να νομοθετήσει προληπτικά μέτρα, τα οποία θα ληφθούν σε περίπτωση απόκλισης από τον στόχο του προγράμματος. Ωστόσο σημειώνουν ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει ότι η νομοθέτηση υπό αίρεση είναι αντίθετη με το ελληνικό Σύνταγμα και με το διεθνές νομικό σύστημα. Επισημαίνουν ότι οι νόμοι που ψηφίζονται στο ελληνικό κοινοβούλιο έχουν άμεση εφαρμογή και η ισχύς τους παύει μόνο με άλλον νόμο. Οι ίδιες πηγές υπογραμμίζουν ότι επιπλέον, η ελληνική κυβέρνηση έχει καταθέσει ολοκληρωμένη επιχειρηματολογία, με την οποία τεκμηριώνεται ότι η νομοθέτηση προληπτικών μέτρων είναι αρνητική για το οικονομικό κλίμα καθώς προεξοφλεί την αποτυχία του προγράμματος και αποτρέπει τις επενδύσεις.

Η Ελλάδα, σημειώνουν οι κυβερνητικές πηγές, έχει αντιπροτείνει την θεσμοθέτηση ενός μόνιμου μηχανισμού αυτόματης διόρθωσης των δημοσιονομικών μεγεθών, που θα ενεργοποιείται σε περίπτωση απόκλισης από τους στόχους και ο οποίος, όπως αναφέρουν, καλύπτει πλήρως τις τέσσερις παραπάνω προϋποθέσεις που έθεσε το Eurogroup.

Η τελική πρόταση που έστειλε γραπτώς η κυβέρνηση τους εκπροσώπους των δανειστών τη Μεγάλη Τρίτη προβλέπει την ενεργοποίηση αυτόματου διορθωτικού μηχανισμού δημοσιονομικών αποκλίσεων την Άνοιξη του 2017 και την Άνοιξη του 2018.

Οι Θεσμοί αναμένεται να απαντήσουν σήμερα στο οικονομικό επιτελείο για το εάν δέχονται να εφαρμοστεί το πλαίσιο του νόμου 4270/2014 στο θέμα των μέτρων-ρεζέρβα ή θέλουν να υιοθετηθεί ένα διαφορετικό σχήμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πάντως, οι δανειστές ζητούν οι αποκλίσεις να διορθώνονται στη βάση των αξιολογήσεων των θεσμών και όχι των πορισμάτων της Eurostat.

Με βάση την ελληνική πρόταση, θα κατατεθεί στη Βουλή νομοθετική διάταξη που θα προβλέπει ότι την Άνοιξη του 2017 και την Άνοιξη του 2018, εαν τα τελικά στοιχεία για την πορεία του πρωτογενούς πλεονάσματος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής αλλά και την Eurostat δείξουν αποκλίσεις έναντι των στόχων (1,75% πλεόνασμα το 2017 και 3,5% το 2018) ο υπουργός Οικονομικών θα ενεργοποιεί αυτόματο διορθωτικό μηχανισμό περικοπής δημοσίων δαπανών.

Η πρόταση της κυβέρνησης ουσιαστικά συνίσταται στην εφαρμογή του Ν. 4270/2014 για τις «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

Οι αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης δεν προβλέπουν εκ των πρότερων ενέργειες για τη διόρθωση των αποκλίσεων, αλλά καθοριζουν τη διορθωτική περίοδο εντός της οποίας πρέπει να διορθωθούν οι αποκλίσεις. Προσδιορίζουν, επίσης, τους ετήσιους στόχους δημοσιονομικών δεικτών που πρέπει να επιτευχθούν προκειμένου να διορθωθούν οι αποκλίσεις, αφού ληφθεί υπόψη ότι οι μεγαλύτερες αποκλίσεις από το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό στόχο ή από την πορεία προσαρμογής προς αυτόν, οδηγούν σε μεγαλύτερες διορθώσεις.

Τέλος, καθορίζουν την έκταση και το περιεχόμενο των παρεμβάσεων για τα έσοδα και τις δαπάνες που πρέπει να ληφθούν ώστε να διορθωθούν οι αποκλίσεις, καθώς και τους υποτομείς της Γενικής Κυβέρνησης που αυτές αφορούν.