Αυξημένο κατά 6 μονάδες έναντι του 2014 εμφανίζεται το ποσοστό των Ελλήνων που στηρίζει το ευρώ, αφού σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από το Ευρωβαρόμετρο τα  οποία δημοσίευσε σήμερα η Κομισιόν, ανέρχεται στο 65%.

Παράλληλα, το 73% των Ελλήνων θεωρεί ότι η ένταξη στην Ευρωζώνη ωφέλησε τη χώρα σε σχέση το αντίστοιχο 69% του προηγούμενου έτους.

Σύμφωνα με άλλα στοιχεία της έρευνας, το 74% τάσσεται υπέρ των μεταρρυθμίσεων στην οικονομία και ειδικότερα στην αγορά εργασία το 88% , στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και των ιδιωτικοποιήσεων το 74% και τέλος, στο συνταξιοδοτικό σύστημα το 85%. Ωστόσο, μόλις το 29% τάσσεται υπέρ της αύξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης.

Επιπλέον η συντριπτική πλειονότητα των Ελλήνων (88%) εκτιμά παράλληλα, ότι το εισόδημά του είτε θα μειωθεί (55%) είτε θα παραμείνει αμετάβλητο, ενώ μόλις το 12% αναμένει αύξησή του.

Στην έρευνα του Ευρωβαρόμετρου η οποία διεξήχθη από τις 12 έως τις 14 Οκτωβρίου, το ευρώ στηρίζει το σύνολο των πολιτών της Ευρωζώνης, και μάλιστα σε ποσοστό ρεκόρ. Ως καλό για την ίδια τους τη χώρα θεωρεί το ενιαίο νόμισμα, το 61% των ερωτηθέντων (σε σύγκριση με το 57%) πέρυσι, το υψηλότερο  επίπεδο υποστήριξης από τότε που η Επιτροπή άρχισε τις έρευνες το 2002.

Παρόλο που η υποστήριξη στο ευρώ διαφοροποιείται μεταξύ των 19 κρατών μελών της ευρωζώνης, η έρευνα αποδεικνύει πως συνολικά στην ευρωζώνη συμμερίζονται τις απόψεις αυτές. Στη Λιθουανία, η οποία προσχώρησε στη ζώνη του ευρώ τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους, το 55 % των ερωτηθέντων θεωρεί το ευρώ καλό για τη χώρα τους και αντιστοίχως το 77% θεωρεί το ευρώ ωφέλιμο για την ΕΕ.

Τέλος, μόνο οι πολίτες της Μάλτας θεωρούν ότι το εισόδημά τους θα αυξηθεί φέτος (49%) ενώ για την Ελλάδα αυτό το δηλώνουν μόνο 1%2 (το 55% δηλώνει ότι το εισόδημα τους θα μειωθεί και το 30% ότι θα μείνει το ίδιο). Συγκριτικά, για όλη την ευρωζώνη το 20% δηλώνει ότι θεωρεί ότι θα έχει αύξηση εισοδήματος, 18% μείωση και 58% καμία αλλαγή.