Το δικαίωμα της συμμετοχής στην ηλεκτρονική δημοπρασία βάσει της οποίας θα καθοριστεί το ποιος θα αναλάβει την παραχώρηση της Μαρίνας Αλίμου εξασφάλισαν και οι τρεις υποψήφιοι επενδυτές. 

Σύμφωνα με πληροφορίες το ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ εξέτασε σήμερα τις οικονομικές προσφορές και έδωσε σε πρώτη φάση το πράσινο φως και για τις τρεις κοινοπραξίες. Μένει, ωστόσο, να εξεταστούν και τα υπόλοιπα στοιχεία που συνοδεύουν τον φάκελο προσφοράς, όπως η τεχνική προσφορά και το επιχειρησιακό σχέδιο της κάθε κοινοπραξίας. Υπολογίζεται ότι για τον σκοπό αυτό θα χρειαστούν περί τις 10 ημέρες οπότε αναμένεται πως στις 26 Μαρτίου θα συνεδριάσει εκ νέου το διοικητικό συμβούλιο του Ταμείου προκείμενο να καθοριστούν και οι λεπτομέρειες της ηλεκτρονικής δημοπρασίας. 

Υπενθυμίζεται πως οι τρεις υποψήφιοι είναι οι εξής: 

  • ΑΒΙΑΡΕΠΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΙΩΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΣΜΟΣ ΕΛΛΑΣ
  • ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  • LAMDA DOGUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ

Σημειώνεται ότι  για πρώτη φορά σε διαγωνισμό παραχώρησης θα αξιοποιηθεί η  δυνατότητα της ηλεκτρονικής δημοπρασίας (e-Auction) για να ζητήσει βελτιωμένες οικονομικές προσφορές από τα επενδυτικά σχήματα που θα προκριθούν.

Όπως ανέφερε σε παλαιότερη ανακοίνωση το ΤΑΙΠΕΔ: «Μέσω της νέας αυτής στρατηγικής, το ΤΑΙΠΕΔ ενισχύει την διαφάνεια της διαγωνιστικής του διαδικασίας, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον προσφορών προς όφελος του τελικού εσόδου για το Ελληνικό Δημόσιο. Η εφαρμογή του e-Auction, είναι μια διαδικασία η οποία ήδη από το 2013 χρησιμοποιείται στους διαγωνισμούς των ακινήτων, αποφέροντας σημαντικά αυξημένα τιμήματα», .

Όπως φαίνεται στις 26 Μαρτίου το διοικητικό συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ θα καθορίσει: 

Πρώτον, την ημερομηνία διεξαγωγής του ηλεκτρονικού διαγωνισμού και την ώρα.

Δεύτερον, την τιμή εκκίνησης, δηλαδή το ύψος του ελάχιστου αποδεκτού προσφερόμενου τιμήματος, η οποία θα καθορίζεται από το Ταμείο, λαμβάνοντας υπόψη την υψηλότερη έγκυρη υποβληθείσα οικονομική προσφορά και την ανεξάρτητη αποτίμηση της αξίας της παραχώρησης

Τρίτον, το βήμα του διαγωνισμού (αύξηση προσφοράς), δηλαδή ένα σταθερό ποσό που ορίζεται ως η ελάχιστη αύξηση της κάθε βελτιωμένης οικονομικής προσφοράς επί της τιμής εκκίνησης ή της ανώτατης ήδη υφιστάμενης βελτιωμένης οικονομικής προσφοράς και

Τέλος, τη διάρκεια του διαγωνισμού.