Νίκος Σακούτης

Νίκος Σακούτης είναι Μέλος ΔΣ ΚΕΔΕ και μέλος Πολιτικού Συμβουλίου της ΛΑΕ.