Ως ανεφάρμοστες καταγγέλλουν τις εγκυκλίους που εκδόθηκαν στο τέλος του 2018 και αφορούν στον έλεγχο των διακινούμενων ποσοτήτων των υγρών καυσίμων και του υγραερίου μέσω των πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας, οι πρατηριούχοι.

Επικεντρώνοντας την κριτική της στις εγκυκλίους ΠΟΛ 1195, ΠΟΛ. 1208 και ΠΟΛ. 1218, που αφορούν στον έλεγχο όλων των διακινούμενων υγρών καυσίμων και στις διακινούμενες ποσότητες του υγραερίου (LPG), η Ομοσπονδία των πρατηριούχων καυσίμων υποστηρίζει πως οι τρεις αποφάσεις δεν έχουν μέχρι σήμερα την ανάλογη εφαρμογή, σύμφωνα με τις στοχευόμενες επιδιώξεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και του υπουργείου Οικονομικών.

Κατά την Ομοσπονδία, οι λόγοι για τους οποίους δεν εφαρμόζονται μέχρι σήμερα είναι ότι οι συντάκτες των συγκεκριμένων αποφάσεων είδαν την εφαρμογή τους μόνον θεωρητικά, χωρίς να εξετάσουν και να λάβουν υπόψη τους και τις επικρατούσες συνθήκες στους χώρους των πρατηρίων για την πρακτική και ουσιαστική εφαρμογή αυτών.

Αν και πραγματοποιήθηκαν εκ των υστέρων, δηλαδή μετά την έκδοση των παραπάνω αποφάσεων, συσκέψεις με όλους τους εμπλεκόμενους για την εφαρμογή τους, αναδεικνύοντας τα προβλήματα της πρακτικής εφαρμογής τους και παρά την έκδοση νέας διευκρινιστικής  εγκυκλίου, σύμφωνα με όσα αναφέρει η Ομοσπονδία και η νέα διευκρινιστική εγκύκλιος δεν ξεκαθάρισε με σαφήνεια τα πρακτικά, αλλά και ουσιαστικά προβλήματα εφαρμογής των τριών αποφάσεων, αφήνοντας την ερμηνεία εφαρμογής των αποφάσεων στην κρίση ελεγκτών και ελεγχόμενων, με ότι αυτό συνεπάγεται.