Ρόλο ηγέτιδας Τράπεζας στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την Αποταμίευση, την Επένδυση και τη Συνταξιοδότηση, «χτίζει» η Eurobank.

Με μότο «Μοιραζόμαστε τη Γνώση», η Τράπεζα επανεκκινεί το πλάνο της δυναμικής δραστηριοποίησής της στον τομέα της αποταμίευσης και επένδυσης ιδιωτών που παρουσίασε τον Φεβρουάριο του 2020 και ανέκοψε το ξέσπασμα της κρίσης του Covid-19. Πλέον, με ορατή τη λήξη της πανδημικής κρίσης και το άνοιγμα των αγορών και έχοντας εμπλουτίσει τις υπηρεσίες της τόσο προϊοντικά (σύντομα πρόκειται να λανσαριστεί το νέο καινοτόμο επενδυτικό αποταμιευτικό πρόγραμμα Masterplan), όσο και ψηφιακά, η Eurobank απευθύνεται εκ νέου σε όλους τους πελάτες της και μη, φιλοδοξώντας να αποτελέσει την «πυξίδα» τους στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται για αποταμιεύσεις και επενδύσεις.

Όπως αναφέρει στο insider.gr, ο κ.  Γιώργος Βαρελτζίδης, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Eurobank και Επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτών της Τράπεζας, την τελευταία διετία παρατηρείται μία μεγάλη στροφή από τις απλές καταθέσεις σε εναλλακτικές μορφές αποταμίευσης και επένδυσης, οι οποίες εμπεριέχουν και τη  διαχείριση του παράγοντα μεταβλητότητας των αγορών. Πρόκειται για ένα νέο τοπίο που διαμόρφωσαν τα χαμηλά ή και αρνητικά επιτόκια και στο οποίο ο καταθέτης πρέπει να κινηθεί με νέες στρατηγικές τοποθέτησης των χρημάτων του, προκειμένου να έχει το εισόδημα και τις αποδόσεις που δεν μπορεί πια να βρει από τις, άλλοτε δημοφιλείς, προθεσμιακές καταθέσεις.

 

Ταξινόμηση αναγκών – Επίτευξη στόχων

 

Όπως προκύπτει από τη συζήτηση με τον Επικεφαλής του Personal Banking της Eurobank, το «Α» και το «Ω» για τον καταθέτη/επενδυτή σήμερα, είναι η ταξινόμηση των αναγκών του. Και στο πλαίσιο της ταξινόμησης αυτής, ένας καταθετικός λογαριασμός δεν μπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες. 

«Στη διάρκεια της ζωής μας περνάμε από φάσεις με διαφορετικές οικονομικές ανάγκες και στόχους. Προκειμένου να ικανοποιήσουμε μια προσωπική ανάγκη θέτουμε βραχυπρόθεσμους, μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους οικονομικούς στόχους.

Μία βασική ανάγκη για όλους μας, η δημιουργία κεφαλαίου που θα συνδράμει στη συνταξιοδοτική περίοδο της ζωής μας, αποτελεί παράδειγμα ενός μακροπρόθεσμου στόχου. Η ανάγκη της χρηματοδότησης των σπουδών των παιδιών είναι ένας μεσοπρόθεσμος οικονομικός στόχος. Τέλος, ένας βραχυπρόθεσμος στόχος, όπως η αγορά μιας τηλεόρασης τελευταίας τεχνολογίας, μπορεί να ικανοποιεί την ανάγκη μας για ψυχαγωγία.

Με βάση την εκάστοτε ανάγκη επίτευξης κάποιου οικονομικού στόχου, διαμορφώνουμε και τον ανάλογο σχεδιασμό. Για παράδειγμα, για να επιτύχουμε έναν βραχυπρόθεσμο στόχο, όπως είναι οι καταναλωτικές ανάγκες συνήθως, πρέπει να ακολουθήσουμε τον Χρηματοοικονομικό Σχεδιασμό, δηλαδή να διαχειριζόμαστε τα έσοδα και έξοδα, ώστε να επιτύχουμε το οικονομικό πλεόνασμα που χρειαζόμαστε.

Για να επιτύχουμε μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους, οι οποίοι συνδέονται με μελλοντικές ανάγκες, πρέπει να δημιουργήσουμε ένα κεφάλαιο, που μπορεί να έχει τη μορφή ενός Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου, το οποίο θα ακολουθεί τρεις βασικές αρχές. Πρώτη αρχή είναι η εκτεταμένη διασπορά στις κατηγορίες επένδυσης (μετρητά, ομόλογα, μετοχές), στις διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές (Ευρώπη, Αμερική, Ασία) αλλά και στους οικονομικούς κλάδους (Βιομηχανία, Τράπεζες, Εμπόριο, κ.ο.κ.). Δεύτερη αρχή είναι η διάρκεια της επένδυσης που μεταφράζεται σε ύπαρξη ικανού χρονικού ορίζοντα, δεδομένου ότι η εμπειρία έχει δείξει πως στη διάρκεια του χρόνου επιτυγχάνεται εξισορρόπηση των πιθανών διακυμάνσεων των αγορών. Τέλος, η δημιουργία χαρτοφυλακίου πρέπει να σχετίζεται με τον εξατομικευμένο χαρακτήρα του επενδυτή, όπως αυτός διαμορφώνεται από την ανοχή του στις διακυμάνσεις των αγορών», εξηγεί ο κ. Βαρελτζίδης.

Όπως προκύπτει, οι παραπάνω ανάγκες μπορούν να καλυφθούν από ένα επενδυτικό πλάνο με αντίστοιχη «κατανομή» λογαριασμών σε: έναν λογαριασμό πρώτης ζήτησης, μία τοποθέτηση μεσοπρόθεσμου ορίζοντα 1 – 3 ετών και μία τοποθέτηση με ορίζοντα 5ετών και άνω.

 

Η Eurobank σύμβουλος προστιθέμενης αξίας για τον πελάτη

 

Οι περισσότεροι ιδιώτες καταθέτες δεν διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις, την επαρκή πληροφόρηση και το διαθέσιμο χρόνο για να δημιουργήσουν και να διαχειριστούν οι ίδιοι αποτελεσματικά ένα επενδυτικό πλάνο. Η φιλοσοφία της Eurobank είναι να μοιραστεί τη γνώση και την εμπειρία της, αποτελώντας πολύτιμο σύμβουλο των υφιστάμενων και των νέων πελατών της με συμβουλές, προϊόντα και υπηρεσίες, κατάλληλων για τις ανάγκες τους.

«Στόχος μας είναι να είμαστε «μπουτίκ» παροχής υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες μας και όχι «σούπερ – μάρκετ» φασόν προϊόντων. Η Eurobank έχει την πρωτοπορία στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών, καθώς ήταν η πρώτη Τράπεζα που εισήγαγε, προ 25ετίας, τον οικονομικό – επενδυτικό σύμβουλο στα τραπεζικά καταστήματα. Έχοντας αναπτύξει κορυφαίες στον χώρο των επενδύσεων θυγατρικές, όπως η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και η Eurobank Equities ΑΕΠΕΥ, με ένα Τμήμα Οικονομικών Αναλύσεων που έχει λάβει πολλές διακρίσεις και με δυνατά Private Banking και Personal Banking, η Eurobank θέλει να μεταφέρει τη γνώση της στην ευρύτερη κοινωνία, καθοδηγώντας απλά και κατανοητά τους καταθέτες για να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες και να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις των νέων συνθηκών που επικρατούν στις αγορές», λέει ο κ. Βαρελτζίδης, προσθέτοντας ότι το Personal Banking της Eurobank έλαβε πέρυσι το βραβείο του καλύτερου ελληνικού personal banking από τον θεσμό «Προϊόν της Χρονιάς». Το βραβείο «Προϊόν της Χρονιάς» (Voted Product of the Year) είναι ο μεγαλύτερος και σημαντικότερος θεσμός βράβευσης διεθνώς σχετικά με την καινοτομία καταναλωτικών προϊόντων και υπηρεσιών, με τις διακρίσεις να προκύπτουν μετά από ψηφοφορία του καταναλωτικού κοινού.