Τις προσπάθειες της για άρση των μετοχών της από την κατηγορία της επιτήρησης όπου εντάχθηκαν από τις 08.04.2011, συνεχίζει η Yalco
Όπως σημειώνει η εισηγμένη, τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του τρέχοντος έτους, επιβεβαιώνουν τις προσπάθειες της διοίκησης τόσο για τη σταδιακή ανάπτυξη των πωλήσεων, όσο και τη βελτίωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων.
Ωστόσο, επισημαίνεται ότι τα γεγονότα του Ιουνίου (τραπεζική αργία, capital controls) συντέλεσαν στο να μην ολοκληρωθεί η διαδικασία αναχρηματοδότησης του τραπεζικού δανεισμού της εταιρίας, η οποία και τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις θα μετέτρεπε σε μεσομακροπρόθεσμες και θα περιόριζε σημαντικά το χρηματοοικονομικό κόστος, στοιχεία που θα διαμόρφωναν συνθήκες σταδιακής επανένταξής των μετοχών της εταιρίας στην κατηγορία που ανήκει.
Η διοίκηση της εισηγμένης πιστεύει ότι σύντομα οι έκτακτες καταστάσεις που δημιουργηθήκαν θα ξεπερασθούν, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η αναδιάρθρωσή του τραπεζικού δανεισμού και να δημιουργηθούν συνθήκες εκ νέου ανάκαμψης των πωλήσεων.