Οι μεγάλες αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία ιδιαίτερα χρόνια στον χώρο της δημόσιας ασφάλισης, έχουν δημιουργήσει την αίσθηση πως μέσω των κοινωνικών ασφαλιστικών προγραμμάτων οι ασφαλισμένοι δεν έχουν να περιμένουν πολλά. Προκειμένου να εξασφαλίσουν επομένως οι ασφαλισμένοι μία αξιοπρεπή σύνταξη εμφανίζουν την τάση να καταφεύγουν σε ασφαλιστικά προγράμματα ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών.

Γίνεται επομένως αντιληπτό πως, ενώ παλαιότερα τα ιδιωτικά συνταξιοδοτικά προγράμματα δεν ήταν και τόσο αναγκαία, σήμερα που οι οικονομικές συνθήκες αλλάζουν, μετατρέπονται από μία πολυτέλεια, σε ένα αγαθό πρώτης ανάγκης.

Προκειμένου να επιλέξουμε από την ιδιωτική ασφαλιστική αγορά το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα που μας ταιριάζει, είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες προσφέρουν συνταξιοδοτικά προγράμματα που παρέχουν τη δυνατότητα επιλογής, σταθερού ή αυξανόμενου ποσού μηνιαίας σύνταξης.

Επιπρόσθετα, παρέχουν την δυνατότητα συμμετοχής του ασφαλισμένου στα κέρδη που θα προκύψουν από την απόδοση των επενδυόμενων κεφαλαίων.

Σημαντικό είναι πως ο ασφαλισμένος έχει την δυνατότητα να επιλέξει και τον τρόπο καταβολής των ασφαλίστρων που μπορεί να είναι είτε περιοδικά είτε με εφάπαξ καταβολή

Ο ασφαλισμένος μπορεί να επιλέξει ανάμεσα στην μηνιαία ή εφάπαξ καταβολή του συσσωρευμένου κεφαλαίου (ή συνδυασμού τους) στην έναρξη της συνταξιοδότησης του.

Στα ιδιωτικά ασφαλιστικά συνταξιοδοτικά προγράμματα ο ασφαλισμένος μπορεί να εξαγοράσει το πρόγραμμα πριν την λήξη του.

Υφίσταται επίσης η δυνατότητα για τον ασφαλισμένο να μεταβιβάσει αυτόματα τη μηνιαία σύνταξη ή ένα ποσοστό της στους δικαιούχους που αυτός θα ορίσει στην ασφαλιστική εταιρεία, καθώς και να επιλέξει εάν αυτό θα συμβαίνει για περιορισμένο χρονικό διάστημα ή εφόρου ζωής του.

Συγκεντρωτικά είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε πως οι κυριότερες επιλογές που έχουμε ως προς τα συνταξιοδοτικά προγράμματα των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών είναι:

   α) καταβολή ετήσιου ασφαλίστρου για συνταξιοδότηση ισόβιας χρονικής διάρκειας

   β) καταβολή ετήσιου ασφαλίστρου για μηνιαία αυξανομένη σύνταξη

   γ) Καταβολή εφάπαξ ασφαλίστρου με σκοπό τη σύνταξη ή την αποταμίευση