Παρεμβάσεις που θα στηρίξουν οικονομικά βιώσιμες επιχειρήσεις του Τύπου επεξεργάζεται το υπουργείο Οικονομικών.

Ειδικότερα, το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε πως με στόχο την προστασία των έντυπων μέσων μαζικής ενημέρωσης, που αποτελούν πυλώνα της πολυφωνίας, του πολιτισμού και της ποιότητας του δημοσίου διαλόγου, βρίσκεται σε ώριμο στάδιο επεξεργασίας προτάσεων οικονομικής ενίσχυσης τους σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.

Κατά του υπουργείου οι εν λόγω προτάσεις στηρίζονται σε ανάλογες πρωτοβουλίες άλλων ευρωπαϊκών χωρών και είναι συμβατές με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι δε σχεδιασμένες στη βάση αυστηρών, στοχευμένων και αντικειμενικών κριτηρίων.

Το επόμενο διάστημα και σε συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, τα προτεινόμενα μέτρα θα τεθούν προς διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς.