ελίν: Με τη βιώσιμη ανάπτυξη ως βασικό της «όχημα» για την επόμενη ημέρα
Μέσα από τις δράσεις της, η ελίν επιδεικνύει ιδιαίτερη υπευθυνότητα σχετικά με τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων της στο φυσικό περιβάλλον.

Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος είναι ζωτικής σημασίας για την ευημερία και τη βιωσιμότητα του πλανήτη μας. Κάθε οργανισμός και εταιρία προσπαθεί από την πλευρά της με τη δράση της να συνεισφέρει προς την «πράσινη» ανάπτυξη. Αυτό το μοντέλο ακολουθεί και η ελίν, η ελληνική εταιρία ενέργειας, η οποία δεσμεύεται διαχρονικά για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, ενώ ταυτόχρονα μεριμνά για τον αντίκτυπο της δραστηριότητάς της στο περιβάλλον.

Μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και πολιτικές περιβαλλοντικής μέριμνας

H προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και η διαφύλαξη των φυσικών πόρων αποτελούν εξαιρετικά σημαντικές προτεραιότητες για την ελίν. Σε αυτό το πλαίσιο, αξιοποιεί καινοτόμες τεχνολογίες, μεθόδους και πρακτικές, ενώ παράλληλα έχει εντάξει την προστασία του περιβάλλοντος και στο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «ώθηση» που υλοποιεί.

Αναλυτικότερα, έχοντας δραστηριότητα στον κλάδο της εμπορίας πετρελαιοειδών, έναν κλάδο που έχει άμεσα συνδεθεί με την προώθηση των αρχών της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Εταιρικής Υπευθυνότητας, βασικός στόχος της εταιρίας είναι να χρησιμοποιεί με αποδοτικό τρόπο τους πόρους της, την τεχνογνωσία και το ανθρώπινο δυναμικό της, έτσι ώστε να περιορίζει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα και τους κινδύνους που απορρέουν από τις δραστηριότητές της.

Γι’ αυτό έχει αναπτύξει αυστηρές πολιτικές περιβαλλοντικής μέριμνας και διαχείρισης και συμμορφώνεται με τη σχετική Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία για το περιβάλλον, θέτοντας περιβαλλοντικούς στόχους και αξιολογώντας την επίδοσή της σε αυτούς μέσα από τη δημοσίευση απολογισμών βιώσιμης ανάπτυξης. Πρόσφατα μάλιστα, η ελίν διακρίθηκε στη βαθμίδα “Diamond” της πρώτης ελληνικής λίστας ESG Transparency Index, που παρουσιάστηκε από το περιοδικό Forbes και αποτυπώνει το επίπεδο διαφάνειας και δημοσιότητας σε θέµατα ESG των 100 µεγαλύτερων ελληνικών επιχειρήσεων σε κύκλο εργασιών.

Η νέα γενιά καυσίμων Crystal Next

Σε επίπεδο ανάπτυξης προϊόντων, η ελίν έχει αναπτύξει τη σειρά προηγμένων καυσίμων Crystal Next. Η unleaded Crystal Next και η diesel Crystal Next αποτελούν τεχνολογικά εξελιγμένα προϊόντα που έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να επιτυγχάνουν σημαντική εξοικονόμηση καυσίμου από τα πρώτα κιόλας γεμίσματα. Χάρη στην περιβαλλοντικά φιλικότερη σύνθεση τους, τα προϊόντα της σειράς, διακρίθηκαν το 2022 με βραβείο BRAVO στην κατηγορία «Ανάπτυξη πράσινων υπηρεσιών & προϊόντων», καθώς δρουν κατά των προβλημάτων που δημιουργεί η βακτηριακή μόλυνση, χωρίς να περιέχουν βιοκτόνα, ενώ βελτιώνουν την καύση και εκπέμπουν λιγότερη αιθάλη.

Στο δρόμο της ενεργειακής μετεξέλιξης

Εκτός από την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων όμως, η ελίν προχωράει ταυτόχρονα δυναμικά και την ενεργειακή της μετεξέλιξη. Με στόχο τη διεκδίκηση ηγετικού ρόλου στην πράσινη μετάβαση, η εταιρία διευρύνει το χαρτοφυλάκιό της, εισερχόμενη σταδιακά και σε περιβαλλοντικά φιλικότερες μορφές ενέργειας συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτροκίνησης, του συμπιεσμένου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, του υδρογόνου, αλλά και της δημιουργίας φωτοβολταϊκών πάρκων.

Σε πρόσφατη συνέντευξη του στο Insider.gr, ο Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων της ελίν, Γιώργος Βερούλης ανέφερε ότι στο πλαίσιο της συνεργασίας με τη ΔΕΗ Blue, έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν ηλεκτρικοί φορτιστές σε 14 σημεία του δικτύου πρατηρίων της εταιρίας σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές της χώρας, με στόχο ο αριθμός αυτός να αυξηθεί σε 100 σε βάθος τριετίας.

Παράλληλα, μεριμνώντας για την απρόσκοπτη και περιβαλλοντικά φιλική εξυπηρέτηση του νησιωτικού της δικτύου, η ελίν έχει ναυλώσει 3 δεξαµενόπλοια τελευταίας τεχνολογίας, δύο εκ των οποίων, τα «ΑΠΗΛΙΩΤΗΣ» και «ΖΕΦΥΡΟΣ», έχουν βραβευτεί για τα υπερσύγχρονα συστήµατα τους τα οποία αποκλείουν οποιαδήποτε διαρροή πετρελαίου σε περίπτωση ατυχήµατος, ενώ διαθέτουν γεµιστήρια τεχνολογίας bottom loading και συστήµατα ανάκτησης ατµών, επιτυγχάνοντας µηδενικές εκποµπές ατµών καυσίµου κατά τη γέµιση και διασφαλίζοντας την προστασία του θαλάσσιου φυσικού περιβάλλοντος.

Παρά τις σημαντικές αυτές ενέργειες της ελίν σε επίπεδο λειτουργίας και του σημαντικού τους αντικτύπου στο περιβάλλον, η περιβαλλοντική μέριμνα της εταιρίας δεν σταματά εκεί. Αντίθετα, η ελίν πήγε ένα βήμα παραπέρα, και ενέταξε το περιβάλλον στους πυλώνες του προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της «ώθηση» για την υλοποίηση και στήριξη δράσεων και πρωτοβουλιών που συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Με επίκεντρο την εξέλιξη και την καινοτομία, η ελίν συνεχίζει σταθερά να αναπτύσσεται παραμένοντας ένας υπεύθυνος κοινωνικός εταίρος, με διαχρονική δέσμευση για βιώσιμη ανάπτυξή στο παρόν και το μέλλον.

Newsroom
Newsroom

gazzetta
gazzetta reader insider insider