ΡΕΒΟΙΛ Α.Ε.Ε.Π

1.4€
Μεταβολή 2.19%
Τελ. ενημ: 14:43:09 - 2021-09-21
 • Υψηλό Ημέρας 1.78
 • Χαμηλό Ημέρας 0.96
 • Άνοιγμα 1.4
 • Προηγούμενο Κλείσιμο 1.37
 • Όγκος 200
 • Τζίρος 280
 • Αγορά 1,35€
 • Πώληση 1,38€
 • Κεφαλαιοποίηση 30677638.6
 • Αριθμος Μετοχών 21912599
 • Κωδ. ISIN GRS473003002
 • BBGID BBG000NZ8016
 • Κλάδος Διυλιστήρια & Εμπορία Πετρελαιοειδών

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

ΔιάστημαΕλάχιστη ΤιμήΜέγιστη ΤιμήΜεταβολή %Συνολικός ΌγκοςΠράξειςΤζίρος
7 Ημέρες1,3401,380-1,4410.7893314.657
30 Ημέρες1,3401,545-5,84174.51857412.139
3 Μήνες1,3201,550-8,36539.6931.66512.003
6 Μήνες1,0601,64022,871.458.4174.19016.625
12 Μήνες0,5261,640114,062.910.8477.29113.701
2021-09-16 | 19:26:55
ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π. - Τροποποίηση Κοινού Ομολογιακού Δανείου

Η Εταιρεία REVOIL Α.Ε.Ε.Π. ανακοινώνει την υπογραφή σύμβασης τροποποίησης του από 29/9/2014 προγράμματος εκδόσεως κοινού Ομολογιακού Δανείου αρχικού ποσού 4.500.000 ευρώ με την ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. Πιο συγκεκριμένα αποφασίσθηκε πρόγραμμα τριμηνιαίας αποπληρωμής της τελευταίας δόσης του εν λόγω Ομολογιακού Δανείου ποσού 2.625.000 ευρώ και συνάμα τετραετή μετάθεση της λήξεως του από 30/9/2021 σε 30/9/2025.

2021-08-06 | 18:44:06
ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π. - ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. , ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  Δ.Σ. , ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Σ. 17.7.2021
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
2021-08-03 | 16:27:38
ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π. - Ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών

Η Εταιρία ΡΕΒΟΪΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ, σε συνέχεια της από 25 Ιουνίου 2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της περί εκλογής της ελεγκτικής εταιρείας Grant Thornton για τον Τακτικό και Φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2021, γνωστοποιεί ότι η ελεγκτική εταιρεία ανέθεσε τη διενέργεια των ελέγχων στον κο Αθανάσιο Ξύνα Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή με ΑΜΣΟΕΛ 34081 και στην κα Ελπίδα Λεωνίδου Αναπληρωματική Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια με ΑΜΣΟΕΛ 19801.    

 

2021-07-26 | 08:49:31
ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π. - Ανακοίνωση για το συμβάν της 24ης Ιουλίου 2021

Δείτε την ανακοίνωση.

Ανακοίνωση
2021-07-21 | 09:05:18
ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π. - Υιοθέτηση του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΕΣΕΔ

Η Εταιρία με την επωνυμία «ΡΕΒΟΪΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» ανακοινώνει ότι, το Διοικητικό της Συμβούλιο σε συνεδρίασή του της 17ης Ιουλίου 2021, αποφάσισε την υιοθέτηση του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, έκδοσης Ιουνίου 2021, ο οποίος έχει καταρτισθεί από το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ), που αποτελεί φορέα εγνωσμένου κύρους σύμφωνα με το άρθρο 17 του νόμου 4706/2020 και την υπ΄αρ. 916/7.6.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Ο ΕΚΕΔ θα αντικαταστήσει τον υφιστάμενο Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρίας. Σημειώνεται ότι οι εξηγήσεις περί αποκλίσεων και μη συμμόρφωσης με τον ΕΚΕΔ δίνονται απολογιστικά, στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης που θα δημοσιευθεί μετά την πρώτη εφαρμογή του. Ο ΕΚΕΔ είναι διαθέσιμος στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας www.revoil.gr.