ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤ.ΣΥΜ. Α.Ε.Ε.

6.55€
Μεταβολή -1.21%
Τελ. ενημ: 17:25:02 - 2021-06-11
 • Υψηλό Ημέρας 8.61
 • Χαμηλό Ημέρας 4.645
 • Άνοιγμα 6.6
 • Προηγούμενο Κλείσιμο 6.63
 • Όγκος 50.496
 • Τζίρος 334450.69
 • Αγορά 6,55€
 • Πώληση 0,00€
 • Κεφαλαιοποίηση 286506510.6
 • Αριθμος Μετοχών 43741452
 • Κωδ. ISIN GRS239003007
 • BBGID BBG000MR2M13
 • Κλάδος Πλαστικά

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

ΔιάστημαΕλάχιστη ΤιμήΜέγιστη ΤιμήΜεταβολή %Συνολικός ΌγκοςΠράξειςΤζίρος
7 Ημέρες6,2006,8504,13444.7911.910590.451
30 Ημέρες5,4406,85029,962.459.0779.948645.839
3 Μήνες4,0306,85056,895.698.42523.090507.413
6 Μήνες3,5006,85077,039.849.08839.356385.519
12 Μήνες1,6346,850292,2216.317.24961.964256.166
2021-06-11 | 18:04:07
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. - Συμμετοχή της Εταιρείας στο 10ο Greek Investment Forum της Νέας Υόρκης (8-11 Ιουνίου 2021)

Η εταιρεία ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. («Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι συμμετείχε στο 10o Greek Investment Forum της Νέας Υόρκης το οποίο διοργανώθηκε από τον Όμιλο του Χρηματιστηρίου Αθηνών και το Ελληνοαμερικάνικο Εμπορικό Επιμελητήριο  και πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά. Η σχετική παρουσίαση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.thracegroup.com) και στη ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athex.gr)

 

10th Greek Investment Forum _Corporate Presentation
2021-06-11 | 17:38:00
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. - Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

Η εταιρεία Πλαστικά Θράκης Εταιρεία Συμμετοχών A.E.E. ανακοινώνει ότι κατ' εφαρμογή  του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014  και του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 της 8ης Μαρτίου 2016 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προέβη στις 11 Ιουνίου 2021 σε αγορά 3.000 ιδίων μετοχών μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών Alpha Finance A.E.Π.Ε.Υ, με μέση τιμή κτήσης 6,6362 Ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία της συναλλαγής 19.908,50 Ευρώ, σε εκτέλεση της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 21ης Μαΐου 2021.

2021-06-10 | 17:54:40
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. - Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

Η εταιρεία Πλαστικά Θράκης Εταιρεία Συμμετοχών A.E.E. ανακοινώνει ότι κατ' εφαρμογή  του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014  και του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 της 8ης Μαρτίου 2016 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προέβη στις 10 Ιουνίου 2021 σε αγορά 3.000 ιδίων μετοχών μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών Alpha Finance A.E.Π.Ε.Υ, με μέση τιμή κτήσης 6,6790 Ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία της συναλλαγής 20.037,00 Ευρώ, σε εκτέλεση της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 21ης Μαΐου 2021.

2021-06-09 | 18:17:46
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. - Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

Η εταιρεία Πλαστικά Θράκης Εταιρεία Συμμετοχών A.E.E. ανακοινώνει ότι κατ' εφαρμογή  του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014  και του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 της 8ης Μαρτίου 2016 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προέβη στις 9 Ιουνίου 2021 σε αγορά 3.000 ιδίων μετοχών μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών Alpha Finance A.E.Π.Ε.Υ, με μέση τιμή κτήσης 6,7316 Ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία της συναλλαγής 20.194,90 Ευρώ, σε εκτέλεση της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 21ης Μαΐου 2021.

2021-06-08 | 18:18:06
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. - Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

Η εταιρεία Πλαστικά Θράκης Εταιρεία Συμμετοχών A.E.E. ανακοινώνει ότι κατ' εφαρμογή  του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014  και του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 της 8ης Μαρτίου 2016 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προέβη στις 8 Ιουνίου 2021 σε αγορά 3.000 ιδίων μετοχών μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών Alpha Finance A.E.Π.Ε.Υ, με μέση τιμή κτήσης 6,74 Ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία της συναλλαγής 20.220,00 Ευρώ, σε εκτέλεση της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 21ης Μαΐου 2021.

2021-06-07 | 18:57:45
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. - Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

Η εταιρεία Πλαστικά Θράκης Εταιρεία Συμμετοχών A.E.E. ανακοινώνει ότι κατ' εφαρμογή  του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014  και του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 της 8ης Μαρτίου 2016 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προέβη στις 7 Ιουνίου 2021 σε αγορά 3.000 ιδίων μετοχών μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών Alpha Finance A.E.Π.Ε.Υ, με μέση τιμή κτήσης 6,6002 Ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία της συναλλαγής 19.800,72 Ευρώ, σε εκτέλεση της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 21ης Μαΐου 2021.

2021-06-07 | 08:55:11
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. - Έναρξη Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών

Η Διοίκηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «THRACE PLASTICS CO S.A.» (εφεξής καλουμένη ως «Εταιρεία»), κατ' εφαρμογή των αποφάσεων της Ετήσιας  Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 21ης Μαΐου 2021 και του Διοικητικού Συμβουλίου της 4ης Ιουνίου 2021, ανακοινώνει την έναρξη εφαρμογής - υλοποίησης του Προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, δυνάμει του οποίου προβλέπεται η απόκτηση από την Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, κατ' ανώτατο όριο 4.341.876  ιδίων μετοχών, με εύρος τιμών αγοράς μεταξύ των πενήντα λεπτών του Ευρώ (0,50 €) ανά μετοχή (κατώτατο όριο) και των δέκα Ευρώ (10,00 €) ανά μετοχή (ανώτατο όριο) και με ημερομηνία λήξης του ως άνω Προγράμματος την 21η Μαΐου  2023.

Οι αγορές θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

2021-05-24 | 10:05:50
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. - Γνωστοποίηση Αποκοπής Μερίσματος_Πληρωμής Μερίσματος Χρήσης 2020
2021-05-24 | 09:13:08
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. - Σύνοψη Αποφάσεων Τ.Γ.Σ._Αποτελέσματα Ψηφοφορίας

Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση

Σύνοψη Αποφάσεων Τ.Γ.Σ._Αποτελέσματα Ψηφοφορίας
2021-05-19 | 19:19:17
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. - Συμμετοχή στο 4o ATHEX Mid Cap Conference

Η εταιρεία ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. («Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σήμερα, 19 Μαΐου, συμμετείχε στο 4o ATHEX Mid-Cap Conference το οποίο διοργανώθηκε από το Χρηματιστήριο Αθηνών και πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά. Η σχετική παρουσίαση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.thracegroup.com) και στη ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athex.gr)

4th ATHEX Mid-Cap Conference_Εταιρική Παρουσίαση
2021-05-12 | 08:23:03
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. - Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α' Τριμήνου 2021

Δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου

Δελτίο Τύπου
2021-05-10 | 18:29:02
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. - Ημερομηνία Δημοσίευσης Οικονομικών Αποτελεσμάτων A' Τριμήνου 2021

Η εταιρεία Πλαστικά Θράκης Εταιρεία Συμμετοχών Α.Ε.Ε., ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι οι ενδιάμεσες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του Α' Τριμήνου 2021, καθώς επίσης και το σχετικό Δελτίο Τύπου θα δημοσιευθούν την Τετάρτη, 12 Μαΐου 2021, πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών και θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.thracegroup.com), καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr).

2021-04-28 | 09:13:06
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. - Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Δείτε τη σχετική Πρόσκληση

Πρόσκληση σε Τ.Γ.Σ.
2021-04-22 | 13:24:52
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. - Ετήσια Ενημέρωση των Αναλυτών και των Θεσμικών Επενδυτών
2021-04-19 | 19:03:54
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. - Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Η εταιρεία Πλαστικά Θράκης Εταιρεία Συμμετοχών Α.Ε.Ε. (η Εταιρεία), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3556/2007 και του Κανονισμού (EE) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου του 2014, ανακοινώνει ότι ο  κ. Βασίλειος Ζαϊρόπουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προέβη στις 16/04/2021 σε αγορά 10.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 47.387,74 ευρώ, σύμφωνα με την από 19/4/2021 γνωστοποίησή του προς την Εταιρεία.

2021-04-16 | 18:41:30
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. - Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Η εταιρεία Πλαστικά Θράκης Εταιρεία Συμμετοχών Α.Ε.Ε. (η Εταιρεία), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3556/2007 και του Κανονισμού (EE) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου του 2014, ανακοινώνει ότι ο  κ. Βασίλειος Ζαϊρόπουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προέβη στις 15/04/2021 σε αγορά 2.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 9.409,50 ευρώ, σύμφωνα με την από 16/4/2021 γνωστοποίησή του προς την Εταιρεία.

2021-04-14 | 18:24:40
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. - Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Η εταιρεία Πλαστικά Θράκης Εταιρεία Συμμετοχών Α.Ε.Ε. (η Εταιρεία) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3556/2007 και του Κανονισμού (EE) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου του 2014, ανακοινώνει ότι ο  κ. Βασίλειος Ζαϊρόπουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προέβη στις 13/04/2021 σε αγορά 1.600 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 7.731,38 ευρώ και στις 14/4/2021 σε αγορά 4.000 κοινών ονομαστικών μετοχών συνολικής αξίας 19.032,13 ευρώ, σύμφωνα με την από 14/4/2021 γνωστοποίησή του προς την Εταιρεία.