ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤ.ΣΥΜ. Α.Ε.Ε.

4.3€
Μεταβολή 2.26%
Τελ. ενημ: 17:25:03 - 2022-05-19
 • Άνοιγμα 4.1
 • Όγκος 65.339
 • Αγορά 0,00€
 • Αριθμος Μετοχών 43741452
 • Υψηλό 5.46
 • Τζίρος 274001.385
 • Πώληση 4,30€
 • Κεφαλαιοποίηση 188088243.6
 • Χαμηλό 2.945
 • Κλείσιμο 4.205
 • Πράξεις 431

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

ΔιάστημαΕλάχιστη ΤιμήΜέγιστη ΤιμήΜεταβολή %Συνολικός ΌγκοςΠράξειςΤζίρος
7 Ημέρες3,7004,33010,26458.3132.775451.223
30 Ημέρες3,7005,320-17,151.625.7239.123372.394
3 Μήνες3,7006,450-30,534.012.68222.163350.327
6 Μήνες3,7007,180-39,276.851.31140.017320.699
12 Μήνες3,7008,920-26,2415.042.19082.487388.442

Ανακοινώσεις

2022-05-19 | 18:28:32
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. - Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

Πλαστικά Θράκης Εταιρεία Συμμετοχών Α.Ε.Ε.

19.5.2022

 

Η εταιρεία Πλαστικά Θράκης Εταιρεία Συμμετοχών A.E.E. ανακοινώνει ότι κατ' εφαρμογή  του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014  και του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 της 8ης Μαρτίου 2016 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προέβη στις 19 Μαΐου 2022 σε αγορά 4.700 ιδίων μετοχών μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών BETA Χρηματιστηριακή A.E.Π.Ε.Υ, με μέση τιμή κτήσης 4,17 Eυρώ ανά μετοχή και συνολική αξία της συναλλαγής 19.583,72 Ευρώ, σε εκτέλεση της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 21ης Μαΐου 2021.

2022-05-18 | 18:13:48
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. - Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

Πλαστικά Θράκης Εταιρεία Συμμετοχών Α.Ε.Ε.

18.5.2022

 

Η εταιρεία Πλαστικά Θράκης Εταιρεία Συμμετοχών A.E.E. ανακοινώνει ότι κατ' εφαρμογή  του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014  και του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 της 8ης Μαρτίου 2016 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προέβη στις 18 Μαΐου 2022 σε αγορά 1.120 ιδίων μετοχών μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών BETA Χρηματιστηριακή A.E.Π.Ε.Υ, με μέση τιμή κτήσης 4,21 Eυρώ ανά μετοχή και συνολική αξία της συναλλαγής 4.713,82 Ευρώ, σε εκτέλεση της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 21ης Μαΐου 2021.

2022-05-17 | 18:30:49
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. - Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

Πλαστικά Θράκης Εταιρεία Συμμετοχών Α.Ε.Ε.

17.5.2022

 

Η εταιρεία Πλαστικά Θράκης Εταιρεία Συμμετοχών A.E.E. ανακοινώνει ότι κατ' εφαρμογή  του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014  και του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 της 8ης Μαρτίου 2016 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προέβη στις 17 Μαΐου 2022 σε αγορά 7.600 ιδίων μετοχών μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών BETA Χρηματιστηριακή A.E.Π.Ε.Υ, με μέση τιμή κτήσης 3,79 Eυρώ ανά μετοχή και συνολική αξία της συναλλαγής 28.789,41 Ευρώ, σε εκτέλεση της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 21ης Μαΐου 2021.

2022-05-16 | 17:24:29
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022
2022-05-12 | 08:52:40
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. - Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών και Θεσμικών Επενδυτών

 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.

11.5.2022 

 

Η εταιρεία ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Εταιρεία Συμμετοχών Α.Ε.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σήμερα πραγματοποιήθηκε η ετήσια ενημέρωση των αναλυτών και των θεσμικών επενδυτών μέσω τηλεδιάσκεψης. Η σχετική παρουσίαση είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.thracegroup.com/gr/el/presentations καθώς και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. (www.athexgroup.gr).

 

Στα σημαντικότερα σημεία της ενημέρωσης περιλαμβάνονται τα παρακάτω:

 

Η στρατηγική του Ομίλου για την επόμενη πενταετία, στοχεύει στην περαιτέρω αύξηση της κερδοφορίας μέσω της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας του Ομίλου και του καλύτερου προϊοντικού μίγματος ενισχύοντας την παραγωγή προϊόντων με υψηλότερη κερδοφορία, καθώς και στην εκμετάλλευση ευκαιριών για ανάπτυξη τόσο στους υφιστάμενους κλάδους δραστηριοποίησης όσο και σε νέους. Επίσης, έγινε αναφορά στο επενδυτικό πλάνο των τελευταίων 8 ετών, ύψους Ευρώ 237 εκατ., το οποίο σε συνδυασμό με την εσωτερική αναδιάρθρωση του Ομίλου έχει συνεισφέρει στη σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας.

 

Αναφορικά με θέματα σχετικά με τη Βιωσιμότητα (ESG), η οποία αποτελεί βασική προτεραιότητα της Διοίκησης, παρουσιάστηκαν οι στόχοι του Ομίλου, όπως εναρμονίζονται με του στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, για το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον τρόπο και το πλάνο περιορισμού του περιβαλλοντολογικού αποτυπώματος του Ομίλου, με την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας ανά παραγόμενο κιλό και την χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, καθώς και αναφέρθηκαν οι τρόποι που ο Όμιλος συνεισφέρει στην Κυκλική Οικονομία, με ενέργειες για ανάλωση περισσότερων ανακυκλωμένων υλικών, την παραγωγή πλήρως ανακυκλώσιμων προϊόντων, και ενέργειες που σχετίζονται με το σχεδιασμό, τη μείωση του βάρους και τις ιδιότητες των προϊόντων.

Τέλος, ειδική αναφορά έγινε στην πλατφόρμα “In-the-Loop”, μια πρωτοπόρο πρωτοβουλία του Ομίλου, που φέρνει κοντά όλα τα εμπλεκόμενα μέρη της αλυσίδας αξίας και σκοπεύει να αυξήσει την αξία των πλαστικών αποβλήτων, μέσω της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης τους.

 

Σχετικά με τις χρηματοοικονομικές επιδόσεις του 2021, έγινε αναφορά στα επίπεδα ζήτησης των βασικών κλάδων πωλήσεων των προϊόντων, στη πορεία των βασικών στοιχείων του κόστους παραγωγής και διανομής, στις υλοποιημένες επενδύσεις του έτους (ύψους Ευρώ 30,3 εκατ.), και στην πολύ σημαντική μείωση του Καθαρού Δανεισμού κατά Ευρώ 92,8 εκατ. εντός των ετών 2020 – 2021, ώστε ο Όμιλος στο τέλος του 2021 να έχει αρνητικό Καθαρό Δανεισμό ύψους -Ευρώ 9,3 εκατ.

Παράλληλα, παρουσιάστηκαν τα Οικονομικά Αποτελέσματα, τα οποία σημείωσαν ιστορικά υψηλή κερδοφορία και αναλύθηκε πως τα προϊόντα που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της πανδημίας είχαν για τα έτη 2020 και 2021 σημαντική συνεισφορά στα Κέρδη προ Φόρων του Ομίλου. Συγκεκριμένα για το 2021, η συνεισφορά ανήλθε σε Ευρώ 51,8 εκατ. από τη συνολική κερδοφορία του έτους ύψους Ευρώ 83,9 εκατ.

Επίσης, παρουσιάστηκε η βελτίωση όλων των μεγεθών του Ισολογισμού, και τέλος, παρουσιάστηκε η Κατάσταση Ταμειακών Ροών του έτους 2021, δίνοντας έμφαση στην υψηλή ρευστότητα, παρά την απομείωση του δανεισμού και τη διανομή μερισμάτων.

 

Σε ότι αφορά το τρέχον έτος (2022), η Διοίκηση ανέφερε ότι υλοποιείται απρόσκοπτα το επενδυτικό πλάνο ύψους Ευρώ 42 εκατ., και έλαβε χώρα συνοπτική αναφορά στις οικονομικές επιδόσεις του πρώτου τριμήνου, όπως έχουν ήδη ανακοινωθεί με την από 6 Μαΐου 2022 εταιρική ανακοίνωση.

Αναφορικά με το Β' τρίμηνο του 2022, ο Όμιλος στοχεύει σε Κέρδη προ Φόρων ύψους Ευρώ 9 εκατ. που σημαίνει στόχεση για αύξηση 140% σε σχέση με το Β' τρίμηνο του 2019, αλλά μειωμένα κατά 72% σε σχέση με το Β' τρίμηνο του 2021, όπως και ήταν αναμενόμενο, λόγω της έλλειψης της ζήτησης των προϊόντων που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Συνολικά για το 2022, αν και υπάρχει εξαιρετικά περιορισμένη ορατότητα για το Β' εξάμηνο, ο Όμιλος στοχεύει βάσει του προϋπολογισμού του σε Κέρδη προ Φόρων άνω των Ευρώ 25 εκατ.

Η Διοίκηση σημείωσε ότι ο Όμιλος διαχειρίστηκε επαρκώς τα υψηλά κόστη α' και β' υλών, ενέργειας και μεταφορικών, και οι παραπάνω στόχοι παραμένουν επιτεύξιμοι, εφόσον δεν υπάρχει περαιτέρω επιδείνωση στις μακροοικονομικές συνθήκες, στα επίπεδα επάρκειας υλικών και ενέργειας, το επίπεδο της ζήτησης παραμείνει στα τρέχοντα επίπεδα και δεν παρουσιαστούν άλλοι παράγοντες που θα δημιουργήσουν επιπλέον δυσχέρεια στην αγορά.

 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι, κατά τα δυο τελευταία έτη, η Εταιρεία εκτιμάται ότι θα διανείμει στους μετόχους μερίσματα ύψους Ευρώ 23,2 εκατ., εφόσον στην επικείμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας εγκριθεί η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για διανομή μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2021 ύψους Ευρώ 11,75 εκατ., εκ των οποίων έχει ήδη διανεμηθεί προμέρισμα ύψους Ευρώ 4,75 εκατ., επομένως εφόσον εγκριθεί η σχετική πρόταση, θα διανεμηθεί επιπλέον ποσό ύψους Ευρώ 7 εκατ. (μικτό ποσό), ήτοι 0,1600312674 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό), το οποίο θα προσαυξηθεί κατά το ποσό που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές τις οποίες θα κατέχει η Εταιρεία κατά την ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος.

 

 

                                                                          

Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών και Θεσμικών Επενδυτών
Εταιρική Παρουσίαση 2022
2022-05-06 | 10:05:11
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. - Ημερομηνία Δημοσίευσης Οικονομικών Αποτελεσμάτων πρώτου τριμήνου 2022 - Σύνοψη Εκτιμήσεων Οικονομικών Αποτελεσμάτων πρώτου τριμήνου 2022 - Ημερομηνία Ετήσιας Ενημέρωσης Αναλυτών και Θεσμικών Επενδυτών

Δείτε την ανακοίνωση.

Press Release Q1_gr
2022-05-04 | 09:22:31
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. - Πρόσκληση σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Πρόσκληση σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Πρόσκληση σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
2022-04-27 | 17:42:36
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. - Ανακοίνωση Τροποποίησης του Οικονομικού Ημερολογίου Έτους 2022

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.

27.4.2022

 

Ανακοίνωση Τροποποίησης του Οικονομικού Ημερολογίου Έτους 2022

 

Στο πλαίσιο της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 (παρ. 1 περ. β΄) και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει σήμερα (εφεξής «Κανονισμός»), η Εταιρεία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.» (εφεξής «Εταιρεία»), σε συνέχεια της ανακοίνωσης από 31 Μαρτίου 2022, ανακοινώνει ότι το δημοσιευθέν Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2022 τροποποιείται αναφορικά με την ημερομηνία διεξαγωγής της Ετήσιας Ενημέρωσης των Αναλυτών σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσεως 2021, μέσω τηλεδιάσκεψης. Ως νέα ημερομηνία ορίζεται η Τετάρτη, 11 Μαΐου 2022. Οι λεπτομέρειες της οργάνωσης της τηλεδιάσκεψης αυτής θα γνωστοποιηθούν εγκαίρως με νεότερη ανακοίνωσης της Εταιρείας.

 

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες ή/και το περιεχόμενο του παρόντος Ημερολογίου, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό.

Ανακοίνωση Τροποποίησης του Οικονομικού Ημερολογίου Έτους 2022
2022-04-14 | 08:37:26
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2021

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2021

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2021
2022-04-12 | 09:00:09
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. - Ανακοίνωση Τροποποίησης του Οικονομικού Ημερολογίου Έτους 2022

Ανακοίνωση Τροποποίησης του Οικονομικού Ημερολογίου Έτους 2022

Ανακοίνωση Τροποποίησης του Οικονομικού Ημερολογίου Έτους 2022
2022-03-31 | 09:45:15
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. - Οικονομικό Ημερολόγιο Έτους 2022

Οικονομικό Ημερολόγιο Έτους 2022

Οικονομικό Ημερολόγιο Έτους 2022

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ