Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ)

7€
Μεταβολή 8.7%
Τελ. ενημ: 15:00:12 - 2021-08-05
 • Υψηλό Ημέρας 8.36
 • Χαμηλό Ημέρας 4.51
 • Άνοιγμα 6.4
 • Προηγούμενο Κλείσιμο 6.44
 • Όγκος 100.906
 • Τζίρος 664051.24
 • Αγορά 6,96€
 • Πώληση 7,00€
 • Κεφαλαιοποίηση 49492800
 • Αριθμος Μετοχών 7070400
 • Κωδ. ISIN GRS345503007
 • BBGID BBG000C4BN59
 • Κλάδος Εμπορικά Οχήματα & Ανταλλακτικά

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

ΔιάστημαΕλάχιστη ΤιμήΜέγιστη ΤιμήΜεταβολή %Συνολικός ΌγκοςΠράξειςΤζίρος
7 Ημέρες6,2806,4802,5521.03110844.749
30 Ημέρες6,0206,5801,58203.4651.20855.592
3 Μήνες5,8007,1609,52833.8035.51684.732
6 Μήνες5,3507,16012,981.595.8389.05081.975
12 Μήνες3,8207,16055,564.266.27019.70490.648
2021-07-19 | 17:30:49
Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
2021-07-19 | 17:24:46
Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. - Ανακοίνωση για την υιοθέτηση του ΕΚΕΔ
2021-07-19 | 17:14:33
Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)
2021-06-24 | 14:49:28
Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
2021-06-23 | 14:09:42
Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. - Aνακοίνωση διανομής μερίσματος (Ορθή Επανάληψη)

Δείτε την ανακοίνωση της εταιρίας 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
2021-06-23 | 11:07:37
Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. - Aνακοίνωση διανομής μερίσματος

Δείτε την ανακοίνωση της εταιρίας 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
2021-06-22 | 17:23:42
Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. - Aποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Δείτε τις Aποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΓΣ
2021-06-09 | 14:12:22
Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ» (η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό πως το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση του στις 7 Ιουνίου 2021 αποφάσισε τον ορισμό της κ. Χριστίνας Γέμελου του Ιωάννη ως Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου σε αντικατάσταση της κ. Γεωργίας Λέντα, που υπέβαλε την παραίτησή της, προσωπικούς λόγους.

Σημειώνεται ότι η κα. Γέμελου πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 15 του ν. 4706/2020, ήτοι είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης υπάλληλος της Εταιρείας, προσωπικά και λειτουργικά ανεξάρτητη και αντικειμενική κατά την άσκηση των καθηκόντων της. Δεν αποτελεί μέλος του ΔΣ της Εταιρείας ή μέλος με δικαίωμα ψήφου σε επιτροπές διαρκούς χαρακτήρα της Εταιρείας και δεν έχει στενούς δεσμούς με οιονδήποτε κατέχει μία από τις παραπάνω ιδιότητες στην Εταιρεία ή σε εταιρεία του Ομίλου και διαθέτει τις κατάλληλες γνώσεις και σχετική επαγγελματική εμπειρία για την ανάληψη της ως άνω θέσης.

Ειδικότερα, η κα. Γέμελου είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με ειδίκευση στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική, καθώς και πτυχιούχος του τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Πάντειου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

Επιπλέον, είναι μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ελλάδος (ΣΟΕΛ) και του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Έχει περισσότερα από τρία χρόνια εργασιακής εμπειρίας σε Ελεγκτικές - Συμβουλευτικές Εταιρείες. Ειδικότερα, έχει διατελέσει Χρηματοοικονομικός σύμβουλος και Βοηθός τακτικού ελέγχου στην Ernst & Young Greece, συμμετέχοντας στην παροχή συμβουλευτικών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (IFRS Accounting issues), στην αξιολόγηση εσωτερικών διαδικασιών στις συστημικές Τράπεζες Ελλάδος και στη διενέργεια τακτικών ελέγχων με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Στη συνέχεια, εργάστηκε στην Baker Tilly Greece στο τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου συμμετέχοντας στην αξιολόγηση κινδύνων και στην προετοιμασία πολιτικών και κανονισμών σύμφωνα με το εκάστοτε νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Επιπλέον, συμμετείχε σε εσωτερικούς ελέγχους διαφόρων εταιριών.

 Σημειώνεται ότι η κα. Γέμελου αναλαμβάνει καθήκοντα την 10.06.2021