ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. (ΚΟ)

0,107€
Μεταβολή 0%
Τελ. ενημ: 17:25:02 - 2021-06-11
 • Υψηλό Ημέρας 0.128
 • Χαμηλό Ημέρας 0.086
 • Άνοιγμα 0
 • Προηγούμενο Κλείσιμο 0.107
 • Όγκος 0
 • Τζίρος 0
 • Αγορά 0,00€
 • Πώληση 0,00€
 • Κεφαλαιοποίηση 2561074.96
 • Αριθμος Μετοχών 23935280
 • Κωδ. ISIN GRS367263001
 • BBGID BBG000BR6Z67
 • Κλάδος Εκδόσεις

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

ΔιάστημαΕλάχιστη ΤιμήΜέγιστη ΤιμήΜεταβολή %Συνολικός ΌγκοςΠράξειςΤζίρος
7 Ημέρες0,1070,1070,00000
30 Ημέρες0,1070,1070,00000
3 Μήνες0,1070,1070,00000
6 Μήνες0,1070,1070,00000
12 Μήνες0,1070,1070,00000
2021-04-14 | 14:06:41
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που τελεί υπό καθεστώς ειδικής διαχείρισης δυνάμει της υπ. αριθμόν 1854/22.09.2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ( εκούσια δικαιοδοσία), κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Διεύθυνσης Εισηγμένων Εταιρειών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι στα πλαίσια των τριών δημόσιων πλειοδοτικών διαγωνισμών που πραγματοποιήθηκαν την 07.04.2021 κατά τις διατάξεις των άρθρων 68 επ. Ν 4307/2014:

Για την ομάδα ενεργητικού Α της εταιρείας ανακηρύχθηκε πλειοδότρια η εταιρεία με την επωνυμία CAIRO ESTATE III KTHMATIKH MONOΠΡΟΣΩΠΗ A.E., η οποία προσέφερε το τίμημα των τεσσάρων εκατομμυρίων εκατόν πενήντα χιλιάδων (4.150.000) ευρώ.

Για την Ομάδα ενεργητικού Β της εταιρείας ανακηρύχθηκε πλειοδότρια η εταιρεία με την επωνυμία ZOFRANK HOLDINGS CO. LIMITED, η οποία προσέφερε το τίμημα των επτά εκατομμυρίων (7.000.000) ευρώ.

Για την Ομάδα ενεργητικού Γ της εταιρείας, δεν κατατέθηκε καμία προσφορά.

Κατόπιν των ανωτέρω θα προβώ στις προβλεπόμενες στο Ν. 4307/2014 ενέργειες. Ανάλυση των στοιχείων που απαρτίζουν έκαστη Ομάδα Ενεργητικού, περιλαμβάνεται στην από 21.01.2021 πρόσκλησή μου, που έχει νομίμως δημοσιευτεί.

Αθήνα, 12.04.2021

Η Ειδική Διαχειρίστρια

Ευδοκία Παπανδρέου

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.