ΕΛ. Δ. Μουζάκης Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε

0.652€
Μεταβολή 1.24%
Τελ. ενημ: 17:25:02 - 2022-01-19
 • Υψηλό Ημέρας 0.836
 • Χαμηλό Ημέρας 0.451
 • Άνοιγμα 0.63
 • Προηγούμενο Κλείσιμο 0.644
 • Όγκος 1.100
 • Τζίρος 705.9
 • Αγορά 0,00€
 • Πώληση 0,65€
 • Κεφαλαιοποίηση 20986608.6
 • Αριθμος Μετοχών 32188050
 • Κωδ. ISIN GRS054003009
 • BBGID BBG000BVMW85
 • Κλάδος Κλωστοϋφαντουργικά Προϊόντα

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

ΔιάστημαΕλάχιστη ΤιμήΜέγιστη ΤιμήΜεταβολή %Συνολικός ΌγκοςΠράξειςΤζίρος
7 Ημέρες0,6200,6640,6239.536488.473
30 Ημέρες0,5500,6642,19135.1202694.024
3 Μήνες0,5500,686-0,91427.8187644.206
6 Μήνες0,5500,7688,67818.7641.3254.103
12 Μήνες0,3300,76874,332.621.9163.6355.739
2021-12-13 | 12:14:57
ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 10-12-2021

Ανακοίνωση αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της
10ης  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ   Δ .  ΜΟΥΖΑΚΗΣ»
ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ . ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ-ΕΜΠΟΡΙΟΥ- ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ  000263901000  ΑΡ. Μ.Α.Ε. 1187 / 06 / Β / 86 / 30

 

Η εταιρεία « ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΑΕΒΕΜΕ» ανακοινώνει ότι πραγματοποιήθηκε η  Έκτακτη  Γενική Συνέλευση των Μετόχων  που συνήλθε την 10η Δεκεμβρίου 2021 στην έδρα της εταιρείας  Λ. Κηφισού αριθμ.41 Αιγάλεω και ώρα 11:00   στην οποία παρέστησαν 5 μέτοχοι  και οι 2 από τους 4 εκτελεστές των κληρονόμων που έχουν δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 3261 /05-04-2002 διαθήκη του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Δ. ΜΟΥΖΑΚΗ  (1. ΣΑΡΑΦΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ  2. ΣΒΕΣΤΟΝΩΦ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ) ο κ. ΚΟΥΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ και ο κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων εξουσιοδότησαν τον κ.ΣΒΕΣΤΟΝΩΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟ οι οποίοι κατέχουν 24.501.440 μετοχές επι του συνόλου εκδοθέντων μετοχών 32.188.050 ήτοι ποσοστό 76,54% του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε απόφαση επί του θεμάτος της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

 

Θέμα  1ο : Απόφαση του είδους της Επιτροπής Ελέγχου και  Έγκριση  της υπάρχουσας σύνθεσης  καθώς και της θητείας της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020.

 

     Η  Έκτακτη Γενική  Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει για την Επιτροπή Ελέγχου να είναι Ανεξάρτητη.   Η Επιτροπή Ελέγχου  αποτελείται από δύο Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τον κο Γκανία  Σπυρίδων  και κο Βασιλακόπουλο Χρήστο  και ένα εντελώς ανεξάρτητο μέλος τον κο Μέγα Γεώργιο , εκτός Διοικητικού Συμβουλίου . Η θητεία της Επιτροπής  Ελέγχου λήγει την 29/07/2027 όπως και αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου .

 

    Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση διαπίστωσε βάσει των στοιχείων που παρουσίασε το Διοικητικό Συμβούλιο , ότι τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τις προϋποθέσεις  του  Άρθρου  44 του Ν.4449/2017 όπως  τροποποιήθηκε με το Άρθρο 74 του Ν.4706/2020 και τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς , κατέληξε  δε ομόφωνα στο συμπέρασμα αυτό,  διότι τα μέλη της Επιτροπής  Ελέγχου , στο σύνολό τους , διαθέτουν επαρκή γνώση στους τομείς τους οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρεία , καθότι δύο εξ αυτών διατελούν  Ανεξάρτητα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένας δε , για αρκετό χρονικό διάστημα , ο κος Γκανίας Σπυρίδων του Αθανασίου , από  03/02/2020 . Όλοι διαθέτουν επαρκή γνώση στη Λογιστική και την Ελεγκτική  καθώς είναι ενεργά στελέχη Εταιρειών που ασχολούνται , με την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων,  βάσει των ΔΧΠΑ και ένας εξ αυτών είναι πρώην ορκωτός  Ελεγκτής .

 

 

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 24.636.038 μετοχές επι του συνόλου εκδοθέντων μετοχών 32.188.050 ήτοι ποσοστό 76,54% του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Ψήφoι Υπέρ: 24.501.440, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

           

Θέμα  2ο : Έγκριση Ανεξάρτητου μη Εκτελεστικού μέλους το οποίο αντικαταστάθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

   Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα την  αντικατάσταση του παραιτηθέντος κου Μάρκου Κ. Καλούδη Ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους , από τον  κο Γεώργιο  Θεοδόση του Ευσταθίου πρώην υπάλληλο  της Εταιρείας με την ειδικότητα Πτυχιούχου Μηχανικού στην Προπαρασκευή  και  Νηματοποίηση    ( κλώστης ) , με μεγάλη πείρα στο αντικείμενο των εργασιών της Εταιρείας ο οποίος απεχώρησε λόγω συνταξιοδότησης περίπου πριν 7 - 8 έτη. Συμφωνεί απολύτως με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της   20/09/2021.

 

 

 

 

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 24.636.038 μετοχές επι του συνόλου εκδοθέντων μετοχών 32.188.050 ήτοι ποσοστό 76,54% του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Ψήφoι Υπέρ: 24.501.440, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου

 

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος ημερησίας διατάξεως λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το πρακτικό

 

 

 

 

2021-12-01 | 08:40:16
ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

Παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στο επισυναπτόμενο αρχείο pdf 


ΜΖΚ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2021

ΜΖΚ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2021