Εμπ.εισ.αυτ/των,δίτροχων αε

1.815€
Μεταβολή -2.94%
Τελ. ενημ: 17:25:01 - 2021-12-02
 • Υψηλό Ημέρας 2.43
 • Χαμηλό Ημέρας 1.31
 • Άνοιγμα 1.82
 • Προηγούμενο Κλείσιμο 1.87
 • Όγκος 24.786
 • Τζίρος 45050.77
 • Αγορά 0,00€
 • Πώληση 1,82€
 • Κεφαλαιοποίηση 53088750
 • Αριθμος Μετοχών 29250000
 • Κωδ. ISIN GRS488003005
 • BBGID BBG000FR99P7
 • Κλάδος Εξειδ/νο Λιαν. Εμπ.

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

ΔιάστημαΕλάχιστη ΤιμήΜέγιστη ΤιμήΜεταβολή %Συνολικός ΌγκοςΠράξειςΤζίρος
7 Ημέρες1,7451,8703,7188.22622040.246
30 Ημέρες1,6602,0409,01992.7231.92983.678
3 Μήνες1,3352,04021,002.172.5474.66457.015
6 Μήνες1,2202,04028,724.194.5077.56951.079
12 Μήνες0,9562,04085,205.870.5249.26335.257
2021-12-02 | 17:37:08
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

H Εταιρεία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ.4.1.3.1 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών παρ. ιβ, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι διενεργήθηκε ειδικός φορολογικός έλεγχος για την χρήση 2020, τόσο για την ίδια όσο και για τις θυγατρικές της «ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ Μ.Α.Ε.» και «ΛΑΪΟΝ ΡΕΝΤΑΛ Α.Ε.», από τους νόμιμους ελεγκτές, σύμφωνα με το άρθρο 65Α του Ν.4174/2013 και εξεδόθησαν αντίστοιχα φορολογικά πιστοποιητικά με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη.

2021-11-30 | 17:47:46
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E. - Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων 3ου τριμήνου και ενιαμήνου 2021

Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων 3ου τριμήνου και ενιαμήνου 2021

Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων 3ου τριμήνου και ενιαμήνου 2021
2021-11-16 | 17:36:46
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

 Γνωστοποίηση για σημαντική μεταβολή ποσοστού μετόχου σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με το Ν. 3556/2007

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΙΤΡΟΧΩΝ KAI ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» («Εκδότης»), σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3556/2007 και σε συνέχεια της από 14.02.2020 γνωστοποίησης που έλαβε από τον μέτοχο κ. ΟΔΥΣΣΕΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟ, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:

- Ταυτότητα του εκδότη των μετοχών που ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου: «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».

- Λόγος υποβολής γνωστοποίησης: Διάθεση δικαιωμάτων ψήφου και Γεγονός που μεταβάλλει την κατανομή των δικαιωμάτων ψήφου.

-Επωνυμία του υπόχρεου γνωστοποίησης: ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

- Όριο το οποίο φθάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται ο υπόχρεος: 20% και 15%

- Ημερομηνία της συναλλαγής και ημερομηνία κατά την οποία το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου φθάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται τα όρια: 13.02.2020

- Δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές, κατάσταση πριν την κρίσιμη συναλλαγή (13.02.2020): ποσοστό επί των δικαιωμάτων ψήφου: 20,50%.

- Δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές, κατάσταση μετά την κρίσιμη συναλλαγή (13.02.2020): αριθμός δικαιωμάτων ψήφου 4.344.905, ποσοστό επί των δικαιωμάτων ψήφου: 14,85%.

- Συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου μετά την κρίσιμη συναλλαγή (13.02.2020): 4.344.905, συνολικό ποσοστό επί των δικαιωμάτων ψήφου μετά την κρίσιμη συναλλαγή: 14,85%.

Πρόσθετες πληροφορίες:

Ο Εκδότης ανακοινώνει σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και δυνάμει σχετικής γνωστοποίησης που έλαβε την 14.02.2020 από τον μέτοχό του, κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλο, ότι το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου του ως άνω μετόχου και υπόχρεου προσώπου μεταβλήθηκε την 13.02.2020 από 20,50% σε 14,85%, το οποίο αντιστοιχεί σε 4.344.905 κοινές ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές εκδόσεως του Εκδότη. Κατόπιν αυτών, το ποσοστό μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει ο μέτοχος κ. Οδυσσέας Κυριακόπουλος κατήλθε των καθορισμένων ως προς την υποχρέωση γνωστοποίησης ορίων του 20% και του 15% και συγκεκριμένα διαμορφώθηκε σε 14,85%.

Μαρούσι Αττικής, 16 Νοεμβρίου 2021

2021-10-19 | 18:32:29
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E. - Παρουσίαση Οικονομικών Στοιχείων Ενιαμήνου 2021

Παρουσίαση Οικονομικών Στοιχείων Ενιαμήνου 2021

Παρουσίαση Οικονομικών Στοιχείων Ενιαμήνου 2021