Εμπ.εισ.αυτ/των,δίτροχων αε

1,405€
Μεταβολή 0.36%
Τελ. ενημ: 17:25:02 - 2021-06-24
 • Υψηλό Ημέρας 1.825
 • Χαμηλό Ημέρας 0.984
 • Άνοιγμα 0
 • Προηγούμενο Κλείσιμο 1.405
 • Όγκος 0
 • Τζίρος 0
 • Αγορά 0,00€
 • Πώληση 1,41€
 • Κεφαλαιοποίηση 41096250
 • Αριθμος Μετοχών 29250000
 • Κωδ. ISIN GRS488003005
 • BBGID BBG000FR99P7
 • Κλάδος Εξειδ/νο Λιαν. Εμπ.

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

ΔιάστημαΕλάχιστη ΤιμήΜέγιστη ΤιμήΜεταβολή %Συνολικός ΌγκοςΠράξειςΤζίρος
7 Ημέρες1,3901,4601,816509304
30 Ημέρες1,3451,460-3,10279.07821317.780
3 Μήνες1,2401,4604,851.145.13872026.826
6 Μήνες1,0001,46021,121.559.2761.50717.266
12 Μήνες0,8081,46043,372.022.0252.65710.133
2021-06-03 | 14:40:28
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
2021-05-31 | 11:21:00
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E. - ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 

 

Η ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. (η «Εταιρία») ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο του 2021, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

 • Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων  :   Πέμπτη 24.06.2021, 15.30, Χρηματιστήριο Αθηνών (εξ αποστάσεως)

Η Εταιρία θα διανέμει μέρισμα για τη χρήση 2020.

29.06.2021 Αποκοπή

30.06.2021 Record date

5.7.2021 πληρωμή από Alpha Bank

2021-05-18 | 13:39:16
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

 

 

Η εταιρία ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. («Εταιρία»), σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 3556/2007, του Κανονισμού 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις, ανακοινώνει ότι η Ιωάννα Χριστίνα ΣΑΟΥΛΗ, πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρίας και ειδικότερα σύζυγος του Κρίτωνος Λεωνίδα Αναβλαβή γνωστοποίησε την 18-05-2021 στην ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. ότι τη Δευτέρα 17 Μαΐου 2021, προέβη σε χρηματιστηριακή συναλλαγή και  συγκεκριμένα αγόρασε 10.000 κοινές/ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές της Εταιρίας (με κωδικό αναγνώρισης ISIN GRS 488003005) συνολικής αξίας 14.288,46 ευρώ (που αναλύεται σε αξία συναλλαγής ποσού 14.178,21 ευρώ πλέον εξόδων, αμοιβών, προμηθειών συνολικού ποσού 110,25 ευρώ).

 

2021-05-13 | 16:43:44
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E. - Ανακοίνωση συναλλαγής μέλους διοικητικού συμβουλίου και ειδικότερα απόκτηση μετοχών από κληρονομιά

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

 

 

Η εταιρία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΙΤΡΟΧΩΝ KAI ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» («Εταιρία»), ανακοινώνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις, ότι ο κ. Πάρης Κυριακόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και εκτελεστικό μέλος αυτού, υπόχρεο πρόσωπο βάσει του Κανονισμού 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, γνωστοποίησε στην Εταιρία την 12/05/2021 ότι την 11/05/2021, απέκτησε 1.851.311 κοινές ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, λόγω κληρονομιάς, από την αποβιώσασα μέτοχο και κληρονομούμενη, κα Αικατερίνη Κυριακοπούλου (με κωδ. αναγνώρισης ISIN GRS 488003005) συνολικής αξίας 2.462.243,63 ευρώ.

2021-05-13 | 16:34:41
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

 Γνωστοποίηση για σημαντική μεταβολή ποσοστού μετόχου σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με το Ν. 3556/2007

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΙΤΡΟΧΩΝ KAI ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» («Εκδότης»), σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3556/2007 και σε συνέχεια της από 13.05.2021 γνωστοποίησης, που έλαβε από τον μέτοχο κ. ΠΑΡΗ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟ, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:

- Ταυτότητα του εκδότη των μετοχών που ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου: «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».

- Λόγος υποβολής γνωστοποίησης: Απόκτηση δικαιωμάτων ψήφου και Γεγονός που μεταβάλλει την κατανομή των δικαιωμάτων ψήφου.

-Επωνυμία του υπόχρεου γνωστοποίησης: ΠΑΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

- Όριο το οποίο φθάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται ο υπόχρεος: 5%

- Ημερομηνία της συναλλαγής και ημερομηνία κατά την οποία το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου φθάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται τα όρια: 11.05.2021

- Δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές, κατάσταση πριν την κρίσιμη συναλλαγή (11.05.2021): Αριθμός μετοχών 224.590, αριθμός δικαιωμάτων ψήφου 224.590, ποσοστό επί των δικαιωμάτων ψήφου: 0,77%.

- Δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές, κατάσταση μετά την κρίσιμη συναλλαγή (11.05.2021): Αριθμός μετοχών 2.075.901, αριθμός δικαιωμάτων ψήφου 2.075.901, ποσοστό επί των δικαιωμάτων ψήφου: 7,10%.

- Συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου μετά την κρίσιμη συναλλαγή (11.05.2021): 2.075.901, συνολικό ποσοστό επί των δικαιωμάτων ψήφου μετά την κρίσιμη συναλλαγή: 7,10%.

 

 

Πρόσθετες πληροφορίες:

Ο Εκδότης ανακοινώνει σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και δυνάμει σχετικής γνωστοποίησης που έλαβε την 12.05.2021 από τον μέτοχο, πρόεδρο και εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του, κ. Πάρη Κυριακόπουλο, ότι ο αριθμός μετοχών εκδόσεως του Εκδότη που κατέχει ο ως άνω μέτοχος και υπόχρεο πρόσωπο  μεταβλήθηκε την 11.05.2021 από 224.590 κοινές ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές που αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 0,77% επί των δικαιωμάτων ψήφου στον Εκδότη σε 2.075.901 κοινές ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 7,10% επί των δικαιωμάτων ψήφου στον Εκδότη μετά την απόκτηση, λόγω κληρονομιάς, 1.851.311 κοινών ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών εκδόσεως του Εκδότη, τις οποίες κατείχε η αποβιώσασα μέτοχος και κληρονομούμενη, κα Αικατερίνη Κυριακοπούλου. Σημειώνεται ότι τις υπόλοιπες 466.560 μετοχές εκδόσεως του Εκδότη, τις οποίες κατείχε η ως άνω μέτοχος κα Αικατερίνη Κυριακοπούλου (συνολικά κατείχε 2.317.871 κοινές ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές), απέκτησε λόγω κληρονομιάς ο κ. Γεώργιος – Αλέξανδρος Κυριακόπουλος του Πάρι, κατέχων πλέον συνολικό ποσοστό 1,59% επί των δικαιωμάτων ψήφου στον Εκδότη. Κατόπιν αυτών, το ποσοστό μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που κατείχε η αποβιώσασα μέτοχος κα Αικατερίνη Κυριακοπούλου κατέρχεται του καθορισμένου ως προς την υποχρέωση γνωστοποίησης ορίου του 5% και συγκεκριμένα διαμορφώνεται σε 0%.

Μαρούσι Αττικής, 13 Μαΐου 2021

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.