LAVIPHARM Α.Ε. (ΚΟ)

0.464€
Μεταβολή 3.11%
Τελ. ενημ: 17:25:02 - 2021-06-17
 • Υψηλό Ημέρας 0.54
 • Χαμηλό Ημέρας 0.36
 • Άνοιγμα 0.45
 • Προηγούμενο Κλείσιμο 0.45
 • Όγκος 10.781
 • Τζίρος 4859.85
 • Αγορά 0,00€
 • Πώληση 0,46€
 • Κεφαλαιοποίηση 23701597.92
 • Αριθμος Μετοχών 51081030
 • Κωδ. ISIN GRS246073001
 • BBGID BBG000FRM981
 • Κλάδος Φαρμακ/κά Προϊόντα

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

ΔιάστημαΕλάχιστη ΤιμήΜέγιστη ΤιμήΜεταβολή %Συνολικός ΌγκοςΠράξειςΤζίρος
7 Ημέρες0,4500,486-3,7357.133746.552
30 Ημέρες0,4500,520-6,07214.1093004.496
3 Μήνες0,4100,61010,48842.1581.1027.074
6 Μήνες0,3940,61010,481.327.3661.7965.351
12 Μήνες0,2220,61071,852.491.9672.8214.182
2021-06-17 | 14:46:10
LAVIPHARM Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Mετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία

«Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Φαρμακευτικών,

Χημικών και Καλλυντικών προϊόντων Lavipharm A.E.»

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ : 298301000

ΑΡ.ΜΑΕ 14010/06/B/86/69

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

 

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν της αποφάσεώς του που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 10ης Ιουνίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 3:00μμ, καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 8η Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 2:00μμ, στην έδρα της Εταιρείας, στο Δήμο Παιανίας Αττικής, οδός Αγίας Μαρίνας αρ. 12. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, απαρτίας για τη συζήτηση και λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης κατά την ημερομηνία της 8ης Ιουλίου 2021, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε  Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 20η Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 2:00μμ, στον ίδιο τόπο για να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων. Σημειώνεται ότι για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση δεν θα δημοσιευτεί νέα πρόσκληση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του ν. 4548/2018.

Θέμα 1ο:  Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (ενοποιημένων και μη) για την εταιρική χρήση 01.01.2020-31.12.2020, των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης κατ' άρθρο 152, ν. 4548/2018.

Θέμα 2ο: Έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2020-31.12.2020 κατ΄ άρθρο 108, ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2020 κατ' άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ, ν. 4548/2018.

 

Θέμα 3ο: Έγκριση αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη εταιρική χρήση  01.01.2020-31.12.2020 κατ' άρθρο 109, ν. 4548/2018 και προέγκριση αμοιβών αυτών για την τρέχουσα χρήση.

Θέμα 4ο: Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης 01.01.2021-31.12.2021 κατά ΔΛΠ και καθορισμός της αμοιβής αυτών κατ' άρθρο 42, ν. 4449/2017 όπως ισχύει.

Θέμα 5ο: Τροποποίηση της εγκεκριμένης από την από 26.06.19 Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας κατ΄ άρθρο 110 παρ. 2, ν. 4706/2020.

Θέμα 6ο: Υποβολή και Ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2020-31.12.2020 κατ' άρθρο 112, ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Θέμα 7ο: Έγκριση Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' άρθρο 3, ν. 4706/2020.

Θέμα 8ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός της ιδιότητας κάθε μέλους κατ' άρθρο 87 παρ.5, ν. 4548/2018 και κατ' άρθρο 5, ν. 4706/20.

Θέμα 9ο : Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' άρθρο 44, ν. 4449/2017 όπως ισχύει. Απόφαση σχετικά με το είδος, τη σύνθεση (αριθμός και ιδιότητες μελών) και τη θητεία της.

Θέμα 10ο : Υποβολή  της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου προς τους Μετόχους για την εταιρική χρήση 01.01.2020-31.12.2020.

Σύμφωνα με τα άρθρα 121 παρ. 4, 141 και 128 του ν. 4548/2018, η Εταιρεία ενημερώνει τους Μετόχους της για τα ακόλουθα δικαιώματά τους:

Α. Δικαιούμενοι Συμμετοχής και Ψήφου στη Γενική Συνέλευση

1. Όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4548/2018 και τα κατωτέρω. Κάθε κοινή μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.

2. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει μόνο όποιος εμφανίζεται ως Μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρία» (η οποία είναι το Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων που παρέχει υπηρεσίες μητρώου κατά την έννοια της παρ. 6 του άρθρου 124 του ν. 4548/2018) κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης ) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης («Ημερομηνία Καταγραφής»), ήτοι κατά την ημερομηνία της 3ης Ιουλίου 2021. Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής της 3ης Ιουλίου 2021 ισχύει και στην περίπτωση της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης την 20η Ιουλίου 2021 (σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης κατά την ημερομηνία της 8ης Ιουλίου 2021).

3. Η μετοχική ιδιότητα πιστοποιείται ηλεκτρονικά από την ίδια την Εταιρεία, η οποία έχει απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση με τα αρχεία του Σ.Α.Τ., το οποίο διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρία» και συνεπώς, ο Μέτοχος δεν απαιτείται να προσκομίσει σχετική έγγραφη βεβαίωση.

4. Μέτοχοι, που δεν συμμορφώνονται με την προθεσμία της παρ. 4 του άρθρου 128 του ν. 4548/2018, δηλ. δεν υπέβαλαν εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα τον τυχόν διορισμό εκπροσώπου ή αντιπροσώπου στην Εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 124, αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Οι Μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν για τυχόν ερωτήσεις και πληροφορίες με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή τηλεφωνικά στον αριθμό 210 6691 141 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

B. Διαδικασία συμμετοχής και ψήφου μέσω αντιπροσώπου

Ο Μέτοχος συμμετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε Μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο Μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το Μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη Γενική Συνέλευση. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους Μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε Μέτοχο.

Ο Μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες Γενικές Συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του Μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη κι αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

Ο αντιπρόσωπος Μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία πριν την έναρξη της συνεδρίασης της  Γενικής Συνέλευσης κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους Μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετεί ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του Μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων δύναται να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι Μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, ή β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή Μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από Μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή γ) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της Εταιρείας ή Μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από Μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ έως γ΄.

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του Μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα, που υποβάλλονται στην Εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι τουλάχιστον μέχρι και τις 06.07.2021 και ώρα 14:00. Η κοινοποίηση του διορισμού και της ανάκλησης ή της αντικατάστασης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται στην παρούσα Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης.

Γ. Καταληκτικές ημερομηνίες άσκησης των Δικαιωμάτων Μειοψηφίας μετόχων των παρ. 2,3,6 και 7 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018

1. Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 8ης Ιουλίου 2021, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι και την 23η Ιουνίου 2021. H αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι και την 25η Ιουνίου 2021 και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των Μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας www.lavipharm.com, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους Μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες Μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου (και παραγράφου 2 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018), με δαπάνη της Εταιρείας.

 

2. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 1η Ιουλίου 2021, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των Μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 2η Ιουλίου 2021.

 

3. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε Μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων Μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις Μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

 

4. Ύστερα από αίτηση Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι και την 2α Ιουλίου 2021, το  Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων Μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

 

Σε όλες τις αναφερόμενες περιπτώσεις, οι αιτούντες Μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός της περίπτωσης του πρώτου εδαφίου των ανωτέρω παραγράφου 3, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.», η οποία διαχειρίζεται το Σύστημα Άυλων Τίτλων, που είναι το μητρώο κεντρικού αποθετηρίου τίτλων κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθ. 40 του ν. 4548/2018.

 

Δ. Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες

Οι πληροφορίες των παρ. 3 και 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018 και συγκεκριμένα η Πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της Πρόσκλησης, το έντυπο και την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, τα σχέδια αποφάσεων για τα θέματα της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης, καθώς και οι πληροφορίες σχετικά με την με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των παρ. 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018 είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της www.lavipharm.com και σε έγχαρτη μορφή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνσή της, οδός Αγίας Μαρίνας, Παιανία Αττικής (υπεύθυνη κα Λιάνα Δημητρακοπούλου, τηλ. 210 6691 141)».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΣ
2021-05-11 | 10:14:09
LAVIPHARM Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΣ
2021-05-10 | 13:53:21
LAVIPHARM Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Ορθή Επανάληψη)

                            

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Παιανία, 10 Μαΐου 2021 - Η Lavipharm A.E. ανακοινώνει ότι, μετά την αναγγελία του αναπάντεχου και θλιβερού γεγονότος του θανάτου του Προέδρου της Εταιρείας Αθανασίου Λαβίδα, το Διοικητικό Συμβούλιο σύσσωμο αποφάσισε να συνεχίσει τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας χωρίς την αντικατάσταση του ελλείποντος, καθώς η δυνατότητα αυτή προβλέπεται από το άρθρο 9 παρ. 5 του καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 82 παρ. 2 του ν. 4548/2018.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε τη ανασυγκρότησή του σε σώμα καθώς και τον ορισμό εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών ως εξής:

Μηνάς Τάνες του Γεωργίου, Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Βενετσιάνα-Λουκία Λαβίδα του Κωνσταντίνου, Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος

Λητώ - Νίκη Ιωαννίδου του Αντωνίου, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Χρήστος Διαμαντόπουλος του Παναγιώτη, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Σοφία Εφραίμογλου – Κουνενάκη του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Δημήτριος Χριστόπουλος του Παναγιώτη, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος

 

 

###

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
2021-05-10 | 10:05:26
LAVIPHARM Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                            

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

Παιανία, 10 Μαΐου 2021 - Η Lavipharm A.E. ανακοινώνει ότι, μετά την αναγγελία του αναπάντεχου και θλιβερού γεγονότος του θανάτου του Προέδρου της Εταιρείας Αθανασίου Λαβίδα, το Διοικητικό Συμβούλιο σύσσωμο αποφάσισε να συνεχίσει τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας χωρίς την αντικατάσταση του ελλείποντος, καθώς η δυνατότητα αυτή προβλέπεται από το άρθρο 9 παρ. 5 του καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 82 παρ. 2 του ν. 4548/2018.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε τη ανασυγκρότησή του σε σώμα καθώς και τον ορισμό εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών ως εξής:

Μηνάς Τάνες του Γεωργίου, Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Βενετσιάνα-Λουκία Λαβίδα του Κωνσταντίνου, Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος

Λητώ - Νίκη Ιωαννίδου του Αντωνίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Χρήστος Διαμαντόπουλος του Παναγιώτη, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Σοφία Εφραίμογλου – Κουνενάκη του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Δημήτριος Χριστόπουλος του Παναγιώτη, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος

 

 

###

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΣ
2021-05-10 | 09:59:48
LAVIPHARM Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Η Lavipharm A.E. ανακοινώνει ότι στις 08/05/2021 απεβίωσε ο Θανάσης Λαβίδας, Πρόεδρος της Εταιρείας. 

2021-04-26 | 19:52:49
LAVIPHARM Α.Ε. - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Lavipharm : Οικονομικά αποτελέσματα 2020

Παιανία, 26 Απριλίου 2021 – Ενίσχυση παρουσίασαν τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου Lavipharm κατά το 2020, σημειώνοντας αύξηση πωλήσεων, βελτίωση αποτελεσμάτων περιόδου και καθαρής θέσης.

Πιο συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος Κύκλος Εργασιών της Lavipharm παρουσίασε αύξηση 12,1%, προερχόμενη κυρίως από άνοδο των Πωλήσεων εντός Ελλάδος, και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 37,6 εκατ. από Ευρώ 33,6 εκατ. το 2019, επιβαρυμένος με rebates και clawbacks ύψους Ευρώ 4,0 εκατ. το 2020 από Ευρώ 3,6 εκατ. το 2019. Το Μικτό Κέρδος διαμορφώθηκε σε Ευρώ 16,2 εκατ. από Ευρώ 15,9 το 2019, ενώ το EBITDA διαμορφώθηκε σε Ευρώ 6,8 εκατ. από Ευρώ 5,3 εκατ. την αντίστοιχη περσινή χρήση, αυξημένο κατά 28,3%.

Τα ενοποιημένα Κέρδη Προ Φόρων ανήλθαν σε Ευρώ 3,4 εκατ. έναντι Ευρώ 2,1 εκατ. το 2019, ενώ τα ενοποιημένα Κέρδη Μετά από Φόρους και Μη ελέγχουσες συμμετοχές διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 2,2 εκατ., έναντι Ευρώ 5,3 εκατ. το 2019 κυρίως λόγω αναβαλλόμενης φορολογίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα Ενοποιημένα Ίδια Κεφάλαια ενισχύθηκαν κατά Ευρώ 2,1 εκατ.

Όσον αφορά στα οικονομικά μεγέθη της μητρικής εταιρείας Lavipharm ΑΕ, ο Κύκλος Εργασιών διαμορφώθηκε σε Ευρώ 20,8 εκατ., έναντι Ευρώ 20,2 εκατ. το 2019, επιβαρυμένος με rebates και  clawbacks ύψους Ευρώ 0,42 εκατ. έναντι Ευρώ 0,37 εκατ. την περσινή περίοδο. Το Μικτό Κέρδος, επηρεασμένο ισόποσα από τις επιβαρύνσεις αυτές, διαμορφώθηκε  σε Ευρώ 8,7 εκατ. από Ευρώ 9,4 εκατ. το 2019. Το EBITDA της μητρικής εταιρείας διαμορφώθηκε σε Ευρώ 4,5 εκατ. από Ευρώ 4,6  εκατ. το 2019.

Τέλος, τα αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε Κέρδη προ Φόρων Ευρώ 2,0 εκατ. και περιλαμβάνουν απομείωση συμμετοχής σε θυγατρική Εταιρεία ύψους Ευρώ 0,17 εκατ., έναντι κερδών Ευρώ 2,1  εκατ. το 2019 που περιλάμβαναν και απομείωση συμμετοχών σε θυγατρικές εταιρείες ύψους Ευρώ 0,3 εκατ.

Η Lavipharm, με πορεία 110 ετών,  είναι σήμερα ένας ολοκληρωμένος ελληνικός Όμιλος έρευνας, ανάπτυξης, παραγωγής, εμπορίας και διανομής φαρμακευτικών, παραφαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων στην Ελλάδα με έντονη διεθνή δραστηριότητα.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
2021-04-26 | 18:20:14
LAVIPHARM Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

LAVIPHARM AE

OIKONOMIKO ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2021

 

 

«Η Lavipharm AE, σύμφωνα με τα οριζόμενα από το άρθρο 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο 2021, ως ακολούθως:

 

 • Ημερομηνία δημοσίευσης Ετήσιων Οικονομικών αποτελεσμάτων 2020: Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021
 • Ημερομηνία ετήσιας ενημέρωσης αναλυτών: Παρασκευή, 7 Μαΐου 2021

Η σχετική ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης. Οι ενδιαφερόμενοι αναλυτές μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή ως τη Πέμπτη, 29 Απριλίου στο [email protected], για να λάβουν τις απαραίτητες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους.

 • Ημερομηνία Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων: Πέμπτη, 8 Ιουλίου 2021

 

Η Εταιρεία δε θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2020.

 

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.»

 

 

###

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ