ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. (ΚΟ)

0.2€
Μεταβολή 1.01%
Τελ. ενημ: 17:25:01 - 2021-12-02
 • Υψηλό Ημέρας 0.236
 • Χαμηλό Ημέρας 0.159
 • Άνοιγμα 0.2
 • Προηγούμενο Κλείσιμο 0.198
 • Όγκος 15
 • Τζίρος 3
 • Αγορά 0,00€
 • Πώληση 0,00€
 • Κεφαλαιοποίηση 1410792.768
 • Αριθμος Μετοχών 7125216
 • Κωδ. ISIN GRS224003004
 • BBGID BBG000BJZTG6
 • Κλάδος Γεωργία & Αλιεία

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

ΔιάστημαΕλάχιστη ΤιμήΜέγιστη ΤιμήΜεταβολή %Συνολικός ΌγκοςΠράξειςΤζίρος
7 Ημέρες0,1750,20013,142.4155120
30 Ημέρες0,1500,2187,615.9982054
3 Μήνες0,1500,2341,0213.8884044
6 Μήνες0,1350,302-21,4334.2548853
12 Μήνες0,1220,3024,7658.11816345
2021-11-30 | 14:25:42
ΚΡΕ.ΚΑ. Α.Ε. - Ανακοίνωση για εννιάμηνο 2021

Η ΚΡΕΚΑ A.E., σε συνέχεια επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αριθμό πρωτοκόλλου 2596/9.11.2021, η οποία κοινοποιήθηκε σε όλες τις εισηγμένες εταιρίες στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την πορεία των εργασιών της ως ακολούθως:

 

Βασικά οικονομικά μεγέθη :

 

οσά σε χιλ.ευρώ)

Ενιάμηνο 2021

Ενιάμηνο 2020

% μεταβολή

Γ' Τρίμηνο 2021

Γ' Τρίμηνο 2020

% μεταβολή

Κύκλος εργασιών

16.496

17.398

-5,2%

5.589

5.492

1,8%

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων

(325)

(419)

-22,4%

(88)

137

 

(Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων

(795)

(908)

-12,4%

(233)

(24)

878,2%

(Ζημίες)  προ φόρων

(1.992)

(2.854)

-30,2%

(630)

(428)

47,4%

 

 

 

Όπως προκύπτει από την παράθεση των βασικών οικονομικών μεγεθών του ενιαμήνου   η εταιρία εμφανίζει πτώση τζίρου 5,2% και μείωση ζημιών στο ενιάμηνο. Το τρίτο τρίμηνο είναι ζημιογόνο παρά την αύξηση κύκλου εργασιών.

 

Οι τραπεζικές υποχρεώσεις της εταιρίας στις 30/9/2021 ανήλθαν σε 30,1 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνολικές υποχρεώσεις ανήλθαν σε 36,75 εκατ. ευρώ. Τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας ήταν αρνητικά κατά 21,45 εκατ. ευρώ.

 

Το τελευταίο τρίμηνο του έτους αναμένεται να επηρεαστεί αρνητικά από τη συνέχιση της πανδημίας και την αύξηση του ενεργειακού κόστους, που επηρεάζει αρνητικά την κατανάλωση.