Κ.Λ.Μ. Α.Ε. (ΚΟ)

0.738€
Μεταβολή -1.6%
Τελ. ενημ: 17:25:02 - 2021-06-11
 • Υψηλό Ημέρας 0.974
 • Χαμηλό Ημέρας 0.526
 • Άνοιγμα 0.76
 • Προηγούμενο Κλείσιμο 0.75
 • Όγκος 35.563
 • Τζίρος 26436.59
 • Αγορά 0,00€
 • Πώληση 0,74€
 • Κεφαλαιοποίηση 29681782.884
 • Αριθμος Μετοχών 40219218
 • Κωδ. ISIN GRS474003001
 • BBGID BBG000JGRV69
 • Κλάδος Κατασκευές

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

ΔιάστημαΕλάχιστη ΤιμήΜέγιστη ΤιμήΜεταβολή %Συνολικός ΌγκοςΠράξειςΤζίρος
7 Ημέρες0,7380,772-3,91175.53129126.419
30 Ημέρες0,6600,7945,431.150.1121.65237.189
3 Μήνες0,6040,79416,041.723.6262.85321.128
6 Μήνες0,5180,79429,472.986.5265.19316.605
12 Μήνες0,4400,79454,394.318.4978.54410.666
2021-06-08 | 17:54:40
Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΣΥΝΝΗΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΓΣ 29.06.2021
2021-06-07 | 13:52:41
Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Η εταιρεία «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με την από 04/06/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ληφθείσας κατόπιν της από 04/06/2021 πρότασης της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, νέα Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας ορίστηκε η κ. Φωτείνη Βετούλη, σε αντικατάσταση του κου Βασιλείου Πάλμου. Η κ. Βετούλη πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 15 του ν. 4706/2020, ήτοι είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, έχει προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία, δεν τυγχάνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή μέλος με δικαίωμα ψήφου σε επιτροπές διαρκούς χαρακτήρα της Εταιρείας, δεν έχει στενούς δεσμούς με οιονδήποτε κατέχει μία από τις παραπάνω ιδιότητες στην Εταιρεία και διαθέτει τις κατάλληλες γνώσεις και σχετική επαγγελματική εμπειρία για την ανάληψη της ως άνω θέσεως. Η κα Βετούλη είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Ελλάδας Πιστοποιημένη Ελεγκτής σε θέματα Απάτης (Association of Certified Fraud Examiners ) και πιστοποιημένη ελεγκτής. Έχει εργαστεί σε ελεγκτικές εταιρίες με συμμετοχή σε διαχειριστικούς ελέγχους, ελέγχους εταιρικής συμμόρφωσης και σε ειδικές έρευνες για οικονομικές απάτες σε πολυεθνικές εταιρείες διαφόρων κλάδων.

Αναλαμβάνει καθήκοντα από 16/6/2021.

2021-05-13 | 10:10:52
Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 2021

 


Οι συνολικές πωλήσεις του α΄ τετραμήνου της Ι. Κλουκίνας – Ι. Λάππας Α.Ε. μετά και την επαναλειτουργία του μεγαλύτερου μέρους των φυσικών καταστημάτων της στις 5 Απριλίου,  με τη μέθοδο του click in store και click away, πέρασαν σε θετικό πρόσημο καταγράφοντας αύξηση 31% σε σχέση με το αντίστοιχο τετράμηνο του 2020. Αισιοδοξία απορρέει από το γεγονός ότι σε θετικό πρόσημο 2,32% κυμαίνονται οι πωλήσεις α΄τετράμηνου της Εταιρείας σε σύγκριση και με το αντίστοιχο τετράμηνο του 2019,  πριν την  έλευση της πανδημίας του COVID 19 .

 

Οι καθαρές λιανικές πωλήσεις στην Ελλάδα σημείωσαν αύξηση 27% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2020. Ιδιαίτερα ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι οι λιανικές πωλήσεις σημείωσαν αύξηση 5% σε σχέση με το πρώτο  τετράμηνο του 2019 (καθεστώς αγοράς σε πλήρη λειτουργία). Το ηλεκτρονικό κατάστημα συνέβαλε κατά 39,40% στις λιανικές πωλήσεις στην Ελλάδα του  τετράμηνου, ενώ τον Απρίλιο που επαναλειτούργησαν τα καταστήματα το ποσοστό αυτό σταθεροποιήθηκε σε περίπου 24%.

 

Σημαντική ανάκαμψη έχουν δείξει και οι πωλήσεις λιανικής της Ρουμανίας που σημείωσαν αύξηση 71% σε σχέση με το αντίστοιχο τετράμηνο του 2020. Η Εταιρεία και σε αυτήν την αγορά επενδύει στο ηλεκτρονικό εμπόριο, με τη λειτουργία του mothercare.ro, το οποίο συνεχώς κερδίζει μερίδιο αγοράς αλλά και σε νέο σημείο πώλησης εντός του 2021.

 

Ομοίως ανάκαμψη έχουν δείξει και οι υπόλοιπες αγορές των Βαλκανίων στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος. Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις λιανικής της Σερβίας σημείωσαν αύξηση 48% και της Αλβανίας 47%.

 

Το θετικό αποτέλεσμα πωλήσεων του τετράμηνου σε συνδυασμό με την επιστροφή στην κανονικότητα και την άρση των περιοριστικών μέτρων λειτουργίας του λιανεμπορίου που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση δημιουργούν στη διοίκηση του Ομίλου αισιοδοξία για την πορεία των πωλήσεων για το υπόλοιπο του 2021. Τέλος η αλλαγή στην καταναλωτική συνείδηση των πελατών για αγορές μέσω ηλεκτρονικών καταστημάτων και η συνεχής επένδυση στη βελτίωση του δικού της ηλεκτρονικού καταστήματος δημιουργούν ένα δίχτυ ασφαλείας  μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.

 

 

 

2021-04-28 | 19:26:25
Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2020

 

Τα λειτουργικά αποτελέσματα της Εταιρείας, κυμάνθηκαν στα ίδια περίπου επίπεδα με το 2019, διαμορφώθηκαν σε κέρδη ποσού  ευρώ 1.036.819 καταγράφοντας συγκρατημένη μείωση 4,8 %. Οι πωλήσεις της Εταιρείας διαμορφώθηκαν στα ευρώ 21.578.686 σημειώνοντας μείωση 11,98 % σε σχέση με το 2019. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της Εταιρείας ανήλθαν σε ευρώ 3.544.897 έναντι ευρώ 3.639.006 το 2019 μειωμένα κατά 2,59 %.

 

Σε επίπεδο Ομίλου οι πωλήσεις παρουσίασαν μείωση της τάξης του 14,44% σε σχέση με το 2019, ενώ καταγράφηκε λειτουργικό κέρδος εκμετάλλευσης ευρώ 711.295, μειωμένο κατά 55% σε σχέση με το 2019. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε κέρδη ευρώ 4.245.532 έναντι ευρώ 5.131.115 το 2019  μειωμένα κατά τα 17,26 %.

 

Η επίδραση της πανδημίας του COVID-19 στις πωλήσεις στις χώρες των Βαλκανίων στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος ήταν σημαντικά μεγαλύτερη από ότι στην Ελλάδα επηρεάζοντας τα αποτελέσματα του Ομίλου. Τα καταστήματα παρέμειναν ανοιχτά για μεγάλο μέρος του έτους, αλλά η επισκεψιμότητα παρέμεινε σε πολύ χαμηλά επίπεδα καθότι η πανδημία ήταν σε μεγάλη έξαρση, ενώ οι κυβερνήσεις δεν παρείχαν στις επιχειρήσεις σημαντικά πακέτα στήριξης, που θα επέτρεπαν τη μείωση του κόστους.

 

Συγκεκριμένα κατά γεωγραφική περιοχή οι πωλήσεις λιανικής σημείωσαν μείωση 10% στην Ελλάδα για τη χρήση του 2020 και 38 % συγκεντρωτικά για τις υπόλοιπες χώρες των Βαλκανίων. Αντίστοιχα το αποτέλεσμα εκμετάλλευσης διαμορφώθηκε σε κέρδος ποσού ευρώ 992.875 στην Ελλάδα σημειώνοντας μείωση κατά 12% σε σχέση με το 2019. Οι χώρες των Βαλκανίων κατέγραψαν για το 2020 ζημιές ποσού  ευρώ 487.985, επηρεάζοντας αρνητικά το αποτέλεσμα του Ομίλου.

Οι πωλήσεις της Εταιρείας στο πρώτο τρίμηνο του 2021 σημείωσαν μείωση σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2020 της τάξης του 3,83%. Με την επαναλειτουργία των καταστημάτων στις 5 Απριλίου με τη μέθοδο του click in store και click away, οι πωλήσεις της Εταιρείας κινούνται σε υψηλότερα επίπεδα από εκείνα του 2020 αλλά και σε ιδιαίτερα ικανοποιητικά επίπεδα αύξησης σε σχέση με την Πασχαλινή περίοδο του 2019. Με βάση τα μέχρι σήμερα στοιχεία, η Διοίκηση εκτιμά ότι οι πωλήσεις μέχρι τις 30/04 θα σημειώσουν διψήφια αύξηση σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2020. Όσον αφορά στην εμπορική δραστηριότητα του Ομίλου στη Ρουμανία, που αποτελεί και τη μεγαλύτερη αγορά των Βαλκανίων όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος, οι λιανικές πωλήσεις για το πρώτο τρίμηνο του 2021 σημειώνουν σημαντική αύξηση της τάξης του 23%.

 

Όσον αφορά τα αποτελέσματα της ενεργειακής δραστηριότητας της θυγατρικής εταιρείας “ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, το 2020 αποδείχθηκε το πτωχότερο υδρολογικά από ενάρξεως λειτουργίας του έργου. Οι πωλήσεις της Εταιρείας που αφορούν την παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκαν κατά 27,50%  και ανήλθαν σε ευρώ 550.144, ενώ το μικτό κέρδος ανήλθε σε ευρώ 250.518 έναντι ευρώ 440.301  της προηγούμενης χρήσης. Οι προοπτικές για το 2021 είναι ευοίωνες καθώς η παραγωγή κατά τους δύο πρώτους μήνες της χρήσης είναι υπερδιπλάσια της περσινής αντίστοιχης περιόδου.

 

Λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας τη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού ευρώ 804.384,36 ήτοι ευρώ 0,02 ανά μετοχή από κέρδη προηγούμενων χρήσεων.

 

2021-04-23 | 09:52:30
Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

 

I.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – I.ΛΑΠΠΑΣ: ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ MΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ


Η εταιρεία Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι.ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε. προχώρησε στην εκμίσθωση καταστήματος ιδιοκτησίας της συνολικής επιφάνειας 884 τ.μ. επί της οδού Ερμού 44 σε μεγάλη εταιρεία αθλητικών ειδών.  

 

Πρόκειται για το δεύτερο ακίνητο της Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι.ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε. στην οδό Ερμού το οποίο πλέον χαρακτηρίζεται ως επενδυτικό, καθώς η εταιρεία διαθέτει ένα ακόμη κατάστημα συνολικής επιφάνειας 1.438 τ.μ. μισθωμένο στην εταιρεία ZARA.


Η τιμή του μηνιαίου μισθώματος αξιολογείται από την αγορά ως ιδιαίτερα ικανοποιητική  και αυξάνει σημαντικά την εκτιμώμενη αγοραία αξία του ακινήτου σύμφωνα με τη φετινή έκθεση (Μάρτιος 2021) των Ανεξάρτητων Εκτιμητών  «FVAT Advisory S.A. – Θ.Κωνσταντακόπουλος» σε σύγκριση με την αντίστοιχη έκθεση των ίδιων Ανεξάρτητων Εκτιμητών το 2018.

 

Η ενοικίαση του εν λόγω καταστήματος, το οποίο μέχρι σήμερα ιδιοχρησιμοποιείται ως κατάστημα Mothercare, συντάσσεται με έναν από τους βασικούς στόχους της εταιρείας για το 2021 που αφορά την εκμετάλλευση της σημαντικής ακίνητης περιουσίας που διαθέτει για τη δημιουργία σταθερού εισοδήματος.

Η συγκεκριμένη επιχειρηματική κίνηση αποτελεί επίσης μέρος της στρατηγικής επανασχεδιασμού του δικτύου των σημείων πώλησης και των καταστημάτων της εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα η στρατηγική περιλαμβάνει τη μεγαλύτερη επένδυση στο ηλεκτρονικό εμπόριο, τη διατήρηση μεγάλων περιφερειακών καταστημάτων πλήρους συλλογής καθώς και μικρότερων σημείων πώλησης σε εμπορικούς δρόμους. Παράλληλα η εταιρεία συνεχώς εξετάζει νέες ευκαιρίες για δημιουργία καταστημάτων σε νέα εμπορικά κέντρα ή σε υπάρχοντα που δεν είχε προηγούμενη παρουσία, προκειμένου να στεγάσει τα εμπορικά σήματα Mothercare & Early Learning Centre, ενώ έχει προβεί ήδη στην ανακαίνιση κάποιων υφιστάμενων σημείων πώλησης και σχεδιάζει την ανακαίνιση των υπολοίπων.

2021-04-22 | 17:31:43
Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

Στο πλαίσιο της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρεία Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ -Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΑΕ ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2021:

 

Ανακοίνωση και Δημοσίευση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 2020 :

Μ. Τετάρτη 28 Απριλίου 2021 (μετά την λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α.).

 

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων :Τρίτη 29 Ιουνίου 2021.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα προτείνει την διανομή μερίσματος στους μετόχους.

 

Ημερομηνία αποκοπής : Πέμπτη 22 Ιουλίου 2021.

 

Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων : Παρασκευή 23 Ιουλίου 2021.

 

Ημερομηνία πληρωμής  : Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021.

 

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις ως άνω ημερομηνίες ενημερώνοντας έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.