ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.

4.32€
Μεταβολή -0.46%
Τελ. ενημ: 17:25:02 - 2021-06-24
 • Υψηλό Ημέρας 5.6
 • Χαμηλό Ημέρας 3.04
 • Άνοιγμα 4.32
 • Προηγούμενο Κλείσιμο 4.34
 • Όγκος 1.697
 • Τζίρος 7307.76
 • Αγορά 0,00€
 • Πώληση 4,32€
 • Κεφαλαιοποίηση 80213379.84
 • Αριθμος Μετοχών 18567912
 • Κωδ. ISIN GRS805003001
 • BBGID BBG00Z0GKKY2
 • Κλάδος Ασφάλειες Ιδιοκτησίας & Ζημιών

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

ΔιάστημαΕλάχιστη ΤιμήΜέγιστη ΤιμήΜεταβολή %Συνολικός ΌγκοςΠράξειςΤζίρος
7 Ημέρες4,1804,3401,414.307306.152
30 Ημέρες3,9604,5006,4075.64641314.696
3 Μήνες3,3804,50025,58208.8071.38113.947
6 Μήνες3,1004,50024,14322.4722.05012.149
12 Μήνες3,1004,50024,14322.4722.05012.149
2021-06-18 | 12:01:44
ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ

Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία: «ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ (INTERLIFE) Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 17 Ιουνίου 2021 τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου όπως αυτά εκλέχθησαν με την από 16.06.2021 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, συγκροτήθηκαν σε σώμα και εξέλεξαν τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου. Κατόπιν τούτου η συγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής Ελέγχου έχει ως ακολούθως:  

 

1.  Απόστολος Χρυσοστομίδης του Αχιλλέως και της Κυριακής, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου

2.  Παναγιώτης Βοτσαρίδης του Ιωάννη και της Γεωργίας, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

3. Δημήτριος Δημαρέλης του Χρήστου και της Δέσποινας, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

 

Σημειώνεται ότι η Επιτροπή Ελέγχου είναι τριμελής ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία απαρτίζεται εξ ολοκλήρου από τρίτους (ήτοι πρόσωπα που δεν είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου), εκ των οποίων τα δύο τουλάχιστον μέλη πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας με αναλογική εφαρμογή των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

 

Περαιτέρω σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου είναι ανεξάρτητο πρόσωπο από την Εταιρία με αναλογική εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

 

Σύμφωνα με την οικεία απόφαση η οποία ελήφθη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την 16/06/2021 η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέχθηκε στην αυτή Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία (θητεία του Δ.Σ.) ξεκινάει από την ημερομηνία απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ήτοι την 16 Ιουνίου 2021 και διαρκεί για πέντε έτη ήτοι μέχρι την 16/06/2026 με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση που εγκρίνει τον ισολογισμό του πέμπτου έτους.

                 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ
2021-06-18 | 12:01:08
ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α. - ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ

Επιαυνάπτεται πρακτικό συγκρότησης σε σώμα Επιτροπής Ελέγχου και εκλογής προέδρου της.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ
2021-06-18 | 11:59:57
ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α. - ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Επιαυνάπτεται απόσπασμα πρακτικού Γενικής Συνέλευσης για εκλογή Επιτροπής Ελέγχου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
2021-06-18 | 11:57:44
ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α. - ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ ΔΣ

Επισυνάπτεται το πρακτικό συγκρότησης σε σώμα του νέου ΔΣ  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ ΔΣ
2021-06-18 | 11:56:17
ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α. - ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΔΣ

Επισυνάπτεται το απόσπασμα πρακτικού της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α. ως προς την εκλογή νέου ΔΣ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΔΣ
2021-06-18 | 11:51:29
ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία: «ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ (INTERLIFE) Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το νέο 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, που εκλέχθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 16ης Ιουνίου 2021, συγκροτήθηκε σε σώμα στις 17 Ιουνίου 2021, ως ακολούθως:

 

 

1. Ιωάννης Βοτσαρίδης του Παναγιώτη, εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

2. Ευάγγελος Δρυμπέτας του Ιωάννη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Αντιπρόεδρος

3. Κωνσταντίνος Βοτσαρίδης του Παναγιώτη, εκτελεστικό μέλος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος

4. Γεωργία Βοτσαρίδου του Χρήστου, εκτελεστικό μέλος, Μέλος

5. Αθανάσιος Πρόιος του Γεωργίου, εκτελεστικό μέλος, Μέλος

6. Ευαγγελία Μηντζιώρη του Φωτίου, εκτελεστικό μέλος, Μέλος

7. Δημήτριος Παπαδόπουλος του Γεωργίου, μη εκτελεστικό μέλος, Μέλος

8. Πασχαλίνα Γούτα του Βασιλείου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Μέλος

9. Στυλιανή Αλεξανδρή του Δημητρίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Μέλος

 

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου – σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό της Εταιρίας- ξεκινάει από την ημερομηνία απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 16 Ιουνίου 2021 και διαρκεί για πέντε (5) έτη από την εκλογή του, ήτοι μέχρι την 16 Ιουνίου 2026 με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση που εγκρίνει τον ισολογισμό του πέμπτου έτους.     

               

Θεσσαλονίκη, 18/06/2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
2021-06-17 | 10:16:53
ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ/ ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2020

 


Επισυνάπτεται η ανακοίνωση.

Ανακοίνωση Διανομής Μερίσματος
2021-06-17 | 09:53:09
ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία«ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ (INTERLIFE) ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό  ότι την 16η Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας στο Κτήμα Χρηστίδη, στην ¶νω Περαία Θεσσαλονίκης επί της οδού Μεταμορφώσεως και στη θέση «Ρέμα Χατζημπαλή», Τ.Κ. 57019, κατόπιν της από 26/05/2021 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου. Στη  Γενική Συνέλευση υπήρξε απαρτία σύμφωνα με το νόμο. 

Επισυνάπτονται οι αποφάσεις τις Γενικής Συνέλευσης. 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
2021-05-26 | 17:11:43
ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α. - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των Μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία
«ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ (INTERLIFE) Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων»
σε Τακτική Γενική Συνέλευση

 

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και μετά από την 26/05/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι στην Τακτική Γενική Συνέλευση την 16 Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 μ.μ. (ώρα προσέλευσης 15:30 μ.μ.) στο Κτήμα Χρηστίδη, στην ¶νω Περαία Θεσσαλονίκης επί της οδού Μεταμορφώσεως και στη θέση «Ρέμα Χατζημπαλή», Τ.Κ. 57019 (αναλυτικές πληροφορίες για την τοποθεσία μπορείτε να βρείτε στο http://www.ktimaxristidi.gr/el/topothesia.aspx), προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2020 - 31/12/2020 με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
 2. Διάθεση κερδών για την εταιρική χρήση 01/01/2020 -31/12/2020.
 3. Έγκριση κατ¶ άρθρο 108 του ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 01/01/2020 - 31/12/2020 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη, σύμφωνα με την παρ. 1 περ. γ¶ του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.
 4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2021 - 31/12/2021 και καθορισμός της αμοιβής.
 5. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/2020 - 31/12/2020 και προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2021.
 6. Έγκριση των αμοιβών των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για το β¶ εξάμηνο της εταιρικής χρήσης 2020 και προέγκριση των αμοιβών των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2021.
 7. Επικύρωση και έγκριση της απόφασης του Δ.Σ. με ημερομηνία 30/12/2020 περί αντικατάστασης του παραιτηθέντος μέλους Δ.Σ., Ροδούλας Τσιότσου (ανεξάρτητο μέλος) από την Πασχαλίνα Γούτα (ανεξάρτητο μέλος).
 8. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου προς τους Μετόχους για την εταιρική χρήση 01/01/2020 - 31/12/2020, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, ως ισχύει.
 9. Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας και Αξιοπιστίας των μελών Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4706/2020.
 10. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μελών αυτού.
 11. Καθορισμός είδους, σύνθεσης (αριθμός μελών και ιδιότητές τους) και θητείας της Επιτροπής Ελέγχου.
 12. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 44 του ν.4449/2017.
 13. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Έκθεσης Αποδοχών της εταιρικής χρήσης 01/01/2020 - 31/12/2020, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν.4548/2018 ως ισχύει (η ψήφος των μετόχων είναι συμβουλευτική).
 14. Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών του άρθρου 110 του ν. 4548/2018.
 15. Παροχή έγκρισης για την απόκτηση ιδίων μετοχών της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018 και χορήγηση σχετικής εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό του ακριβούς χρόνου έναρξης του προγράμματος και τη ρύθμιση όλων των διατυπώσεων και διαδικασιών επί του θέματος.
 16. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 23 Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που αναγράφεται ανωτέρω, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει. Σημειώνεται ότι για την εν λόγω Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση δε θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση.

Η Εταιρία, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου.

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρίας στα αρχεία του Συστήματος ¶υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) το οποίο τηρείται ηλεκτρονικά στο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Χ.Α.Κ.) και στο αρχείο Συστήματος ¶υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται το «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρία» (ATHEXCSD) κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης, ήτοι της 11/06/2021 (ημερομηνία καταγραφής).

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρίας με τα αρχεία του Χ.Α.Κ. και της Ε.Χ.Α.Ε.

Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την οικεία ημερομηνία καταγραφής.

Για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 11/06/2021 (ημερομηνία καταγραφής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης την 16/06/2021, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4548/2018, ως ισχύει σήμερα.

Η άσκηση του δικαιώματος συμμετοχής και ψήφου δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πωλήσεως και μεταβιβάσεως αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου

Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να ορίσει έως τρεις (3) αντιπροσώπους, τα δε νομικά πρόσωπα/μέτοχοι έως τρία (3) φυσικά πρόσωπα.

Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην Εταιρία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της συνέλευσης. Όσοι από τους μετόχους της Εταιρίας είναι νομικά πρόσωπα πρέπει μέσα στην ίδια προθεσμία να καταθέσουν σύμφωνα με το νόμο και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα.

Έντυπο πληρεξουσιότητας για το διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο στους μετόχους σε έγχαρτη μορφή στην έδρα της Εταιρίας και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα αυτής www.interlife.gr. Το έντυπο αυτό αποστέλλεται, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, ή ταχυδρομικά στην έδρα της Εταιρίας ή στον αριθμό fax 2310499099, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected] ή κατατίθεται στην έδρα της Εταιρίας, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που το έντυπο διορισμού αντιπροσώπου αποσταλεί ταχυδρομικά στην Εταιρία ή μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και ως εκ τούτου δεν έχει υπογραφεί ενώπιον του αρμόδιου υπάλληλου της Εταιρίας, θα πρέπει να φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του υπογράφοντος μετόχου, άλλως δε θα γίνεται δεκτό από την Εταιρία. Ο δικαιούχος Μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρία, καλώντας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα τηλέφωνα 2310499069 και 2310499070.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην  Εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων, σύμφωνα με τα ανωτέρω, δύναται να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της  Εταιρίας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν ή β)είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ανωτέρω υπό α¶ έως γ¶ περιπτώσεις.

Διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος μέσω επιστολικής ψήφου

Οι μέτοχοι που δικαιούνται να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση μπορούν να ψηφίσουν από απόσταση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, με ψηφοφορία που διεξάγεται πριν από τη Γενική Συνέλευση (επιστολική ψήφος). Συνεπώς, όσοι εκ των μετόχων επιθυμούν να συμμετάσχουν στη ψηφοφορία επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως με επιστολική ψήφο, δέον να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Eταιρίας www.interlife.gr και να βρουν το έντυπο επιστολικής ψήφου - ψηφοδέλτιο με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Τα έντυπα επιστολικής ψήφου - ψηφοδέλτια αποστέλλονται συμπληρωμένα και νομίμως υπογεγραμμένα με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του υπογράφοντος (μέτοχος ή αντιπρόσωπός του), ή ταχυδρομικά στην έδρα της Εταιρίας ή στον αριθμό fax 2310499099, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected] ή κατατίθενται στην έδρα της Εταιρίας. Ο δικαιούχος Μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου επιστολικής ψήφου - ψηφοδελτίου και της παραλαβής του από την Εταιρία, καλώντας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα τηλέφωνα: 2310499069 και 2310499070.

Επισημαίνεται ότι οι μέτοχοι που ψηφίζουν με επιστολική ψήφο υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 16:00 μ.μ. της 15/06/2021).

Δικαιώματα μειοψηφίας μετόχων

H  Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους:

 • Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση ήτοι μέχρι την 01/06/2021. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των Μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης, που έχει υποβληθεί από τους Μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 123 παρ. 4 του ν. 4548/2018.
 • Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των Μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 123 παρ. 3 του ν. 4548/2018 έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
 • Μέτοχος μπορεί να ζητήσει από το Διοικητικό Συμβούλιο, δια αιτήσεως που υποβάλλεται στην  Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως, όπως παράσχει προς αυτήν τις αιτούμενες πληροφορίες για τις εταιρικές υποθέσεις, στην περίπτωση που αυτές θεωρούνται χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διατάξεως. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά, που κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της  Εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της  Εταιρίας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.
 • Μέτοχοι που εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον ενός δεκάτου (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν, δια αιτήσεως η οποία θα έχει περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως, όπως το τελευταίο χορηγήσει πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της  Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.
 • Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

Σε όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες

Η Πρόσκληση, το έντυπο πληρεξουσιότητας, το έντυπο επιστολικής ψήφου/ψηφοδέλτιο, το σχέδιο προτεινόμενων αποφάσεων/εισηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διατάξεως, τα δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων του άρθρου 141 του ν. 4548/2018 ως ισχύει καθώς και τα έγγραφα που θα υποβληθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση είναι διαθέσιμα σε έγχαρτη μορφή στην έδρα της  Εταιρίας, στη Θέρμη, 14ο χλμ Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Πολυγύρου (τηλ επικοινωνίας 2310499069 και 2310499070) και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.interlife.gr

 

Θεσσαλονίκη, 26/05/2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.

2021-05-25 | 17:34:38
ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α. - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Αύξηση Παραγωγής και Υψηλά Κέρδη το ΑΑ Τρίμηνο του 2021

Πολύ θετικά είναι τα Οικονομικά Αποτελέσματα του ΑΆ Τριμήνου 2021 της INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α. παρά το δυσμενές κλίμα που δημιούργησε η υγειονομική κρίση.

 

Η  INTERLIFE κατέγραψε αύξηση του συνόλου της Εγγεγραμμένης Παραγωγής της κατά +9,20% (17,95 εκατ. ¤ έναντι 16,43 εκατ. ¤ το ΑΆ Τρίμηνο του 2020). Συγκεκριμένα η Παραγωγή στον Κλάδο Οχημάτων σημείωσε αύξηση +5,54% και στους Λοιπούς Κλάδους αύξηση +14,53% .

 

Τα Κέρδη προ Φόρων, για την ίδια χρονική περίοδο,  ανέρχονται σε 8,2 εκατ. ¤.

 

Το Χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας την εν λόγω χρονική περίοδο διαμορφώθηκε ως εξής: 57,28 % Κλάδος Οχημάτων και 42,72% Λοιποί Κλάδοι.

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με στοιχεία της Ε.Α.Ε.Ε. για την Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά ο Κλάδος Οχημάτων κατέγραψε απώλειες -3,9%, οι Λοιποί Κλάδοι αύξηση +6,9% ενώ στο σύνολο της Παραγωγής η μεταβολή είναι +2,9%.

 

2021-05-19 | 08:56:18
ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΝΕΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧ?Ν ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

 

 

Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία: «ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ (INTERLIFE) Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων»  ανακοινώνει  στο επενδυτικό κοινό ότι µε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, ο κος Ιωακείμ Σγουρός, ορίστηκε ως νέος Υπεύθυνος Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της εταιρίας.

Τα στοιχεία επικοινωνίας του έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας.

                                          

 

Θεσσαλονίκη, 18/05/2021

 Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΝΕΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧ?Ν ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
2021-05-12 | 17:25:15
ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΝΕΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η Εταιρία με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ (INTERLIFE) Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων» ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την από 05/05/2021 ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, η κα Μαρία Κωτσιοπούλου τοποθετείται ως νέα Υπεύθυνη της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρίας, σε αντικατάσταση του κου Δημήτριου Μπεζίκη, ως πληρούσα των προϋποθέσεων του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου.

Η κα Μαρία Κωτσιοπούλου ανέλαβε τα καθήκοντα της Υπεύθυνης της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου από την  07/05/2021.

 

                                          

Θεσσαλονίκη, 11/05/2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.

2021-04-29 | 17:47:43
ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α. - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ & ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

Επισυνάπτεται το Δελτίο Τύπου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ