Γ.Ε.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝ.ΕΜΠ. ΕΤ. Α.Ε.

0,013€
Μεταβολή 0%
Τελ. ενημ: 17:25:04 - 2021-11-26
 • Υψηλό Ημέρας 0.015
 • Χαμηλό Ημέρας 0.01
 • Άνοιγμα 0
 • Προηγούμενο Κλείσιμο 0.0125
 • Όγκος 0
 • Τζίρος 0
 • Αγορά 0,00€
 • Πώληση 0,00€
 • Κεφαλαιοποίηση 964080.575
 • Αριθμος Μετοχών 77126446
 • Κωδ. ISIN GRS254183007
 • BBGID BBG000G93Z74
 • Κλάδος Οικιακές Συσκευές

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

ΔιάστημαΕλάχιστη ΤιμήΜέγιστη ΤιμήΜεταβολή %Συνολικός ΌγκοςΠράξειςΤζίρος
7 Ημέρες0,0130,0130,00000
30 Ημέρες0,0130,0130,00000
3 Μήνες0,0130,0130,00000
6 Μήνες0,0130,0130,00000
12 Μήνες0,0130,0130,00000
2021-09-27 | 16:58:01
Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΛΗΨΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

 

Η  εταιρεία «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «η Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατέθεσε την με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 69242/2021 και με Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 177/2021 αίτηση λήψης προληπτικών μέτρων κατ' άρθρα 80 παρ. 3 και 86 του Ν. 4738/2020, η οποία συζητήθηκε ενώπιον του Πολιμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, κατά τη δικάσιμο της 15ης Σεπτεμβρίου 2021. Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών έκανε εν μέρει δεκτή την ως άνω αίτηση και χορήγησε προσωρινή διαταγή, με την οποία προσωρινά α) αναστέλλει τα μέτρα, εκκρεμή ή μη, ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της Εταιρείας για την ικανοποίηση απαιτήσεων που ρυθμίζονται από τους όρους της προς επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης μεταξύ της Εταιρείας και των πιστωτών της, β) αναστέλλει τη λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου κατά της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της συντηρητικής κατάσχεσης και της εγγραφής προσημείωσης υποθήκης, συναινετικής ή κατ' αντιδικία, εκτός εάν με αυτό επιδιώκεται η αποτροπή της απομάκρυνσης ή αφαίρεσης ή μετακίνησης κινητών πραγμάτων της επιχείρησης, τεχνολογικού ή εν γένει εξοπλισμού της που δεν έχει συμφωνηθεί και ενέχει τον κίνδυνο απαξίωσης της επιχείρησης της Εταιρείας, γ) απαγορεύει την με οποιονδήποτε τρόπο δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας, μέχρι την έκδοση απόφασης της από 31/03/2021 και με ειδικό αριθμό κατάθεσης 98/2021 αίτησης περί επικύρωσης Συμφωνίας Εξυγίανσης και όχι πέραν των δώδεκα μηνών από την κατάθεση της ως άνω αίτησης.

Η κατά τα ανωτέρω χορηγηθείσα προληπτική προστασία της Εταιρείας θα διασφαλίσει, μέχρι την έκδοση απόφασης επί της αίτησης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης, την περιουσιακή της ενότητα, την μη ελάττωση του ενεργητικού της, η οποία θα προξενούσε ανεπανόρθωτη βλάβη στην εξυγιαντική διαδικασία που έχει ήδη εκκινήσει, και θα εξασφαλίσει την ομαλή λειτουργία της Εταιρείας, ρητώς συμπεριλαμβανομένης της έγκαιρης καταβολής των δεδουλευμένων μισθών στους εργαζομένους της.

Η Εταιρεία θα συνεχίσει να ενημερώνει το επενδυτικό κοινό κατά τα επόμενα στάδια της διαδικασίας εξυγίανσης.

Υπεύθυνο πρόσωπο για τη δημοσίευση της παρούσας Ανακοίνωσης, η οποία περιέχει προνομιακή πληροφορία, είναι ο κ. Θρασύβουλος Τσαμούρης, του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας.

Αιγάλεω, 27 Σεπτεμβρίου 2021