Γεν. Εμπορίου & Β/νιας (ΚΟ)

1.345€
Μεταβολή 1.89%
Τελ. ενημ: 17:25:00 - 2021-09-17
 • Υψηλό Ημέρας 1.715
 • Χαμηλό Ημέρας 0.924
 • Άνοιγμα 1.37
 • Προηγούμενο Κλείσιμο 1.32
 • Όγκος 9.906
 • Τζίρος 13341.285
 • Αγορά 0,00€
 • Πώληση 1,35€
 • Κεφαλαιοποίηση 32360700
 • Αριθμος Μετοχών 24060000
 • Κωδ. ISIN GRS137003000
 • BBGID BBG000BVPV39
 • Κλάδος Προμηθευτές Βιομηχ.

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

ΔιάστημαΕλάχιστη ΤιμήΜέγιστη ΤιμήΜεταβολή %Συνολικός ΌγκοςΠράξειςΤζίρος
7 Ημέρες1,2851,3701,5141.2776511.055
30 Ημέρες1,0701,44017,98447.24497725.402
3 Μήνες0,9901,44029,33711.3521.40513.304
6 Μήνες0,8001,44060,121.377.4072.72512.227
12 Μήνες0,6801,44078,151.810.4103.8097.519
2021-09-08 | 14:27:51
ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - ΝΕΟΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
2021-07-30 | 13:43:49
ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Η εταιρία «ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 (άρθρα 3 (ιστ), (ββ) και 21), σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ο Κος Κρεμύδας Παναγιώτης του Γεωργίου, Α' Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το άρθρο 19 του κανονισμού), ενημέρωσε την εταιρεία ότι κατά την συνεδρίαση του Χ.Α. της 29-07-2021 προέβη στην αγορά 1.318 ονομαστικών κοινών μετοχών της εταιρείας, συνολικής αξίας Ευρώ 1.500,50.

2021-07-26 | 15:25:29
ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Η εταιρία «ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 (άρθρα 3 (ιστ), (ββ) και 21), σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ο Κος Κρεμύδας Παναγιώτης του Γεωργίου, Α' Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το άρθρο 19 του κανονισμού), ενημέρωσε την εταιρεία ότι κατά την συνεδρίαση του Χ.Α. της 23-07-2021 προέβη στην αγορά 1.470 ονομαστικών κοινών μετοχών της εταιρείας, συνολικής αξίας Ευρώ 1.501,56.