Γεν. Εμπορίου & Β/νιας (ΚΟ)

1.04€
Μεταβολή -1.89%
Τελ. ενημ: 17:25:02 - 2021-06-17
 • Υψηλό Ημέρας 1.35
 • Χαμηλό Ημέρας 0.728
 • Άνοιγμα 1.04
 • Προηγούμενο Κλείσιμο 1.04
 • Όγκος 1.500
 • Τζίρος 1560
 • Αγορά 0,00€
 • Πώληση 0,00€
 • Κεφαλαιοποίηση 25022400
 • Αριθμος Μετοχών 24060000
 • Κωδ. ISIN GRS137003000
 • BBGID BBG000BVPV39
 • Κλάδος Προμηθευτές Βιομηχ.

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

ΔιάστημαΕλάχιστη ΤιμήΜέγιστη ΤιμήΜεταβολή %Συνολικός ΌγκοςΠράξειςΤζίρος
7 Ημέρες1,0401,0650,0023.430396.137
30 Ημέρες0,9701,0650,97208.3123859.272
3 Μήνες0,8001,07023,81666.0551.32011.059
6 Μήνες0,7701,07030,82868.4661.7816.950
12 Μήνες0,6401,07047,521.241.0152.8384.418
2021-06-08 | 12:37:35
ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Η εταιρία «ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 (άρθρα 3 (ιστ), (ββ) και 21), σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Κα Μαυρουδή Παναγιώτα του Δημητρίου, εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το άρθρο 19 του κανονισμού), ενημέρωσε την εταιρεία ότι κατά την συνεδρίαση του Χ.Α. της 07-06-2021 προέβη στην αγορά 1.438 ονομαστικών κοινών μετοχών της εταιρίας, συνολικής αξίας Ευρώ 1.487,70.

2021-06-07 | 14:06:50
ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Η εταιρία «ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 (άρθρα 3 (ιστ), (ββ) και 21), σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ο Κος Κρεμύδας Παναγιώτης του Γεωργίου, Α' Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το άρθρο 19 του κανονισμού), ενημέρωσε την εταιρεία ότι κατά την συνεδρίαση του Χ.Α. της 04-06-2021 προέβη στην αγορά 2.150 ονομαστικών κοινών μετοχών της εταιρείας, συνολικής αξίας Ευρώ 2.186,71. 

2021-06-04 | 14:25:32
ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Η εταιρία «ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 (άρθρα 3 (ιστ), (ββ) και 21), σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Κα Μαυρουδή Παναγιώτα του Δημητρίου, εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το άρθρο 19 του κανονισμού), ενημέρωσε την εταιρεία ότι κατά την συνεδρίαση του Χ.Α. της 03-06-2021 προέβη στην αγορά 2.012 ονομαστικών κοινών μετοχών της εταιρίας, συνολικής αξίας Ευρώ 2.099,55.

2021-05-21 | 13:03:35
ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Η εταιρία «ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 (άρθρα 3 (ιστ), (ββ) και 21), σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Κα Μαυρουδή Παναγιώτα του Δημητρίου, εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το άρθρο 19 του κανονισμού), ενημέρωσε την εταιρεία ότι κατά την συνεδρίαση του Χ.Α. της 20-05-2021 προέβη στην αγορά 3.766 ονομαστικών κοινών μετοχών της εταιρίας, συνολικής αξίας Ευρώ 3.852,97.

2021-05-21 | 13:02:47
ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 20-05-2021-ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
2021-05-21 | 13:00:44
ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΣ 20-05-2021-ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΣ ΣΕ ΣΩΜΑ-ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
2021-05-21 | 12:59:56
ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 19-05-2021
2021-05-20 | 17:25:54
ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΌ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε.» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σε συνέχεια απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 19.05.2021 περί εκλογής Επιτροπής Ελέγχου, συνήλθε στις 20.05.2021 σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με θέματα την συγκρότηση του σε σώμα, την παροχή αρμοδιοτήτων για την εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας και τον ορισμό των μελών της  Επιτροπής Ελέγχου, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως αυτές αναφέρονται στην απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Κατά τη συνεδρίαση και κατόπιν ψηφοφορίας σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο και τον κανονισμό λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέχτηκαν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, τα κάτωθι μέλη Δ.Σ.:

 • Ιωάννης Λέτσιος του Δημητρίου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
 • Περικλής Βασιλόπουλος του Τίτου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
 • Ελευθέριος Κονδύλης του Λάσκαρη, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας είναι πενταετής, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας της, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την εξαετία.

Η εκλογή προέδρου τηςΕπιτροπής Ελέγχου θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή σε ειδική συνεδρίαση της για την συγκρότησή της σε σώμα.

 

2021-05-20 | 13:11:18
ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2020
2021-05-20 | 13:05:53
ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε.» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σε συνέχεια απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 19.05.2021 περί εκλογής Επιτροπής Ελέγχου, και της από 20.05.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας περί ορισμού των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, συνήλθαν την 20.05.2021 σε συνεδρίαση άπαντα τα νεοεκλεγέντα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, με μοναδικό θέμα την συγκρότηση σε Σώμα.

Κατά τη συνεδρίαση εκλέχτηκε, κατόπιν ψηφοφορίας σύμφωνα με τον κανονισμό της Επιτροπής, ο κ. Ιωάννης Λέτσιος του Δημητρίου ως Πρόεδρος. 

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή Ελέγχου της εταιρείας συγκροτείται σε σώμα ως ακολούθως:

 • Ιωάννης Λέτσιος του Δημητρίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου
 • Περικλής Βασιλόπουλος του Τίτου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου
 • Ελευθέριος Κονδύλης του Λάσκαρη, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου
2021-05-20 | 13:05:13
ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε.» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το νέο επταμελές (7μελές) Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας που εκλέχθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε την 19η Μαΐου 2021, με πενταετή θητεία η οποία αρχίζει από την εκλογή του και παρατείνεται, σύμφωνα με το άρθρο 19 του καταστατικού, αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την εξαετία, η σύνθεση  του οποίου είναι απόλυτα εναρμονισμένη με τις επιταγές τα κριτήρια και τις ρυθμίσεις του άρθρου 5 του ν. 4706/2020 και του άρθρου 3 του ν. 3016/2002, συγκροτήθηκε σε σώμα με την από 20.05.2021 πρώτη συνεδρίασή του, ως ακολούθως:

 

1. Γεώργιος Κρεμύδας του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Εκτελεστικό μέλος)
 
2. Ιωάννης Λέτσιος του Δημητρίου, Ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).
 
3. Παναγιώτης Κρεμύδας του Γεωργίου, Πρώτος (Α) Εκτελεστικός Αντιπρόεδροςτου Διοικητικού Συμβουλίου (Εκτελεστικό μέλος)
 
4. Κωνσταντίνος Κρεμύδας του Γεωργίου και της Μαρίας, Δεύτερος (Β) Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Εκτελεστικό μέλος).
 
5. Παναγιώτα Μαυρουδή του Δημητρίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Εκτελεστικό μέλος).
 
6. Περικλής Βασιλόπουλος του Τίτου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).
 
7. Ελευθέριος Κονδύλης του Λάσκαρη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).
 

2021-05-20 | 12:59:24
ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (Ορθή Επανάληψη)
2021-05-19 | 16:50:28
ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
2021-05-10 | 13:18:19
ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Η εταιρία «ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 (άρθρα 3 (ιστ), (ββ) και 21), σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Κα Μαυρουδή Παναγιώτα του Δημητρίου, εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το άρθρο 19 του κανονισμού), ενημέρωσε την εταιρεία ότι κατά την συνεδρίαση του Χ.Α. της 07-05-2021 προέβη στην αγορά 5.000 ονομαστικών κοινών μετοχών της εταιρίας, συνολικής αξίας Ευρώ 5.116,75.

2021-04-29 | 12:16:37
ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Η εταιρία «ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 (άρθρα 3 (ιστ), (ββ) και 21), σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ο Κος Κρεμύδας Κωνσταντίνος του Γεωργίου, εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το άρθρο 19 του κανονισμού), ενημέρωσε την εταιρεία ότι κατά την συνεδρίαση του Χ.Α. της 28-04-2021 προέβη στην πώληση 10.000 ονομαστικών κοινών μετοχών της εταιρείας, συνολικής αξίας Ευρώ 9.937,57.

2021-04-22 | 13:30:18
ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Η εταιρία «ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 (άρθρα 3 (ιστ), (ββ) και 21), σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ο Κος Κρεμύδας Παναγιώτης του Γεωργίου, εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το άρθρο 19 του κανονισμού), ενημέρωσε την εταιρεία ότι κατά την συνεδρίαση του Χ.Α. της 21-04-2021 προέβη στην αγορά 1.406 ονομαστικών κοινών μετοχών της εταιρείας, συνολικής αξίας Ευρώ 1.270,78.

2021-04-22 | 13:29:51
ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
2021-04-21 | 15:10:50
ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Η εταιρία «ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 (άρθρα 3 (ιστ), (ββ) και 21), σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ο Κος Κρεμύδας Παναγιώτης του Γεωργίου, εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το άρθρο 19 του κανονισμού), ενημέρωσε την εταιρεία ότι κατά την συνεδρίαση του Χ.Α. της 20-04-2021 προέβη στην αγορά 750 ονομαστικών κοινών μετοχών της εταιρείας, συνολικής αξίας Ευρώ 710,46.