FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. (ΚΟ)

8,800€
Μεταβολή 2.33%
Τελ. ενημ: 17:25:02 - 2021-06-17
 • Υψηλό Ημέρας 9.65
 • Χαμηλό Ημέρας 7.95
 • Άνοιγμα 0
 • Προηγούμενο Κλείσιμο 8.8
 • Όγκος 0
 • Τζίρος 0
 • Αγορά 0,00€
 • Πώληση 8,80€
 • Κεφαλαιοποίηση 103136211.2
 • Αριθμος Μετοχών 11720024
 • Κωδ. ISIN GRS259003002
 • BBGID BBG000GHDKQ7
 • Κλάδος Υλικά Συσκευασίας

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

ΔιάστημαΕλάχιστη ΤιμήΜέγιστη ΤιμήΜεταβολή %Συνολικός ΌγκοςΠράξειςΤζίρος
7 Ημέρες8,5509,0000,003.528307.669
30 Ημέρες8,2009,2001,735.813712.195
3 Μήνες8,2009,2503,5326.5272773.831
6 Μήνες8,2009,600-2,2249.3435143.639
12 Μήνες6,1009,60036,43133.9811.2954.318
2021-06-03 | 17:15:29
FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

(συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 4 του ν. 4548/2018)

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FLEXOPACK

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ»

και τον διακριτικό τίτλο «FLEXOPACK A.E.»,

σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 582101000

___________________________

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «FLEXOPACK A.E.» (εφεξής για λόγους συντομίας η «Εταιρεία»), καλεί σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό τους κ.κ. μετόχους της Εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 25η Ιουνίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στο Κορωπί Αττικής (θέση Τζήμα, οδός Ηφαίστου αριθ. 37), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Υποβολή προς έγκριση των ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020-31.12.2020) καθώς και της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για την εν λόγω χρήση.

Θέμα 2ο: Υποβολή προς έγκριση της ετήσιας Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως των Ελεγκτών για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020-31.12.2020).

Θέμα 3ο: Υποβολή και παρουσίαση της ετήσιας Εκθέσεως Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020-31.12.2020).  

Θέμα 4ο: Έγκριση διαθέσεως (διανομής) αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσεως 2020 (01.01.2020-31.12.2020), λήψη αποφάσεως περί διανομής (καταβολής) μερίσματος και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων.

Θέμα 5ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2020 (01.01.20220-31.12.2020), καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

Θέμα 6ο: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας από το Δημόσιο Μητρώο για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021) και καθορισμός της αμοιβής αυτής.

 

Θέμα 7ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά την χρήση 2020 (01.01.2020-31.12.2020).

Θέμα 8ο: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών της χρήσεως 2020 (01.01.2020-31.12.2020) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018.   

Θέμα 9ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού.

Θέμα 10ο: Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει σήμερα.

Θέμα 11ο: Καθορισμός - προέγκριση αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021), καθώς και παροχή άδειας για προκαταβολή της αμοιβής στα ως άνω πρόσωπα για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4548/2018.

Θέμα 12ο: Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4706/2020.

Θέμα 13ο: Παροχή εγκρίσεως - αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας για τη διενέργεια πράξεων που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς και για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

 

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη αποφάσεως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, η Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 9η Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερησίας διατάξεως, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 130 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Σημειώνεται ότι για την εν λόγω Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση.

 

Σύμφωνα με τα άρθρα 121 παρ. 4, 124 και 128 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

 

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ

Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου. Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, αρχική ή τυχόν Επαναληπτική, δικαιούνται να συμμετέχουν και να ψηφίζουν μόνο τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης (5Ης) ημέρας πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι κατά την 20.06.2021 (ημερομηνία καταγραφής). Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση της εξ αναβολής ή τυχόν Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής (άρθρο 124 παρ. 6 του ν. 4548/2018).

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται μέτοχος που δικαιούται να συμμετάσχει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου ο εγγεγραμμένος κατά την ημερομηνία καταγραφής στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος βάσει της σχετικής ημερομηνίας μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (ν. 4548/2018, ν. 4569/2018, ν. 4706/2020 και Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1212) ως και του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΦΕΚ Β΄ 1007/16.03.2021).

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία μέχρι και πριν την έναρξη διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση. Μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τον διαμεσολαβητή, εκτός αν η Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της τηρουμένων των κείμενων διατάξεων (άρθρο 19 παρ. 1 του ν. 4569/2018, άρθρο 124 παρ. 5 του ν. 4548/2018).

Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

 

B. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

(α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 10.06.2021, δηλ. δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται  κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, μέχρι την 12.06.2021, δηλ. δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας (ιδ. κατωτέρω), μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

(β) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 18.06.2021, δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, τα δε σχέδια αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018, μέχρι την 19.06.2021, δηλ. έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

(γ) Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 19.06.2021, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα  ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

(δ) Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 19.06.2021, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.    

(ε) Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση του πρώτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

 

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Ο μέτοχος συμμετέχει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

(α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,

(β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εν γένει της διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

(γ) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

(δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα των περιπτώσεων α΄ έως γ΄.

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην Εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι την 23.06.2021 και ώρα 15:00) ή, σε περίπτωση μετόχων που ταυτοποιούνται μέσω διαμεσολαβητών, μέσω επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τους διαμεσολαβητές.

Η Εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (http://www.flexopack.com) το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό εκπροσώπου ή αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Ηφαίστου 37, θέση Τζήμα, Κορωπί Αττικής) ή αποστέλλεται τηλεομοιοτυπικώς στο fax 210-66.26.583 σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή το αργότερο μέχρι την 23.06.2021 και ώρα 15:00.

Ο μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας για το σκοπό αυτό κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 210-66.80.000.

 

Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι πληροφορίες των παρ. 3 και 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018 και συγκεκριμένα η Πρόσκληση για τη σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, το έντυπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον διορισμό εκπροσώπου ή αντιπροσώπου για την συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση, τα σχέδια αποφάσεων για κάθε θέμα της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης, καθώς και τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (http://www.flexopack.com) και σε έγχαρτη μορφή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Ηφαίστου 37, θέση Τζήμα, Κορωπί Αττικής).  

 

Κορωπί, 3 Ιουνίου 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο

2021-05-28 | 17:29:33
FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ

 


Η Εταιρεία «FLEXOPACK A.E.B.E. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» (εφεξής για λόγους συντομίας «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σήμερα, 28 Μαΐου 2021 και ώρα 14:00, πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση της FLEXOPACK AEBE στους αναλυτές για τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2020 μέσω τηλεδιάσκεψης.

 Το υλικό της παρουσίασης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.flexopack.com) καθώς και σε αυτή του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr).         Κορωπί, 28 Μαΐου 2021

Για την Εταιρεία  

ΕΤΗΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ
2021-05-18 | 17:52:47
FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «FLEXOPACK Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), σε συνέχεια της παρασχεθείσας από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 29ης Ιουνίου 2018 εξουσιοδοτήσεως, κατά τη συνεδρίαση αυτού της 17ης Μαΐου 2021 προέβη στη θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα διευθυντικά  και τα ανώτατα στελέχη της Εταιρείας, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Οι ειδικότεροι όροι, η διαδικασία και οι ρυθμίσεις του εγκεκριμένου προγράμματος έχουν ως ακολούθως:

 

Πρόγραμμα Διάθεσης Μετοχών

της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ»

και τον διακριτικό τίτλο «FLEXOPACK Α.Ε.»

 

1. Περιγραφή του Προγράμματος

1.1 Με το παρόν η Ανώνυμη Εταιρεία  με την επωνυμία «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «FLEXOPACK Α.Ε.»  (εφεξής η «Εταιρεία»), της οποίας οι μετοχές διαπραγματεύονται στην οργανωμένη (ρυθμιζόμενη) αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, θέτει σε ισχύ, σε εκτέλεση της από 29.06.2018 αποφάσεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυτής, το παρόν Πρόγραμμα διάθεσης μετοχών μέσω δικαιωμάτων προαίρεσης (εφεξής το «Πρόγραμμα»), προς όφελος συγκεκριμένων στελεχών, τα οποία παρέχουν υπηρεσίες σε σταθερή και μόνιμη βάση  στην Εταιρεία ως ειδικότερα εξειδικεύονται στο άρθρο 3.1 του παρόντος (εφεξής οι «Συμμετέχοντες»).

1.2 Ειδικότερα, το Πρόγραμμα συνίσταται στην χορήγηση Δικαιωμάτων Προαίρεσης (ως ειδικότερα καθορίζονται στο άρθρο 5 του παρόντος) στους Συμμετέχοντες, προκειμένου οι τελευταίοι να αποκτήσουν μετοχές της Εταιρείας μέσω της συμμετοχής τους στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σε σταθερή τιμή και συγκεκριμένο χρονικό σημείο σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παρόν Πρόγραμμα για την χορήγηση και την άσκηση των δικαιωμάτων προαίρεσης (εφεξής τα «Μετοχικά Δικαιώματα»).

1.3 Το Πρόγραμμα αποτελεί οικειοθελή παροχή της Εταιρείας, ελευθέρως ανακλητή με απόφαση του αρμοδίου εταιρικού οργάνου οποτεδήποτε.

1.4 Το Πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί και υλοποιηθεί στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 113 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα.

 

2. Διάρκεια του Προγράμματος

2.1 Τα μετοχικά δικαιώματα θα ασκηθούν άπαξ από τους Συμμετέχοντες σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος.

Κατά το χρόνο αυτό το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, θα αναπροσαρμοσθεί ανάλογα και σύμφωνα με τα τελικώς ασκούμενα Μετοχικά Δικαιώματα εκ μέρους των Συμμετεχόντων  με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

3. Δικαιούχοι του Προγράμματος και αριθμός μετοχών 

3.1 Στο Πρόγραμμα θα συμμετέχουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Eταιρείας, καθώς και διευθυντικά και λοιπά στελέχη αυτής, η συνεισφορά των οποίων είναι υψίστης και καθοριστικής σημασίας τόσο για την επίτευξη των στόχων της Εταιρείας και τη διατήρηση της ανταγωνιστικής της θέσης στην αγορά εντός της οποίας δραστηριοποιείται, όσο και για την εμπέδωση και διείσδυση των εταιρικών αρχών, αξιών και γενικά της εταιρικής κουλτούρας στο σύνολο του προσωπικού της Εταιρείας. Η ειδικότερη κατανομή των Δικαιωμάτων καθορίζεται δυνάμει σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

3.2 Με βάση τα ανωτέρω κριτήρια, το ανώτατο όριο των μετοχών που δύνανται να χορηγηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος ανέρχεται σε 75.200 μετοχές. 

 

4. Ωρίμανση των Δικαιωμάτων

4.1 Τα Δικαιώματα θα ωριμάσουν εντός της εταιρικής χρήσεως 2023. Ως ημερομηνία ωρίμανσης των Δικαιωμάτων ορίζεται η 29η Μαρτίου 2023 (Ημερομηνία Ωρίμανσης). 

 

5. Χαρακτηριστικά των δικαιωμάτων που χορηγούνται

5.1 Η αντιστοιχία θα είναι μία μετοχή για κάθε Δικαίωμα, δηλαδή στους Συμμετέχοντες θα χορηγηθούν κατά μέγιστο αριθμό 75.200 Δικαιώματα.

5.2 Τα Δικαιώματα που απονέμονται χορηγούν σε κάθε Δικαιούχο το δικαίωμα να συμμετέχει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας για αριθμό μετοχών της Εταιρείας (εφεξής οι «Μετοχές»), ίσο με τον αριθμό των Δικαιωμάτων που έχουν απονεμηθεί. Οι Μετοχές θα εκδοθούν στην καθορισμένη τιμή διάθεσης, όπως περιγράφεται στο άρθρο 5.4 του παρόντος, κατόπιν εγκριτικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

5.3 Οι Μετοχές που θα προκύψουν από την άσκηση των Δικαιωμάτων θα παρέχουν τα αυτά δικαιώματα που απορρέουν από τις υπόλοιπες μετοχές της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος απόληψης μερίσματος από την έκδοσή τους.

5.4 Η τιμή διάθεσης των Μετοχών που θα παραδοθούν στους Συμμετέχοντες λόγω της άσκησης των Δικαιωμάτων που τους έχουν απονεμηθεί, ανέρχεται σε τρία Ευρώ (3,00 ¤) ανά Δικαίωμα.

5.5 Τα Δικαιώματα είναι προσωποπαγή, χορηγούνται αποκλειστικά στους Δικαιούχους σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν επιβαρύνονται με βάρη ή άλλα εμπράγματα δικαιώματα, δεν εκχωρούνται σε τρίτους και δεν μπορούν να μεταβιβαστούν με δικαιοπραξία εν ζωή. Διάθεση ή επιβάρυνση αυτών είναι άκυρη έναντι της Εταιρείας και συνεπάγεται την αυτοδίκαιη απώλεια του δικαιώματος.

 

6. 'Aσκηση των Δικαιωμάτων

6.1 Τα Δικαιώματα που έχουν χορηγηθεί θα ασκηθούν άπαξ. 

6.2 Προϋπόθεση άσκησης των δικαιωμάτων από τους Δικαιούχους συνιστά η λήψη απόφασης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου δυνάμει της οποίας θα ορίζονται οι Δικαιούχοι και ο αριθμός των Δικαιωμάτων (ήτοι ο αριθμός των Μετοχών για τις οποίες παρέχονται τα δικαιώματα προαίρεσης).

6.3 Για την άσκηση του δικαιώματος απαιτείται προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση του Δικαιούχου προκειμένου να δηλώσει εγγράφως στη βάση υποδείγματος δήλωσης την οποία θα χορηγήσει η Εταιρεία, την πρόθεσή του να ασκήσει το δικαίωμα έως την 28η Δεκεμβρίου 2022, ήτοι τρεις (3) μήνες προ της Ημερομηνίας Ωρίμανσης. Η άσκηση του δικαιώματος και η κατάθεση από τον Δικαιούχο της αξίας των Δικαιωμάτων θα λάβει χώρα από την 29.03.2023 έως την 20.04.2023 σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας, ο οποίος θα ανακοινωθεί στους Δικαιούχους. Η ισχύς της δήλωσης άσκησης δικαιωμάτων τελεί υπό την αίρεση της καταβολής του τιμήματος της άσκησης. Ανάκληση της υποβληθείσας δήλωσης δεν επιτρέπεται. Εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης είναι ανίσχυρη και δεν επιφέρει έννομα αποτελέσματα. Οι λοιπές προϋποθέσεις για την άσκηση των Δικαιωμάτων θα καθοριστούν δυνάμει αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

6.4 Δυνάμει σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας θα αποφασισθεί η  έκδοση Πιστοποιητικών Δικαιωμάτων Προαίρεσης για αγορά Μετοχών, τα οποία παραδίδονται στους Δικαιούχους και στα οποία πρέπει να αναφέρονται:

(α) το ονοματεπώνυμο του Δικαιούχου,

(β) ο αριθμός των Δικαιωμάτων (αριθμός Μετοχών) που δικαιούται να αποκτήσει,

(γ) η τιμή διάθεσης των μετοχών,

(δ) η προθεσμία άσκησης των Δικαιωμάτων και

(ε) ο αριθμός του τηρούμενου επΆ ονόματι της Εταιρείας τραπεζικού λογαριασμού για την κατάθεση του τιμήματος.

Τα Πιστοποιητικά Δικαιωμάτων Προαίρεσης έχουν αποκλειστικά βεβαιωτικό χαρακτήρα για την απόκτηση των Δικαιωμάτων σύμφωνα με το Πρόγραμμα.

6.5 Ο Συμμετέχων έχει το δικαίωμα να προβεί σε μερική ή ολική άσκηση των Δικαιωμάτων. Κατά το μέρος που τα Δικαιώματα δεν ασκηθούν μέχρι την ημερομηνία ωρίμανσης καθίστανται ανενεργά. 

 

7.Προϋποθέσεις άσκησης

7.1 Ο Συμμετέχων, προκειμένου να ασκήσει τα Δικαιώματα που έχουν ωριμάσει, πρέπει κατά το χρόνο άσκησης να διαθέτει σύμβαση εργασίας ή/και έμμισθης εντολής με την Εταιρεία σε ισχύ ή να απασχολείται με αντίστοιχη κατά τα άνω έννομη σχέση  δυνάμει απόφασης της Διοίκησης της Εταιρείας σε εταιρεία που ανήκει στον Όμιλο (να εξακολουθεί όμως οργανικά να ανήκει και να υπάγεται στην Εταιρεία), εξαιρουμένης της περίπτωσης της παραγράφου 7.4 του Προγράμματος.

7.2 Σε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης, απόλυσης ή συνταξιοδότησης του Δικαιούχου λόγω γήρατος ή αναπηρίας, όλα τα Δικαιώματα καθίστανται αυτοδικαίως ανενεργά.

7.3 Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ή/και έμμισθης εντολής του Δικαιούχου εξαιτίας πειθαρχικού παραπτώματος ή/και τέλεσης οιασδήποτε αξιόποινης πράξης, όλα τα Δικαιώματα καθίστανται αυτοδικαίως ανενεργά.

7.4 Σε περίπτωση θανάτου του Δικαιούχου μετά την Δήλωση και πριν την άσκηση των Δικαιωμάτων οι νόμιμοι κληρονόμοι έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν τα Δικαιώματα δυνάμει κληρονομικής διαδοχής εφόσον ο χρόνος επαγωγής είναι προγενέστερος της ημερομηνίας ωρίμανσης των δικαιωμάτων, άλλως όλα τα Δικαιώματα καθίστανται αυτοδικαίως ανενεργά.

 

8. Αναπροσαρμογή όρων του Προγράμματος

8.1 Σε περίπτωση εταιρικών γεγονότων ή πράξεων (πχ. αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με οποιοδήποτε τρόπο, όλως ενδεικτικώς και μη περιοριστικώς αναφερόμενων της κεφαλαιοποίησης αποθεματικών, απαιτήσεων, της μετατροπής μετατρέψιμων ομολογιών), μείωσης μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με οποιονδήποτε τρόπο, ή επέλευσης άλλων εταιρικών γεγονότων, οι όροι του Προγράμματος θα δύνανται νΆ αναπροσαρμόζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια αυτού), εις τρόπον ώστε να μη θίγονται τα δικαιώματα των Δικαιούχων και δη ανεξαρτήτως της προσαρμογής της χρηματιστηριακής ή της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

8.2 Σε περίπτωση που συντρέξουν οι περιπτώσεις της παραγράφου 8.1 του παρόντος οι Συμμετέχοντες θα ενημερώνονται άμεσα από την Εταιρεία επί αποδείξει.

8.3 Οποιασδήποτε φύσεως εισφορές, παρακρατήσεις, οι εν γένει καταβολές προκύψουν σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία ή/και τη νομοθεσία κοινωνικής ασφάλισης θα ρυθμίζονται από τις σχετικές διατάξεις ως εκάστοτε ισχύουν.

 

9. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

9.1 Σύμφωνα με το άρθρο 113 παρ.3 του ν. 4548/2018 μετά την άσκηση των Δικαιωμάτων από τους Συμμετέχοντες το Διοικητικό Συμβούλιο θα εκδώσει και θα παραδώσει τις Μετοχές στους Δικαιούχους και θα λάβει απόφαση για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό που αντιστοιχεί στα Δικαιώματα που έχουν ασκηθεί. Ακολούθως το Διοικητικό Συμβούλιο θα προβεί στη λήψη απόφασης για την πιστοποίηση καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου.

 

10. Ειδοποιήσεις

Όλες οι ειδοποιήσεις/γνωστοποιήσεις που απευθύνονται  στους Συμμετέχοντες σύμφωνα με τον Κανονισμό θα επιδίδονται επί αποδείξει στη διεύθυνση εργασίας ή κατοικίας του Συμμετέχοντα ή στην διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την οποία ο ίδιος θα γνωστοποιήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο.

 

11. Τροποποίηση του Προγράμματος

11.1 Οποιαδήποτε μεταβολή/τροποποίηση του Προγράμματος δεν θα συνιστά σε καμία περίπτωση μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων των συμβάσεων εργασίας ή/και έμμισθης εντολής  των Συμμετεχόντων και οι Συμμετέχοντες δεν θα μπορούν να αξιώνουν οποιασδήποτε μορφής αποζημίωση έναντι της Εταιρείας.

11.2 Σε κάθε περίπτωση μεταβολής/τροποποίησης του Προγράμματος, το Διοικητικό Συμβούλιο θα ειδοποιεί άμεσα κάθε Συμμετέχοντα εγγράφως.

 

12. Λήξη του Προγράμματος σε έκτακτες περιπτώσεις

12.1 Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης  της Εταιρίας ή θέσης αυτής σε ανάλογη ή/και συναφή διαδικασία αφερεγγυότητας, τα Δικαιώματα των  Συμμετεχόντων χάνονται αυτοδικαίως και οι Συμμετέχοντες δεν θα έχουν καμία αξίωση έναντι της Εταιρείας από οποιαδήποτε αιτία.

 

13. Εφαρμοστέο Δίκαιο

13.1 Το Πρόγραμμα, τα Δικαιώματα και κάθε ζήτημα σχετικό με  την ερμηνεία τους διέπονται  από το Ελληνικό Δίκαιο. Αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς τυχόν προκύψει θα είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια.

 

 

Κορωπί, 18 Μαΐου 2021

Για την  FLEXOPACK Α.E.

 

2021-04-29 | 17:57:36
FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Επιδόσεις και Αποτελέσματα  Χρήσης 2020

  Οι οικονομικές επιδόσεις και τα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας στην διάρκεια της  χρήσης 2020, σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση 2019 έχουν συνοπτικά ως ακολούθως :

α) Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 96,953 εκατ. ευρώ, έναντι 89,277 εκατ. ευρώ και ο εταιρικός σε 82,317 εκατ. ευρώ, έναντι 77,260 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση κατά 8,60% και 6,55% αντίστοιχα.

β) Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε επίπεδο Ομίλου σε 20,680 εκατ. ευρώ, έναντι 14,656 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 41,10% και σε εταιρικό επίπεδο σε 17,479 εκατ. ευρώ έναντι 13,991 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 24,93%.

γ) Τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν για τον Όμιλο σε 13,578 εκατ. ευρώ, έναντι 9,485 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 43,15% και για την Εταιρεία σε 12,263 εκατ. ευρώ έναντι 9,795 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 25,20%.

δ) Τα κέρδη μετά φόρων (EAT) ανήλθαν για τον Όμιλο σε 10,365 εκατ. ευρώ, έναντι 7,195 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 44,06% και για την Εταιρεία σε 9,372 εκατ. ευρώ, έναντι 7,598 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 23,35%.

2021-04-28 | 17:40:48
FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. - Σύσταση νέας εταιρείας στην Δημοκρατία της Ιρλανδίας

Η Διοίκηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» (εφεξής  «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι προχώρησε στην σύσταση νέας εμπορικής εταιρείας με την επωνυμία «FLEXOPACK IRELAND LIMITED» στo Δουβλίνο, στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας.

Η νέα αυτή εμπορική εταιρεία ελέγχεται εξ ολοκλήρου από την κυπριακή θυγατρική «FLEXOPACK INTERNATIONAL LIMITED» (100% ελεγχόμενη από την Εταιρεία) και η λειτουργική της οργάνωση και δράση, θα εκκινήσει και υλοποιηθεί στο προσεχές χρονικό διάστημα.

Η σύσταση της εν λόγω νέας εταιρείας εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό του Ομίλου για την στοχευμένη διεύρυνση, αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του παγκοσμίου δικτύου διανομής και διάθεσης των προϊόντων αυτού και αποσκοπεί στην περαιτέρω ενίσχυση και ουσιαστική επέκταση της παρουσίας του στην  αγορά της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας, καθώς και στην πληρέστερη, ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση της συγκεκριμένης γεωγραφικής αγοράς μέσω της εμπειρίας και τεχνογνωσίας του Ομίλου.

 

 

Κορωπί, 28 Απριλίου 2021

2021-04-26 | 17:39:41
FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

Στο πλαίσιο της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 (παρ. 1 περ. β΄) και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει σήμερα (εφεξής «Κανονισμός»), η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ  ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «FLEXOPACK A.E.» (εφεξής «Εταιρεία»), ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2021:

 

Ημερομηνία ανακοίνωσης και δημοσίευσης των Ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της χρήσεως 2020 (01.01.2020-31.12.2020), που συνετάγησαν βάσει των ΔΛΠ/ΔΠΧA: Μ. Πέμπτη, 29 Απριλίου 2021 (μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών).

Οι ως άνω  Ετήσιες  Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις θα είναι διαθέσιμες από εκείνη την ώρα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.flexopack.com, καθώς και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. www.athexgroup.gr.

 Ημερομηνία Ετήσιας Ενημέρωσης Αναλυτών, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.15.2 του Κανονισμού, σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσεως 2020 (01.01.2020-31.12.2020) μέσω τηλεδιάσκεψης: Παρασκευή , 28  Μαΐου 2021 και ώρα 14.00.

 

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο των ληφθέντων μέτρων για τον περιορισμό της περαιτέρω διασποράς και  διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, δεν θα πραγματοποιηθεί Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών παρουσία κοινού.

 Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων: Παρασκευή, 25 Ιουνίου 2021.

Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος μερίσματος χρήσεως 2020: Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2021.

Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος χρήσεως 2020: Τρίτη, 13 Ιουλίου 2021.

 Ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος χρήσεως 2020 μέσω πιστωτικού ιδρύματος ή μέσω της Ε.Χ.Α.Ε.: Δευτέρα, 19 Ιουλίου 2021.

 Ειδικότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα ανωτέρω θα δοθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες ή/και το περιεχόμενο του παρόντος Ημερολογίου, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό.

 

Κορωπί, 26 Απριλίου 2021