Επίλεκτος Κλωσ/ργία Α.Ε.Β.Ε.

0,316€
Μεταβολή -1.25%
Τελ. ενημ: 12:00:11 - 2021-09-20
 • Υψηλό Ημέρας 0.378
 • Χαμηλό Ημέρας 0.254
 • Άνοιγμα 0
 • Προηγούμενο Κλείσιμο 0.316
 • Όγκος 0
 • Τζίρος 0
 • Αγορά 0,26€
 • Πώληση 0,31€
 • Κεφαλαιοποίηση 16354379.024
 • Αριθμος Μετοχών 51754364
 • Κωδ. ISIN GRS045003001
 • BBGID BBG000BVMT28
 • Κλάδος Κλωστοϋφαντουργικά Προϊόντα

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

ΔιάστημαΕλάχιστη ΤιμήΜέγιστη ΤιμήΜεταβολή %Συνολικός ΌγκοςΠράξειςΤζίρος
7 Ημέρες0,3120,330-3,6671.631654.593
30 Ημέρες0,3120,370-14,13439.5603376.490
3 Μήνες0,1760,38043,642.601.7761.36712.044
6 Μήνες0,1560,38092,682.949.8391.6866.845
12 Μήνες0,1020,380109,273.550.0182.1713.853
2021-08-05 | 14:46:48
ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ- ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ KAI ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΕΔ  - ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ  ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 

Η εταιρεία «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε.» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι,  την 16.07.2021 συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και αποφάσισε την υιοθέτηση του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης ΕΚΕΔ (έκδοση Ιούνιος 2021), ο οποίος έχει καταρτισθεί από το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ), που αποτελεί φορέα εγνωσμένου κύρους. Ο ΕΚΕΔ είναι διαθέσιμος από σήμερα στην ιστοσελίδα της εταιρείας   www.stiafilco.com.

 

Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο εταιρείας,  κατά την ως άνω συνεδρίασή του ενέκρινε και υιοθέτησε τον επικαιροποιημένο Κανονισμό Λειτουργίας της, ο οποίος έχει καταρτιστεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14 N. 4706/2020.

2021-07-29 | 18:56:05
ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

   

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό τις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 29η  Ιουλίου 2021, σε συνέχεια της 22ης Ιουλίου 2021 για  λήψη απόφασης για το  μοναδικό θέμα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με το αρ. 141 παρ. 5 του Ν. 4548/2018 και το αρ. 33 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.

 

Kατά την εν λόγω  Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας,  παρέστησαν 12 μέτοχοι με αριθμό μετοχών 38.055.534 και 38.055.534 δικαιώματα ψήφου εκπροσωπούντες το 73,53 %  του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 

 

Επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατ΄ αρ. 3 παρ.3 του Ν. 4706/2020 με 30.009.461 ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 78,86% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων (το λοιπό ποσοστό 21,14% δήλωσε παρών) την Πολιτική Καταλληλόλητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αποφασίστηκε με την από 16.07.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου  σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του αρ. 3 του Ν. 4706/2020  και την  υπ' αρ. 60/18.09.2020 εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (http://www.stiafilco.com).

                                                               

                                                                             ΑΧΑΡΝΕΣ 29.07.2021

                                                                          ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ      

2021-07-23 | 15:57:20
ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε. - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ & ΑΠΟΔΟΧΩΝ- ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΑΥΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

 Η εταιρεία "«ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε.» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι,  το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην συνεδρίασή του την 16.07.2021, αποφάσισε οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Αποδοχών και της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων να ανατεθούν σε μία επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10,11 και 12 του Ν. 4706/2020, όρισε την ενιαία Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, αποτελούμενη από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. εκ των οποίων τα δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά του ΔΣ, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθ. 4 του ν. 3016/2002 και του άρθρ.9 του ν.4706/2020, και όρισε ως μέλη της τα κάτωθι μέλη του:

 

1. Σκορδά  Αθανάσιο του Ιωάννη , Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος  του ΔΣ.

2. Μέργου Βαρβάρα – Παρασκευή του Γεωργίου , Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ.

3. Αρσενοπούλου Αρετή του Ανδρέα Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ.

 

Κατόπιν τούτων, το Δ.Σ. προέβει και στην συγκρότηση της επιτροπής σε σώμα ως ακολούθως:

 1. Σκορδάς Αθανάσιος του Ιωάννη,  Ανεξάρτητο Mη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.-Πρόεδρος Επιτροπής Ανάδειξης  Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών.

2. Μέργου Βαρβάρα – Παρασκευή του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος- Μέλος Επιτροπής  Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών.

3. Αρσενοπούλου Αρετή του Ανδρέα, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.- Μέλος Επιτροπής  Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών.

 

Η θητεία της Επιτροπής είναι μέχρι τη λήξη της θητείας του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι την 9η.03.2023  παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

 Επιπλέον, σημειώνεται ότι  το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην ανωτέρω συνεδρίασή του, ενέκρινε και υιοθέτησε τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, ο οποίος καταρτίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10,11 και 12 του Ν. 4706/2020.

  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΣ ( ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ -ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΑΥΤΗΣ- ΈΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)
2021-07-22 | 18:06:42
ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ  ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

Η ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε. ανακοινώνει ότι την Πέμπτη 22 Ιουλίου 2021 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρείας, η οποία βρίσκεται στο 15ο χλμ της Λεωφόρου Πάρνηθος, στο Δήμο Αχαρνών (Μενιδίου) Αττικής, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για την συζήτηση και λήψη απόφασης επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης :

  

«ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡ.3 ΤΟΥ Ν.4706/2020».

 

Παρέστησαν, είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως αντιπροσωπευόμενοι 11 μέτοχοι, που αντιπροσωπεύουν 37.528.139 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 37.528.139 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστό 72,51 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και κατά συνέπεια υπήρξε απαρτία κατά το νόμο και το καταστατικό.

 

Η λήψη απόφασης για το θέμα της συνέλευσης ανεβλήθη υποχρεωτικά σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 5 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 33 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας. Ειδικότερα, μετά από σχετικό αίτημα που κατά τα ως άνω άρθρα υπέβαλε η μέτοχος κα Φωτεινή Δοντά του Ιωάννη κάτοχος 2.912.583 μετοχών της εταιρείας, ήτοι ποσοστού 5,63 % του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας ζητήθηκε η αναβολή λήψης απόφασης για το θέμα της ημερησίας διατάξεως.

 

Ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ορίστηκε η Πέμπτη 29 Ιουλίου 2021 και ώρα 12.00.

 

Για την εξ αναβολής Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου έπρεπε να υφίσταται, σύμφωνα με τα άρθρο 141 παράγραφος 5 σε συνδυασμό με το άρθρο 124 παράγραφος 6 του Ν 4548/2018, κατά την έναρξη της 17.07.2021 ήτοι της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η μετ' αναβολή ‘Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της σημερινής συνεδρίασης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιότητας ( πρόσκληση των μετόχων) σε αυτήν, μπορούν δε να μετάσχουν σε αυτήν και νέοι μέτοχοι τηρουμένης της διάταξης του άρθρου 141 παράγραφος 5 του Ν. 4548/2018.

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.