ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ)

5.78€
Μεταβολή 2.3%
Τελ. ενημ: 17:25:00 - 2021-06-23
 • Υψηλό Ημέρας 7.34
 • Χαμηλό Ημέρας 3.955
 • Άνοιγμα 5.65
 • Προηγούμενο Κλείσιμο 5.65
 • Όγκος 175.037
 • Τζίρος 1018077.91
 • Αγορά 0,00€
 • Πώληση 5,78€
 • Κεφαλαιοποίηση 521165838
 • Αριθμος Μετοχών 90167100
 • Κωδ. ISIN GRS495003006
 • BBGID BBG000D3MK27
 • Κλάδος Αεροπορικές Εταιρίες

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

ΔιάστημαΕλάχιστη ΤιμήΜέγιστη ΤιμήΜεταβολή %Συνολικός ΌγκοςΠράξειςΤζίρος
7 Ημέρες5,6205,9106,25621.4041.1401.783.883
30 Ημέρες5,1605,9108,042.527.9627.068631.765
3 Μήνες4,5855,91022,894.571.75916.769422.626
6 Μήνες3,4735,91027,3211.215.26544.861485.698
12 Μήνες2,2655,91046,6723.518.35594.947423.539
2021-06-18 | 17:21:44
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. - Ρυθμιζόμενη πληροφορία του Ν. 3556/2007

Ρυθμιζόμενη πληροφορία του Ν. 3556/2007

 

Ρυθμιζόμενη πληροφορία του Ν. 3556/2007
2021-06-17 | 17:58:26
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. - Ρυθμιζόμενη πληροφορία του Ν. 3556/2007

Ρυθμιζόμενη πληροφορία του Ν. 3556/2007

 
2021-06-17 | 17:46:02
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. - Ρυθμιζόμενη πληροφορία του Ν. 3556/2007
2021-06-16 | 15:10:47
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. - Ρυθμιζόμενη πληροφορία του Ν. 3556/2007

Ρυθμιζόμενη πληροφορία του Ν. 3556/2007

 
Ρυθμιζόμενη πληροφορία του Ν. 3556/2007
2021-06-16 |
Εισαγωγή μετοχών από ΑΜΚ με καταβολή μετρητών/
Από 16/06/2021, εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών οι 18.750.000 νέες (ΚO) μετοχές της εταιρίας «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Α.Ε. » (GRS495003006) που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται σε 90.167.100 (ΚΟ) μετοχές.
2021-06-15 | 18:07:17
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. - Εισαγωγή και έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών που προέκυψαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών Μετόχων

Εισαγωγή και έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών της Εταιρείας "Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε." που προέκυψαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών Μετόχων

Εισαγωγή και έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών
2021-06-11 | 09:58:57
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. - Πλήρης Κάλυψη της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου

Πλήρης Κάλυψη της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου

Πλήρης Κάλυψη της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου
2021-05-28 | 17:14:49
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. - Ρυθμιζόμενη πληροφορία του Ν. 3556/2007

Ρυθμιζόμενη πληροφορία του Ν. 3556/2007

 
Ρυθμιζόμενη πληροφορία του Ν. 3556/2007
2021-05-24 |
Aποκοπή ΑΜΚ με καταβολή μετρητών (ΑΡΑΙΓ)
Από 24/05/2021, οι μετοχές της εταιρίας «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Α.Ε.» (GRS495003006) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων, με έκδοση 18.750.000 νέων (ΚO) μετοχών, σε αναλογία 0,262542164271582 νέα (ΚΟ) μετοχή για κάθε μία 1 παλαιά (ΚΟ) μετοχή, σε τιμή διάθεσης μετοχής €3,20. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από 27/05/2021 έως και 09/06/2021 και η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος στο Χρηματιστήριο Αθηνών ορίζεται από 27/05/2021 έως και 04/06/2021. Διευκρινίζεται ότι βάσει του άρθρου 2.6.3. του Κανονισμού του Χ.Α. και των αποφάσεων 22 & 26 του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύουν, τα όρια διακύμανσης της τιμής της μετοχής μόνο για τη συνεδρίαση του Χ.Α. της 24/05/2021, ορίζονται ως εξής: +30% στην τιμή κλεισίματος της μετοχής της τελευταίας συνεδρίασης του Χ.Α. (21/05/2021): €5,7600 και -30% στην προσαρμοσμένη τιμή της μετοχής που προκύπτει λόγω της αύξησης: €5,2300.
2021-05-24 |
Aποκοπή ΑΜΚ με καταβολή μετρητών (ΑΡΑΙΓ)
Από 24/05/2021, οι μετοχές της εταιρίας «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Α.Ε.» (GRS495003006) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων, με έκδοση 18.750.000 νέων (ΚO) μετοχών, σε αναλογία 0,262542164271582 νέα (ΚΟ) μετοχή για κάθε μία 1 παλαιά (ΚΟ) μετοχή, σε τιμή διάθεσης μετοχής €3,20. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από 27/05/2021 έως και 09/06/2021 και η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος στο Χρηματιστήριο Αθηνών ορίζεται από 27/05/2021 έως και 04/06/2021. Διευκρινίζεται ότι βάσει του άρθρου 2.6.3. του Κανονισμού του Χ.Α. και των αποφάσεων 22 & 26 του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύουν, τα όρια διακύμανσης της τιμής της μετοχής μόνο για τη συνεδρίαση του Χ.Α. της 24/05/2021, ορίζονται ως εξής: +30% στην τιμή κλεισίματος της μετοχής της τελευταίας συνεδρίασης του Χ.Α. (21/05/2021): €5,7600 και -30% στην προσαρμοσμένη τιμή της μετοχής που προκύπτει λόγω της αύξησης: €5,2300.
2021-05-14 | 17:40:27
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. - Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας "ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.13.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και το άρθρο 9 παρ. 1 του Ν. 3016/2002

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
2021-05-14 | 17:25:16
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. - ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ