Στην προσπάθειά της να επιταχύνει την έναρξη της περιόδου υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) εξέδωσε απόφαση με την οποία ζητά να υποβληθούν έως τις 28 Φεβρουαρίου 2019 οι βεβαιώσεις αποδοχών και συντάξεων. Σημειώνεται πως μέχρι σήμερα η σχετική προθεσμία εξέπνεε στις 31 Μαρτίου, ήτοι εφέτος θα εκπνεύσει ένα μήνα νωρίτερα.

Συγκεκριμένα, με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργου Πιτσιλή δόθηκε προθεσμία, έως τις 28 Φεβρουαρίου στις επιχειρήσεις και τα ασφαλιστικά ταμεία προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά στο Τaxisnet τις βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων, καθώς και τις βεβαιώσεις αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα του 2018.

Ειδικότερα, για τις βεβαιώσεις εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα, ως καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής ορίστηκε η προηγούμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (θεωρητικά η 29η Ιουνίου).

Σημειώνεται ότι στη φορολογική δήλωση θα είναι προσυμπληρωμένα τα στοιχεία που αφορούν στις αποδοχές των φορολογούμενων, τους φόρους που παρακρατήθηκαν και αναλογούν, τους τόκους καταθέσεων, τις δόσεις των δανείων που κατέβαλαν το 2018, καθώς και τα στοιχεία για τα αυτοκίνητα και τις κατοικίες τους και τα τεκμήρια.

Η απόφαση Πιτσιλή ξεκαθαρίζει πως με την υποβολή του ηλεκτρονικού αρχείου για τις βεβαιώσεις αποδοχών και συντάξεων δεν εξαντλείται η υποχρέωση των εργοδοτών ασφαλιστικών φορέων σχετικά με τις βεβαιώσεις όλων των εισοδημάτων, αλλά απαιτείται η χορήγηση βεβαιώσεων προς τους δικαιούχους σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Για τη συγκεκριμένη διαδικασία ο χρόνος χορήγησης της βεβαίωσης θα είναι ο ίδιος με τον χρόνο υποχρέωσης υποβολής του ηλεκτρονικού αρχείου, δηλαδή η 28η Φεβρουαρίου.