Ξεκίνησε αυτή την εβδομάδα η πρόσληψη 3.564 εποχικών υπαλλήλων από το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, προκειμένου να απασχοληθούν σε έργα που χρηματοδοτεί η ΔΕΗ.

Σύμφωνα με απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ (Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου), το νέο προσωπικό θα εργαστεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (διάρκειας έως οκτώ μηνών), σε υπηρεσίες αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Οι προκηρύξεις θα γίνουν από τις ίδιες τις εφορείες αρχαιοτήτων, με την εποπτεία του ΑΣΕΠ και θα αφορούν αρχαιολόγους, μηχανικούς, συντηρητές και ειδικευμένους εργάτες. Η δαπάνη που θα προκληθεί θα καλυφθεί από τη ΔΕΗ, καθώς οι ανασκαφές θα γίνουν σε έργα της επιχείρησης σε Κοζάνη, Φλώρινα, Αλιβέρι, Λέσβο και Δωδεκάνησα.

Συγκεκριμένα προκηρύξεις θα εκδώσουν μέσα στις επόμενες ημέρες οι εφορείες αρχαιοτήτων Κοζάνης, Φλώρινας, Λέσβου, Δωδεκανήσου και Ευβοίας.

Την αρχή έκανε ήδη η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης, προκηρύσσοντας 335 θέσεις σε αρχαιολογικούς χώρους εντός των Λιγνιτορυχείων της ΔΕΗ. Οι αιτήσεις των υποψηφίων ξεκινούν από αύριο και θα διαρκέσουν έως τις 27 Απριλίου. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2461098800-1.

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ                              2

ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ - ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΩΝ 1

ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ         2

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                1

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                              1

ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                              1

ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

& ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ                              2

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ κ.α.      2

ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ           8

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ                                    2

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ                            2

ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ          5

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ                                   3

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ                          200

ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

& ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ                          20

ΔΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ                    50

ΔΕ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ                            10

ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ       700

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ                                300

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ                        371

ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ   4

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ          4

ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ     7

ΠΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ               3

ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ     3

ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

& ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ                        27

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΏΝ ΕΡΓΩΝ

Ή ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ με ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

στη ΣΧΕΔΙΑΣΗ                             23

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ                         7

ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ                             4

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ                        9

ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

ΗΜΕΡΑΣ                                    8

ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

ΝΥΧΤΑΣ                                     6

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Η/Υ                     1

ΔΕ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ                       15

ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ  1095

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ                            665