Τη διασφάλιση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Πελοποννήσου ζητά από το υπουργείο Οικονομικών και την Εθνική τράπεζα, με ψήφισμά του, το περιφερειακό συμβούλιο Πελοποννήσου.

Ο περιφερειάρχης, Πέτρος Τατούλης, ζήτησε από το συμβούλιο να μεριμνήσει για τους εργαζομένους της Συνεταιριστικής Τράπεζας, μετά την αποτυχία της ανακεφαλαιοποίησής της και με εισήγηση της παράταξης της πλειοψηφίας, ομόφωνα το περιφερειακό συμβούλιο ενέκρινε ψήφισμα στήριξης των εργαζομένων.

Το ψήφισμα που εγκρίθηκε, αναφέρει ότι «το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου, στηρίζοντας τους εργαζομένους της Συνεταιριστικής Τράπεζας Πελοποννήσου, ζητά από το υπουργείο Οικονομικών και την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, ως το διάδοχο φορέα της Συνεταιριστικής Τράπεζας Πελοποννήσου, τη διασφάλιση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων της, μετά την αδυναμία ανακεφαλαιοποίησής της. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα παρέχει κάθε νομική στήριξη στους εργαζομένους, αξιοποιώντας για το σκοπό αυτό και το θεσμό του Συμπαραστάτη του Πολίτη».