Αύξηση κατά 13,5% παρουσίασε ο συνολικός κύκλος εργασιών του ομίλου Autohellas, το 2015, ο οποίος ανήλθε στα 182,9 εκατ. ευρώ έναντι 161,1 εκατ. ευρώ, το 2014. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η αύξηση του κύκλου εργασιών από βραχυχρόνιες ενοικιάσεις (Rent a Car), καθώς και η επιστροφή σε θετικό ρυθμό ανάπτυξης των μακροχρόνιων μισθώσεων (Fleet Management) τόσο στην Ελλάδα όσο και στις χώρες του εξωτερικού, οδήγησαν σε επίπεδο ομίλου στη σημαντική αύξηση της δραστηριότητας και της κερδοφορίας για το 2015.

Αναλυτικότερα, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ενισχύθηκαν κατά 32,6% και ανήλθαν στα 27,6 εκατ. ευρώ. Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 18,6 εκατ. ευρώ από 16,1 εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας αύξηση 16%, «καθώς η αύξηση του φορολογικού συντελεστή στο 29% επηρέασε τόσο το φόρο της περιόδου όσο και τον αναβαλλόμενο φόρο». «Ειδικότερα, σε σχέση με τη δραστηριότητα στην Ελλάδα, η αύξηση του Renting οφείλεται, κυρίως, στην ενδυνάμωση του τουρισμού, στην αποτελεσματικότερη λειτουργία του δικτύου, αλλά και στην περαιτέρω διείσδυση των τριών brands της Hertz International, (Hertz, Thrifty & Firefly)», όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση. Άνοδο παρουσίασαν και τα έσοδα του Fleet Management, δραστηριότητα που σχετίζεται μόνο με εταιρικούς πελάτες.

Αντίστοιχα, αυξημένα είναι τα αποτελέσματα του ομίλου στο εξωτερικό. Κατά το 2015, ο όμιλος ενίσχυσε περαιτέρω τη δραστηριότητα των θυγατρικών του στις εξής χώρες: Βουλγαρία, Ρουμανία, Κύπρο, Σερβία και Μαυροβούνιο, που είχαν όλες θετικό ρυθμό ανάπτυξης και συμβολή στην κερδοφορία. Συγκεκριμένα, η δραστηριότητα των θυγατρικών εξωτερικού ξεπέρασε τα 6.000 αυτοκίνητα και συνεισέφερε 27% στα κέρδη μετά φόρων για το 2015. Παράλληλα, κατά το 2015, ο όμιλος διασφάλισε τα δικαιώματα της Hertz για την Ουκρανία & Κροατία, που γίνονται πλέον η 6η και η 7η χώρα που έχει στην ευθύνη του.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, στη διάρκεια του έτους, ο όμιλος επένδυσε 104,6 εκατ. ευρώ στην αγορά 8.300 αυτοκινήτων, διατηρώντας τη δυναμική ανανέωσης του στόλου, αλλά και ενισχύοντας την αγοραστική του δύναμη.

Ο Θ. Βασιλάκης, πρόεδρος της εταιρείας, δήλωσε: «Το 2015 είχαμε άλλη μία χρονιά ανάπτυξης και κερδοφορίας. Καταφέραμε μέσα στη χρονιά των capital controls να ενισχύσουμε τα μεγέθη μας στην Ελλάδα, αλλά και τις βάσεις μας για περαιτέρω ανάπτυξη στο εξωτερικό. Οι συνέργειες τόσο σε αγοραστική δύναμη όσο και σε δυνατότητα σύναψης εμπορικών συμφωνιών στον τουρισμό θα είναι πλέον σημαντικές με τέσσερις χώρες προορισμού (Ελλάδα, Κύπρο, Μαυροβούνιο & Κροατία) στο προϊοντικό portfolio της εταιρείας μας. Ζητούμενο είναι η περαιτέρω ωρίμανση σε οργάνωση και συστήματα για την αποτελεσματική εκμετάλλευση αυτής της ευκαιρίας».

Το διοικητικό συμβούλιο κατά το έτος 2016 προτείνει τη διανομή μερίσματος ποσού 0,85 ευρώ ανά μετοχή για τα κέρδη χρήσεως 2015, η οποία θα εγκριθεί στην ερχόμενη τακτική γενική συνέλευση.