Η κρατική πετρελαϊκή εταιρία της Βραζιλίας (Petrobras) κατέγραψε τις μεγαλύτερες οικονομικές απώλειες που είχε ποτέ κατά τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του 4ου τριμήνου του 2015, που έγινε χθες.

Ουσιαστικό ρόλο στην αρνητική διαμόρφωση του αρνητικού οικονομικού αποτελέσματος της εταιρίας είχαν τα χαμηλά επίπεδα των διεθνών τιμών πετρελαίου, που οδήγησαν την Petrobras να θέσει εκτός παραγωγής γεωτρήσεις της, υποβιβάζοντας το συνολικό οικονομικό της αποτέλεσμα.

Οι οικονομικές απώλειες της εταιρίας έφτασαν στα 10,2 δισ δολάρια στο τέταρτο τρίμηνο του 2015, ενώ οι απώλειες αυτές είναι αυξημένες σε ποσοστό 48% με τα οικονομικά δεδομένα της εταιρίας πριν από έναν χρόνο. Το αρνητικό αυτό οικονομικό αποτέλεσμα αλλάζει δραματικά το συνολικό οικονομικό αποτέλεσμα της Petrobras, το οποίο μέχρι το Σεπτέμβριο του 2015 είχε θετικό οικονομικό προφίλ.

Υπό τα νέα αυτά δεδομένα, η Petrobras δε θα καταβάλλει μέρισμα τόσο στο δημόσιο της Βραζιλίας, όσο και στους ιδιώτες μετόχους τους, ενώ παράλληλα δε θα δοθεί οποιαδήποτε πρόσθετη αμοιβή στους εργαζομένους της.